Objavljeno u Nacionalu br. 404, 2003-08-12

Autor: Ivo Pukanić

NACIONAL OTKRIVA: NOVI DOKAZI U PRILOG GOTOVINI

Gotovina je zabranio palež tri dana prije 'Oluje'

Nacional je došao u posjed dva strogo povjerljiva dokumenta koji svjedoče da je Gotovina osobno zabranio ubojstva civila i zarobljenika, te pljačku

Ove novopronađene zapovijedi upotpunjuju dokumentaciju koju je Vlada RH na inicijativu predsjednika Mesića skupila preko Državnog odvjetništva i MORH-a, odnosno Glavnog stožera i poslala prije mjesec dana u HaagOve novopronađene zapovijedi upotpunjuju dokumentaciju koju je Vlada RH na inicijativu predsjednika Mesića skupila preko Državnog odvjetništva i MORH-a, odnosno Glavnog stožera i poslala prije mjesec dana u HaagPrije nekoliko dana Nacional je uspio doći do povjerljivih vojnih dokumenata s oznakom “Vojna tajna – strogo povjerljivo” pod nazivom “Zapovijed za aktivnu obranu” i “Plan mjera sigurnosti” koje je potpisao Ante Gotovina, tada general bojnik. Dokument pod klasifikacijom SP 8/95-01/1/17, urudžbenog broja 1080-01-95-307, napisan 29. srpnja 1995., pet dana prije početka akcije “Oluja” na zapovjednom mjestu u selu Rujani, po mišljenju vojnih i pravnih stručnjaka značajan je dokaz nevinosti Ante Gotovine s obzirom na zapovjednu odgovornost. A upravo na zapovjednoj odgovornosti i počiva cjelokupna optužnica Carle Del Ponte protiv generala Gotovine, koja je podignuta početkom ljeta 2001., otkad je on u bijegu te je zbog toga za njim raspisana međunarodna tjeralica.

Ove novopronađene zapovijedi upotpunjuju dokumentaciju koju je Vlada RH na inicijativu predsjednika Mesića skupila preko Državnog odvjetništva i MORH-a, odnosno Glavnog stožera i poslala prije mjesec dana u Haag. Već poslana dokumentacija svjedoči da je policija, i civilna i vojna, podizala kaznene prijave zbog ubojstava, paleži i rušenja za vrijeme i poslije operacije “Oluja” protiv poznatih i nepoznatih počinitelja, a da su sudovi velik dio toga, kad su počinitelji bili poznati, i procesuirali. Jesu li presude uvijek bile pravedne i kažnjeni pravi krivci, to nije bio problem djelatnih vojnih osoba na terenu, nego istražitelja i pravosuđa, tvrde Nacionalovi izvori.

Novopronađeni dokumenti dokazuju da je Gotovina govorio istinu kad je u intervjuu Nacionalu rekao da nikada nije naredio nečovječno postupanje, a kamoli etničko čišćenje, ubijanje, paljenja, rušenja i ubojstva lokalnog srpskog stanovništva – nego upravo suprotno: pažnja prema civilima i sprječavanje paljenja kuća i uništavanja općih dobara na oslobođenom području. Kako su uopće nastali spomenuti dokumenti?

Gotovina je kao zapovjednik svakodnevno davao zapovijedi po određenom obrascu na kojem su se samo mijenjale lokacije i smjerovi djelovanja. On je davao zapovijedi koje su se sastojale od 15 elemenata: 1. podaci o neprijatelju; 2. zadaća operativne grupe; 3. susjedi; 4. odluka; 5. zadaće postrojbama; 6. potpora; 7. protuoklopni boj; 8. protuzračna obrana; 9. radiološko-biokemijska obrana (RBKO); 10. inžinjerijsko osiguranje; 11. informativno-propagandno osiguranje; 12. sigurnosno osiguranje; 13. bojno osiguranje; 14. logističko osiguranje; 15. zapovijedanje. Te zapovijedi prosljeđivane su svakodnevno svim postrojbama i po njima se moralo postupati, što dokazuje da je postojala stroga zapovjedna linija, a samim tim i zapovjedna odgovornost, te je onaj tko se na kraju zapovjednog lanca oglušio o zapovijed morao odgovarati za učinjeno. Upravo ove zapovjedi, kako tvrde eksperti, dokazuju da Gotovina nije propustio dužne radnje, za što ga Haag optužuje.

U prvom dokumentu u čak dvije točke Gotovina izravno naređuje sprječavanje paljenja, uništavanja i pljačke općih dobara. Prva točka koja o tome govori je pod brojem 11. i zove se informativno propagandno osiguranje: “Do početka boja i tijekom boja razvijati bojnu motivaciju., očuvati jedinstvo u postrojbama i djelovanju u duhu zamisli boja. Pravilno otkrivati smicalice neprijateljske radio i televizijske promidžbe i objasniti vojnicima njihov smisao i cilj. Ostvariti pravilne odnose s mještanima i pravilnu životnu potporu bojovnika. Održati vedrinu i optimizam. U slučaju povlačenja ili izvlačenja spriječiti neraspoloženje i manevre objasniti kao prelazak u bolji, povoljniji taktički položaj. Informativno-političkim radom spriječiti paljenje kuća i uništavanje općih dobara na oslobođenom području.”

Odmah u sljedećoj, 12. točki pod nazivom “Sigurnosno osiguranje” zapovijeda: “Spriječiti otjecanje podataka svim sredstvima. Do početka boja zabraniti upotrebu radio sredstava i mobitel TT linije. Organizirati mještane da prate i motre kretanje nepoznatih i sumnjivih osoba po zoni obrane. Tijekom obrane zarobljenike privoditi u prostorije združenog voda Vojne policije u selu Donji Kazanci. Spriječiti korištenje oružja, opreme i drugih sredstava neprijatelja dok se ne ispita sigurnost upotrebe. Pridržavati se paljbenog sustava i spriječiti samovolju u ostvarenju paljbe i otkrivanju PP postrojbi. Spriječiti paljenje kuća i pljačku općih dobara. Sustavnim nadzorom teritorija spriječiti nekontroliran promet osoba i motornih vozila.”

U drugom dokumentu Ante Gotovina odobrava plan mjera sigurnosti u kojima piše kako treba postupati prema stanovništvu. U jednoj točki stoji “Prikupljanje i prevoženje zatečenog stanovništva u sabirni centar sportske dvorane Livno” a na vojne osobe odnosi se točka: “Pronalaženje, uhićenje i privođenje neprijateljskih vojnika, zapovjednika u privremeni pritvor Zap. vod Vojne policije selo Odžak.” Dakle, Gotovina je i u slučaju stanovništva i vojnih zarobljenika postupio po svim vojnim propisima. U tom dokumentu u trećoj su skupini zapovijedi koje se odnose na razdoblje poslije borbenih djelovanja, u jednoj točki piše: “Iz viših interesa ne dozvoliti paljenje stambenih objekata.”

To su tipična dva dokumenta, kakvih ima na stotine, tvrde Nacionalovi izvori, koji dokumentiraju način rada Ante Gotovine i ostalih zapovjednika HV-a. Po istom obrascu napisane su i zapovijedi za akciju “Oluja” koja je uslijedila nekoliko dana nakon što je nastala ta dokumentacija, prvi put pokazana hrvatskoj javnosti.

General Ante Gotovina, zapovjednik operacije “Ljeto 95”, u svojoj je operativnoj zapovijedi uoči početka vojne operacije hrvatskim postrojbama precizno naznačio kako da postupaju s civilima i zarobljenim vojnicima, odnosno, da civile prikupe u za to predviđenom sabirnom središtu gdje će im biti omogućen privremeni smještaj i prehrana, a da se prema srpskim vojnicima odnose kao prema ratnim zarobljenicima poštujući međunarodne konvencije. Također, naredio je podređenim zapovjednicima da se spriječe bilo kakve paleži i pljačke na oslobođenim područjima.

Operativna zapovijed o postupanju prema civilima i vojnicima u operaciji “Ljeto 95” samo je jedna od zapovijedi, pisanih po jedinstvenom obrascu, koje je general Ante Gotovina izdao i postrojbama u “Oluji”, a za sve one koji njegove zapovijedi nisu poštovali, pokrenuo je postupak pred nadležnim tijelima, o čemu postoje i brojni dokazi, čime prestaje njegova odgovornost za eventualna zlodjela hrvatskih vojnika.

Vojna operacija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane “Ljeto 95”, izvedena u razdoblju od 25. do 30. srpnja 1995. a kojom su oslobođeni gradovi Bosansko Grahovo i Glamoč, te njihova šira područja, nastavak je operacija “Zima 94” te “Skok” 1 i 2 u kojima su hrvatske snage ovladale planinskim masivom Dinare i Livanjskog polja u Bosni i Hercegovini. Spomenutom operacijom stvoreni su preduvjeti za oslobađanje Knina, te ostalog okupiranog hrvatskog prostora u sjevernoj Dalmaciji i Lici.

Operaciju “Ljeto 95” trebalo je provesti u dvije faze, i to: u prvoj fazi, koja je trebala trajati 2-3 dana, gradove Bosansko Grahovo i Glamoč dovesti u poluokruženje i stvoriti uvjete za njihovo oslobođenje, a u drugoj oba spomenuta grada osloboditi kao i širi prostor Glamočkog i Grahovskog polja, te što prije uspostaviti crtu obrane istočnim rubom Glamočkog polja, preko sjevernih padina Šator planine.

Prvog dana operacije, 25. srpnja, srpske su snage pružile vrlo snažan otpor na svim obrambenim položajima, osobito na smjeru prema Bosanskom Grahovu gdje se nalazio velik broj zaklona, skloništa i jakih minsko-eksplozivnih zapreka. Tek pred kraj prvog dana 7. gardijska brigada u potpunosti je obavila predviđeno, a postrojbe 81. gardijske bojne HVO-a probile prvu crtu srpske obrane i ovladale nekim okolnim uzvišenjima.

Satnija iz sastava 114. brigade nije uspjela ostvariti nikakav pomak, ali već drugog dana kroz njezin raspored prošla je 2. bojna iz sastava 9. gardijske brigade, manevrom zašla srpskim snagama iza leđa i ovladala uzvišenjem Nos. Sa zauzetih položaja stvoreni su uvjeti za probijanje obrane srpskih snaga i na ovom području, a potom je ubrzo došlo i do spajanja 9. i 7. gardijske brigade.

Postrojbe 81. gardijske brojne izvršile su preraspored svojih snaga, te njihovo usmjeravanje prema komunikaciji Glamoč – B. Grahovo, a 2. gardijska brigada HVO-a probila je srpsku obranu i izašla na Poljanski vrh zapadno od Glamoča. Odlučeno je da se trećeg dana operacije pojača napad prema Bosanskom Grahovu, i to uvođenjem u borbu 4. gardijske brigade, a 2. bojna 9. gardijske vraćena je na Velebit. Već četvrtog dana srpske snage suočene s teškim porazom pokušale su pojačanjima s područja Bihaća i kninske krajine zaustaviti napredovanje hrvatskih snaga, no bez uspjeha.

Kolone vojnih vozila koje su iz Bosanskog Grahova išle prema Drvaru i iz Glamoča prema Šipovu bile su sve češće. Tog dana 4. i 7. gardijska zauzele su Bosansko Grahovo, a put Knin – Bosansko Grahovo – Drvar bio je presječen. Na drugom važnom smjeru napada, također, pripadnici 1. hrvatskog gardijskog zdruga i 81. gardijske bojne dovele su Glamoč u poluokruženje, ali je ulazak u grad bio odgođen zbog toga što je već padala noć. Hrvatske su snage ušle u Glamoč 29. srpnja 1995.

Vezane vijesti

Žalbeno vijeće 'što prije' odlučuje o sudbini novih dokaza

Žalbeno vijeće 'što prije' odlučuje o sudbini novih dokaza

Žalbeno vijeće Haaškoga suda u predmetu "Gotovina i Markač" donijet će odluku o zahtjevu obrane za uvođenjem novih dokaza u žalbeni postupak "što je… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika