27.07.2011. / 09:07

 

Goldstein o ustanku naroda Hrvatske

Ustanak u Srbu: Ratovanje na pravoj strani

Ustanak u Srbu 27. srpnja 1941. nisu organizirali niti vodili četnici, iako su neki njihovi pristaše u ustanku marginalno sudjelovali. U suštini, ustanak je bio uspješna simbioza životne ugroženosti srpskog stanovništva od ustaškog genocida i energične revolucionarnosti organiziranih komunista i njihovih sljedbenika. Promatrano u globalu Drugog svjetskog rata, ustanak u Srbu bio je djelić ratovanja na pravoj strani, s izrazitim antifašističkim karakterom. Piše: Slavko Goldstein

Milorad Pupovac i Ivo Josipović prošle su godine otkrili obnovljeni spomenik u Srbu; foto: PixsellMilorad Pupovac i Ivo Josipović prošle su godine otkrili obnovljeni spomenik u Srbu; foto: PixsellDržim da i ovom prilikom vrijedi podsjetiti na poznatu Goebbelsovu maksimu kako sto puta ponovljena laž postaje istinom. To se upravo dešava u dijelu hrvatske javnosti, koja prihvaća obezvređivanje hrvatskog antifašizma, umjesto da njime bude ponosna kao svojim vrijednim doprinosom temeljima današnje civilizirane Europe. Najnovija faza te harange započela je pismom koje je 4. studenoga 2009. s potpisom “Željko Tomašević, dipl. iur.” bilo upućeno Vladi Republike Hrvatske, a 8. siječnja 2010. objavljeno u tjedniku “Hrvatsko slovo”.

Autor pisma tvrdi da veliki narodni ustanak u Srbu 27. srpnja 1941. nije bio antifašistički, već se radilo o "četničkom zločinu genocidnih razmjera započetom od četničke rulje... organiziranom od pripadnika četničkog pokreta Draže Mihailovića... smjerajući istrebljenju hrvatskog naroda u cjelini". Ovim lažima pridružilo se više od četiri stotine osoba iz Hrvatske i dijaspore koje su svojim supotpisima podržale pismo Željka Tomaševića. Neke od njih osobno poznajem i siguran sam da su znali kako potpisuju neistine, ali zaslijepljenost ideologijom gotovo uvijek podrazumijeva i sljepilo pred istinom. Nakon tako bučno ponavljanih laži, nažalost, sve je više i treznijih ljudi koji su posumnjali da tu "možda ima i neke istine", pa ustanak od 27. srpnja 1941. prestaju nazivati "antifašističkim", već ga kompromisno opisuju "kontroverznim". Po "Hrvatskom enciklopedijskom rječniku" kontroverzan znači "sporan", a za čovjeka koji želi znati istinu ništa oko 27. srpnja 1941. nije sporno. Sve je temeljito istraženo, mnogo puta opisano i svakom je istinoljubivom čovjeku istina dostupna.

Osjeća se napetost

Pišući prije pet-šest godina knjigu "1941. - Godina koja se vraća", istražio sam relevantnu dokumentaciju i sažeto u knjizi opisao taj Dan ustanka u Srbu, pa obzirom na novostvorene "kontroverze" osjećam svojom dužnošću da podsjetim na utvrđene činjenice.

Početna je laž Tomaševićevog teksta, na kojoj počiva sva daljnja argumentacija, da prije ustanka, dakle prije "zlosretnog 27. srpnja", u Lici nije bilo "ugroženog srpskog (pravoslavnog) puka od bilo kojih naoružanih vojnih ili redarstvenih postrojbi Nezavisne Države Hrvatske". Nažalost, činjenice su upravo suprotne. Pravoslavci (Srbi) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bili su zakonski diskriminirani i egzistencijalno ugroženi već od prvih dana po uspostavljanju ustaške NDH. Ličkim je Srbima njihov zemljak Mile Budak javno poručivao "Ili se pokloni ili se ukloni!" i još direktnije "Bjež'te psine preko Drine!", a iz susjedne Bosanske krajine cinik Viktor Gutić pjesnički im je dočaravao budućnost: "Poželjet će drumovi Srbalja, al' Srbalja nigdje biti neće!"

Već oko Đurđevdana (6. svibnja) zaredala su hapšenja i ubijanja lokalnih srpskih političara, intelektualaca, svećenika, odvjetnika, a u kotaru Donji Lapac i mnogih seljaka koji su bili osumnjičeni da odbijaju predati oružje doneseno iz propale jugoslavenske vojske. U Srbu i u drugim općinama kotara Donji Lapac uspostavljene su male ustaške posade, sa sjedištem i najjačom posadom u Boričevcu, u kojoj su pretežno ustaše iz Gospića i drugih ličkih krajeva, ali ima i domaćih ljudi. Tijekom svibnja i lipnja ustaše odvode istaknutije srpske seljake iz njihovih kuća, otpremaju ih u Jadovno odakle se nitko ne javlja, a neke uhićenike ubijaju već nad jamom Bezdankom kraj Boričevca i bacaju ih u jamu. Hrvatsko stanovništvo Boričevca, opkoljeno srpskim selima, živi u strahu od osvete i tiho negoduje. Ima ih koji poručuju srpskim znancima iz susjednih sela neka ne dolaze u Boričevac, "jer ustaše nikome ne misle dobro". Muškarci iz srpskih sela kotara Donji Lapac iz opreza više ne noće u svojim kućama, već po obližnjim šumarcima. Skupljaju se po manjim grupama, raspoređuju za stražarenja, a neki imaju i oružje koje nisu predali ustaškim vlastima. Oružanih sukoba nigdje još nema, tek poneki osamljeni hitac, vjerojatno kao upozorenje ustaškoj ophodnji da ne ulazi dublje u šumu. Narod je posvuda uznemiren, u cijelome kraju osjeća se napetost. O tome zorno izvještavaju lokalne oružničke postaje, izvori najobjektivnijih informacija, koje upozoravaju da ustaški postupci prema Srbima prijete eksplozijom.

Luburićevo 'čišćenje'

Posljednjih dana mjeseca lipnja u Bihaću, Donjem Lapcu i Boričevcu pojavljuje se opunomoćenik iz Zagreba, Vjekoslav Maks Luburić. Prema njegovom svjedočenju, u jednoj raspravi pred Ustaškim stegovnim i kaznenim sudom 5. studenog 1941. (dosje HDA, USIKS, 337/41), on je bio upućen "s posebnom misijom da provede akciju čišćenja" i u tom smislu imao je sa sobom "opći nalog da na teritoriju Velike Župe Krbave i Psat sve vlasti, pa tako i vojničke, imaju se staviti na raspolaganje i podrediti meni tako dugo, dok nije završena akcija čišćenja koja je zamišljena". Luburićevo "čišćenje" započelo je 29. lipnja u rano jutro, kad su jake ustaške snage iz Bihaća natjerale oko 1.200 srpskih seljaka iz općine Plitvička jezera da napuste svoje kuće, svoja polja, stoku i gospodarske zgrade, pa s torbama preko ramena krenu u prisilno izbjeglištvo, na put prema Srbiji.

Tri dana kasnije, 1. srpnja, s nekoliko kamiona natovarenih ustašama i domobranima iz Bihaća, Luburić se zaustavio u selu Suvaja, nedaleko Srba. Navodno se tu neki dan pucalo iz šume prema nekom službenom automobilu u prolazu. Naravno, Luburić nije zatekao muškarce kod njihovih kuća, pa su toga dana prvi put u Lici masovno stradale žene i djeca. U roku od dva sata gotovo je cijelo selo bilo spaljeno i, prema jednom poimeničnom popisu, ubijene su 173 ljudske duše. Naredna dva dana slično je Luburićevo "čišćenje" obavljeno u selima Osredak i Bubanj. Prema jednom oružničkom izvještaju, "povodom ovog događaja u selu Bubanj poginulo je 152 lica", a prema naknadno sastavljenom poimeničnom popisu žrtava u sva tri sela - Suvaja, Osredak i Bubanj - tijekom ta tri dana početkom srpnja bilo je 279 ubijenih, pretežno žena, djece i staraca, i jedva desetak muškaraca u dobi sposobnih za vojsku.

Tom Luburićevom "akcijom čišćenja" i prepadima koji su slijedili u selu Nebljusi i drugdje, put prema općem ustanku u općini Srb i u kotaru Donji Lapac bio je nepovratno trasiran. Uzaludna su bila nastojanja nekih razumnijih općinskih načelnika i ustaških povjerenika (npr. Jure Pavičića u Donjem Lapcu) da nekim dobronamjernim gestama umire srpsko stanovništvo (materijalna pomoć postradalim srpskim selima, oslobađanje nekih uhićenika). Ustaškim vlastima više nitko nije vjerovao, s jakim razlozima. Bilo je već cijelih sela koja su živjela po zbjegovima i samo se vrlo oprezno iz šumaraka silazilo svojim kućama. Bjegunci su se nalazili po šumama, dogovarali se, osjećali potrebu da se organiziraju, a organizaciju su im ponudili - komunisti.

'Gerilski odredi'

Poslije njemačkog napada na SSSR 22. lipnja 1941., Marko Orešković, član Centralnih komiteta KPJ i KPH, prenio je ličkim komunistima partijsku direktivu da pokrenu pobunu protiv ustaških i okupatorskih vlasti. U to vrijeme u Lici je bilo 240 evidentiranih članova KP i vjerojatno dvostruko više aktivnih suradnika i članova SKOJ-a. U kotaru Donji Lapac članova KP i aktivnih suradnika nije bilo više od tridesetak, ali opće raspoloženje za otpor i pobunu, obzirom na opisane okolnosti, u tom je kraju bilo najzrelije. Malobrojni komunisti brzo su pridobivali brojne pristaše i aktivne sljedbenike s kojima su formirali borbene odrede po selima i zbjegovima. Po uputstvima Marka Oreškovića, zasnovanima na njegovu iskustvu iz Interbrigada u Španjolskom građanskom ratu, u četama i odredima odmah je uspostavljena institucija političkog komesara. Komandiri su bili ljudi s kakvim-takvim vojničkim iskustvom, a njima ravnopravni politički komesari bili su isključivo komunisti ili njihovi pouzdani sljedbenici. Uoči ustanka odredi su već brojali oko 300 naoružanih i još više nenaoružanih boraca, a višestruko su narasli već u toku prva dva-tri ustanička dana. U početku, odredi su se nazivali "gerilski", a tek na intervenciju CK u rujnu su preimenovani u "partizanske".

Komandant združenog Štaba gerilskih odreda za Donji Lapac i okolinu bio je Gojko Polovina, odvjetnički pripravnik iz Gračaca, vrlo istaknuti lokalni komunist, odličan organizator, predratni sekretar Kotarskog komiteta KPH za kotar Gračac. Članovi štaba u Donjem Lapcu i u Srbu bili su članovi KP Nikola Vidaković, Dušan Mileusnić, Đoko Jovanić i Milan Šijan, te bivši jugoslavenski oficir Stojan Matić koji je također ubrzo postao komunist. U savjesno pisanom historiografskom radu o počecima ustanka Đoko Jovanić konstatira da je Gojko Polovina bio "stvarni rukovodilac ustanka, komandant, komesar i predstavnik vlasti". Marko Orešković već je u fazi priprema povezao gerilske štabove u Srbu i Donjem Lapcu s partijskim i vojničkim vodstvom u Bosanskoj krajini, pa je organizacija pripremanog ustanka i sam ustanak s obje strane Une bio koordiniran. Također po inicijativi Marka Oreškovića, Polovina je uoči ustanka ponudio istaknuto mjesto u Štabu gerilskih odreda majoru jugoslavenske vojske Bošku Rašeti (da bude načelnik štaba ili možda komandant, a Polovina politički komesar), ali Rašeta je samo prihvatio da bude stručni savjetnik. Izgovarajući se bolešću, Rašeta nije nastupio ni na taj posao, da bi dva-tri mjeseca kasnije pristupio četnicima.

Lokalni političari velikosrpske i četničke orijentacije u Srbu i kotaru Donji Lapac nisu sudjelovali u pripremi ustanka, jer su zbog opasnosti od ustaških progona već u svibnju i lipnju pobjegli pod talijansku vlast u Dalmaciju (Stevo Rađenović, Miloš Torbica, Jovo Keča, Pajo Omčikus i drugi). Nakon prvih ustaničkih uspjeha vratili su se kućama u Srb i u druga mjesta koja su već držali ustanici.

Početak ustanka

Ustanak u Srbu počeo je 27. srpnja 1941. prema prethodnom planu, koordinirano s istovremenim ustankom u Drvaru i u Bosanskoj krajini. Pred oko 150 ustanika u Srbu razbježala se malobrojna oružnička posada i ustanici su odmah zaposjeli općinsku zgradu i druge državne objekte. Već istoga dana ustanak se proširio po selima Neteka, Suvaja, Dobroselu prema sjeveru i Gornji Srb, Osredak, Kunovac i Zavlaka prema jugu. U selu Neteka oko podneva došlo je do prve borbe. Ustanici iz Dugopolja i Zavlake rastjerali su oružnike i srušili željezničku prugu u Kaldrmi. Toga dana poginulo je svega nekoliko oružnika i ustaša i samo jedan ustanik. Drugoga dana iz Gračaca i Kulen Vakufa domobranske i ustaške postrojbe već su kretale u "pacifikaciju" ustaničkog područja, ali ih ustanici dočekuju u vješto postavljenim zasjedama, suzbijaju ih i nanose im osjetljive gubitke. U tim okršajima, drugoga dana, poginulo je svega dva ustanika. Trećega dana ustanak se poput bujice već proširio po cijelom kotaru Donji Lapac. Posada iz Donjega Lapca povukla se uvečer 29. srpnja u Boričevac i kotarsko središte narednog je jutra već u ustaničkim rukama. U 3 sata ujutro 31. srpnja ustaška posada povlači se i iz Boričevca i gotovo svi žitelji tog mjesta, zajedno s hrvatskim izbjeglicama iz drugih sela, ukupno njih oko 2.000, povlači se s vojskom u Kulen Vakuf.

Na bosanskoj strani Une ustanak je zahvatio još znatno šire područje. Već prvoga dana, 27. srpnja poslije podne, oslobođen je Drvar, a zatim i Krajina prema zapadu do Une i prema istoku do pred Bosanski Petrovac. Usred NDH kompaktno područje s ukupno više od 3.000 kvadratnih kilometara s obje strane rijeke Une bilo je već treći ili četvrti dan u rukama pobunjenika. Dok je u ostalim krajevima Hrvatske i Bosne antifašistički otpor protiv ustaške vlasti počimao postepeno, od malih logora i borbenih grupa, pa pomalo do sve brojnijih četa i odreda, u drvarskom kraju Bosne i u hrvatskom kotaru Donji Lapac ustanak je bio poput stihije, nagao i masovan, općenarodni. U takvoj stihiji čak i najbolja organizacija ustupa pred ekscesima i samovoljom. Puna kontrola nad postupcima vojske naprosto je nemoguća.

Na bosanskoj strani najmasovnije osvetničko ubijanje hrvatskih i muslimanskih seljaka i građana dogodilo se u rujnu, prilikom napada na Kulen Vakuf, a nekoliko manjih osvetničkih ispada i masovnih pljački desilo se već na samome početku ustanka (što Željko Tomašević u citiranom pismu pogrešno i s mnogo pretjerivanja pripisuje ustanicima na hrvatskoj strani). Međutim, ni ustanak u Srbu nije bio imun na osvetništvo. Neki ustanici iz Suvaje, kojima su Luburićevi ustaše poubijali cijele obitelji, osvetnički su u selu Brotnja poubijali 36 pripadnika iz nekoliko obitelji Ivezić. Još gori osvetnički bijes sručio se na Boričevac. Kad su ustanici 2. kolovoza ušli u to napušteno mjesto, zatekli su petnaestak starih ljudi koji se nisu htjeli pridružiti svojim sumještanima na bijegu u Kulen Vakuf i ostali su u svojim domovima. Svi su do jednoga poubijani, a cijelo selo je spaljeno.

Gojko Polovina u svojim memoarima uvjerljivo opisuje kako je u Boričevcu kao komandant uzalud pokušao spriječiti osvetništvo. Narednog dana na mitingu u oslobođenom Donjem Lapcu, Polovina je javno osudio osvetničko nasilje, pa takvih ispada u jedinicama pod njegovom komandom više nije bilo.

Suzbijanje odmazde

Prvih dana ustanka među ustanicima u Srbu i Donjem Lapcu bilo je prilično mnogo ogorčenih koji su otvoreno zagovarali osvetništvo: "Za svaku našu spaljenu kuću gorit će barem jedna njihova, za svaku našu palu glavu past će barem jedna njihova (hrvatska) glava."

Komunističko vodstvo antifašističkog ustanka suzbijalo je takve tendencije, prvih ratnih godina čak i vrlo uspješno. Politički se nastojalo za antifašizam pridobiti što više Hrvata, pa se neselektivno osvetništvo osuđivalo ne samo kao moralno nedopustivo, već i kao politički kontraproduktivno. Partizanima srpske nacionalnosti, koji su u prvoj ratnoj godini sačinjavali više od tri četvrtine partizanske vojske u Hrvatskoj, ukazivalo se na primjere hrvatskih komunista - u Lici na Marka Oreškovića, Srećka Manolu, Ivu Rukavinu, Šimu Balena, na Kordunu na Vecu Holjevca, Ivu Marinkovića, Miću Zlatića, a najviše na dalmatinske, primorsko-goranske i zagrebačke partizane, koji su već od jeseni 1941. sve brojnije stizali u Liku, na Kordun i Baniju, u obranu srpskih sela od ustaških zuluma. Bratstvo i jedinstvo kao parola možda je već od njenog nastanka zvučala usiljeno frazerski, ali u prve dvije-tri početne ratne godine ona je među partizanima u Hrvatskoj bila stvarnost.

Lokalni srpski političari pročetničke orijentacije, koji su se početkom kolovoza 1941. iz dalmatinskog izbjeglištva vratili u oslobođeni Srb i Donji Lapac, pokušali su se uklopiti i u politička zbivanja na tom području. Gojko Polovina i njegovi bliži suradnici, po uputama Marka Oreškovića, ispočetka ih nisu sprečavali, naprotiv: pokušavali su ih pridobiti za široki front narodno-oslobodilačke borbe protiv ustaških genocidnih vlasti. Stevo Rađenović pokrenuo je akciju da sa simpatizerima njegove politike u Srbu osnuje četnički puk "Kralj Petar II", ali je odaziv bio slab i plan je propao. Ubrzo se pokazalo da je suradnja nemoguća, jer se radilo o dva sasvim suprotna strateško-politička stava: dok je komunističko vodstvo ustanka zagovaralo ofenzivnu borbu protiv ustaškog režima i njegovih talijanskih padrona, pročetnički političari su tvrdili da je za Srbe u Hrvatskoj najuputnije da se stave pod zaštitu talijanskih okupatora, umjesto da gube glavu u borbama s prejakim protivnikom. Sukob dviju strana postao je neminovan. Već od samoga početka pročetnički političari održavali su kontakte s talijanskim okupatorskim vlastima u Kninu, a kad su talijanske trupe u listopadu napale oslobođeni partizanski teritorij oko Srba, nastupio je definitivni raskol: partizani pod vodstvom komunista ratovali su protiv Talijana, a četnici su se svrstavali na talijansku stranu i postali suradnici okupatora. Bila je velika sreća za Liku i cijelu Hrvatsku što se većina lokalnog srpskog stanovništva opredijelila za partizane, a ne za četnike. U protivnom, hrvatsko bi stanovništvo već u toku rata bilo izloženo znatno širim razmjerima osvetništva koje su zagovarali veliki dijelovi četničkog pokreta. A da ne nagađamo o mogućim još dalekosežnijim poslijeratnim posljedicama katastrofičnog karaktera.

Ustaški genocid

Pokušajmo rezimirati: ustanak u Srbu 27. srpnja 1941. nisu organizirali niti vodili četnici, iako su neki njihovi pristaše u ustanku marginalno sudjelovali. U suštini, ustanak je bio uspješna simbioza životne ugroženosti srpskog stanovništva od ustaškog genocida i energične revolucionarnosti organiziranih komunista i njihovih sljedbenika. Promatrano u globalu Drugog svjetskog rata, ustanak u Srbu bio je djelić ratovanja na pravoj strani, s izrazitim antifašističkim karakterom.

Antifašizam u većem dijelu Drugog svjetskog rata, od 22. lipnja 1941. do svibnja 1945., bio je privremeni savez kapitalističke demokracije i komunizma predvođenog Sovjetskim Savezom, u borbi protiv zajedničke im životne opasnosti kojoj je nosilac bio fašizam. Kao vjerni politički sljedbenici Sovjetskog Saveza, komunisti u tadašnjoj Jugoslaviji krajnje su se borbeno i uspješno svrstali u taj globalni antifašistički blok. Međutim, kad se po završetku rata taj pobjednički savez ubrzo raspao, komunisti u Jugoslaviji nastavili su slijediti Staljinov SSSR i zemljom su zavladali na surov staljinistički način. To je, doduše, u rigidnom obliku trajalo samo do 1950. godine, ali historija tih pet poslijeratnih staljinističkih godina jugoslavenskim komunistima ne može oprostiti. Znali su odlično voditi rat protiv najvećeg povijesnog zla, ali nisu znali biti mudri pobjednici i uspješni graditelji mirnodopske vlasti. Međutim, sve to ne znači da im se mogu osporiti neprocjenjive zasluge u antifašističkom ratu, najizrazitije osvjedočene u Hrvatskoj ustankom u Srbu 27. srpnja 1941. godine.

Napisao: Slavko Goldstein

Tekst objavljen u tjedniku Novosti prenosimo uz dozvolu autora

Vezane vijesti

Hrvati iz Vojvodine teže do putovnica nego srbijanski kriminalci

Hrvati iz Vojvodine teže do putovnica nego srbijanski kriminalci

Za hrvatsku manjinu u Vojvodini porazno je što do putovnice matične države dolaze veoma teško, dok je najopasniji srbijanski kriminalci nabavljaju… Više

Komentari

registracija
27/7/11

zkabic, 27.07.11. 09:32

Samo onaj tko je to proživio zna što je bila prava istina. Čudno je da ljudi koji su rođeni poslije rata zauzimaju odlučne stavove o tome..


registracija
27/7/11

zkabic, 27.07.11. 09:33

Samo onaj tko je to proživio zna što je bila prava istina. Čudno je da ljudi koji su rođeni poslije rata zauzimaju odlučne stavove o tome..


registracija
30/12/08

csiki, 27.07.11. 10:12

Po Vama ustase su dobro ucinil sto su ucinili svi su bili gresnici sem ustase.Oluja je bila legitimna ali (uvek ima ali) ono sto je ucinjeno 1990 pocetkom 1991 u SIsku u Slavoniji i posle Oluje dali je to bilo legitimno ako je onda RH nasledila krvavu NDH


registracija
7/1/11

djani, 27.07.11. 12:19

csiki ponavljaš ko svi smrdi priče o jasenovcu i sisku itd....
a ne spominješ od 1918 krvave ruke smrdskog naroda koji je kroz cielu poviest ubijao i klao.
Da su Ustaše po Lici klale i ubijale,nebi onda bila većina pravoslavci,smradovi jedni,istjertali ste sve Hrvate i poubijali,jebala vas židovska poviest


registracija
20/8/10

McCoy, 27.07.11. 13:13

A nakon ovog teksta, Nacional je brze bolje objavio intervju sa S. Mesicem i njegovim vidjenjem Hrvatskih zlocina.
Naravno, Zvonko je opet uradio copy-paste sa nekog sajta a djani vec u svom prepoznatljivom maniru, psuje i divlja.
Znaci, pocela je predizborna kampanja u Hrvata....


registracija
21/4/11

Milankn, 27.07.11. 13:20

Samo jedno pitanje za ovdašnje "povjesničare" tipa g. Goldsteina: ako Gojko Polovina i Đoko Jovanić u to vrijeme nisu bili četnici, tko je i zašto ubio Marka Oreškovića?


registracija
7/1/11

djani, 27.07.11. 13:54

Pitaj milane mccoya i nosonju,za njih je ovo igra ,sva ta klanja Hrvatskog naroda od strane manjine pravoslavne,to su za njih predizborne igrice.
A mesić i šugoslaveni napadaju li napadaju NEKRSTI živi pa Tuđmana i danas napadaju a za kost mu se nezna,ali se znaju adrese krvnika Hrvatskog naroda sve do jednoga,ali nedaju šugoslaveni po Hrv.sudovima da se procesuira Mesićeva braća srbi,eto gdje smo,pljačka i pretvorba nam je nula dok se POVIEST ne riješi,a nije se riešila


registracija
14/11/07

laufer, 27.07.11. 14:08

Zanimljivi su ovi likovi koji na svaki način pokušavaju nacističku tvorevinu NDH opravdati i prikazati kao nekakvu "borbu hrvatskog naroda".
Na žalost Zvonka (i unatoč njegovim "tepisima"), svijet je davno zatvorio to poglavlje povijesti - jasno rekavši tko je tko.
NDH, ustaše, njihova politika, ciljevi i "modus operandi" su jasno klasificirani u ladicu - nacizam, fašizam, ratni zločinci.

Najtragičnije je zapravo što u svom pokušaju pranja endehazije ti gubitnici stavljaju znak jednakosti između NDH i današnje RH, između ustaša i današnje HV i zločinačkog djelovanja ustaša 1941-45 sa Domovinskim ratom.
U svijetu koji počiva na savezničkoj pobjedi u WWII i ideji antifašizma, samo potpuni idiot - ili onaj tko želi zlo RH - će Hrvatsku gurati među gubitnike i zločince.

Za te neuke i zlonamjerne evo nešto što se zove Ustav Republike Hrvatske:

"... u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj NASUPROT proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963. – 1990.)..."


registracija
4/6/09

Alarik, 27.07.11. 14:09

Fuj, opravdavanje klanja hrvatskih civila od strane Srba koje su pak naoružali talijanski fašisti. I to nam se prodaje kao ustanak naroda Like. BLJAK!

A taj Slavko Goldstein kao i uvijek ima dvostruke standarde, bio je izjavio kako se smjelo ubijat ustaše kao zarobljenike jer se oni nisu pridržavali ženevske konvencije pa ih time "automatski" ta ista konvencija ne štiti. Šteta kaj to pravilo ne primjeni danas na srpske teoriste iz Domovinskog rata. PUJ!


registracija
28/4/10

Zvonko, 27.07.11. 15:09

Ako je tekst Davora Dijanovića, koji sam paste-o nebuloza, zašto ga je administrator maknuo?

Cenzura, kao u doba socijalizma!

I, ovima koji se pozivaju na vječiti pojam antifašizma, jedna paralela!

RTS i Aleksandar Tijanić su grmili 90-ih godina, da se bore protiv ustaša i fašista, nazivajući svoju borbu antifašističkom, čineći isto iskrivljavanje povjesnih činjenica, kao i prije 66 godina.

Da su kojim slučajem pobijedili naše slavne generale i branitelje, da li biste i tada prihvatili tu četničku tezu o novom antifašizmu?


registracija
16/6/10

nosonja, 27.07.11. 15:19

Nakon glasanja čitatelja za najglupljeg i najnepismenijeg konjusinu(komentatora) na stranicama Nacionala ,velikim brojem glasova je pobjedio ,jedini i neponovljivi - GIANNI alias(aka) DJANI, redoslijed izgleda ovako:
1.DJANI
2.DJANI
3.DJANI
Moje čestitke Djani!!!
Nosonja


registracija
16/6/10

nosonja, 27.07.11. 15:23

Djani još jedanput čestitam!!!!!
Jebem ti ženu...............šalim se,koja bi to budala željela živjeti sa takvim idiotom.....ha,ha,ha,


registracija
7/1/11

djani, 27.07.11. 17:17

Nosonjo ,opet ti u mojoj guzici,daj se lieči,samo ponavljaš jedno te isto ,izgleda da te jebe nekaj kad si tako pjeniš hahahaa,biće su ti braća izginula u krajini čede su ti braća ako nisi znao tko ti je otac,čede su ti sve izgleda,zato ti psuješ jer nemožeš nikaj više,otprašili smo ti rod,ti osto živ,šteta,pridruži se mesiću u srbu hahaaa,stavi kapu partizanku mrš stoko


registracija
1/4/07

ulomax, 27.07.11. 18:18

srbi su zlo mislili i radili Hrvatskoj i Hrvatima od pamtivjeka i uvjek ce.Tko tu jednostavnu cinjenicu ne dozivljava ozbiljno nek mu je Bog na pomoci


registracija
28/4/10

Zvonko, 27.07.11. 18:20

Opetovanim cenzuriranjem mog citata sad i dr. Zlatka Begonje sa Zadarskog zavoda za povijest pri HAZU, jasno se može konstatirati da Nacional kao i uredništvo proklamira i štiti četništvo u Hrvatskoj.

Kako se na portalu nalazi pregršt komentara koji su više nego uvredljivi, prepuni psovki a koji nisu cenzurirani nego samo oni koji dijametralno odstupaju od vrednota koje su ovdje prihvatljive držim jasnim znakom ugrožavanja sloboda pojedinca da ili izrazi ili prenese određeno mišljenje.

Zaključujem, da Nacional neskriveno baštini velikosrpske i četničke doktrine.


registracija
7/1/11

djani, 27.07.11. 18:52

nosonjo jesi sazno čiji si smraduuuuuuuuuuuuuUUUUUUUUUUUUUUUU


registracija
7/1/11

djani, 27.07.11. 18:55

nosonjo ooooooojj,ludonjoooooooo


registracija
7/1/11

djani, 27.07.11. 22:27

opet srbi i komunisti divljaju ,a i ubijali bi da mogu


registracija
12/12/10

Klarens, 28.07.11. 02:45

Vidim da je sparina
..............................
Sunce pichi
...............................
Jel vam treperi pred mochima ???
...........................................
Recimo da danas ima neki
HITLER na raspolaganju
...........................................
Vjerujem da bi
OGROMNA VECHINA
.............................................
Naroda shirom
EVROPE
................................................
Sa svim povijesnim spoznajama
Shto nam ih guraju u usta
"KASHIKOM"
Od 1945 na ovamo
................................................
UNATOCH svemu tome
A i svim dobrim savjetima
I uchenjem nashih majki
A i matere nam crkve
................................................
Duboko vjerujem
...............................................
OPET bi smo
BACALI CVIJECHE
.................................................
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEE
EE
e
................................................
Mislite da narod ne zna ??????
................................................
I onda je ZNAO !!!!!
...................................................
UZROK
...................................................
DJELO
....................................................
POSLJEDICA
......................................................
A shto chiniti kad te
LAZHU
..................................................
KRADU
...................................................
PLJACHKAJU
...................................................
KAD JE DOSTA ?????
.......................................................


registracija
12/12/10

Klarens, 28.07.11. 02:53

Vidim
...................
ZLATNOKAMENI
..........................
Se i dalje nabacuje
...........................
Kamenjem na
BOGA !!!
............................
Kako to da se nikad
..........................
On tako
"MORALAN "
..............................
Na svom visokom bijelom konju
........................
Stalno fuflja o NDH
...............................
Pa kad tolko zna
................................
Neka nama , ljudima
Shto rodjeni smo
Sa titovkama i
Crvenim maramama
...................................
Nama malim pionirima
...................................
Zashto je NDH
Imala chak
........................
25 GENERALA
ZHIDOVA
??????????????????
.................................
A gdje su ti i njihove obitelji
??????????????????????
.......................................
Ajmo sad druzhe zlatousti
........................................
Jedan , dva , tri
????????????????????????
25


registracija
12/12/10

Klarens, 28.07.11. 03:09

Vidim " laufer " je potkovan
...................................
Nisam znao da tropapkari
....................................
Nose potkove
......................................
Kako to da je tvoj izbor
.......................................
UVIJEK PROTIV
.....................................
Bilo chega shto je imalo
.......................................
HRVATSKO ???????
.......................................
Shto to tebe toliko muchi ?
.......................................
Usput , LAUFER je
Pripadnik 5. SS divizije
...........................................
Sumnjam da bi ti tu
Nashao kruha
..........................................


registracija
12/12/10

Klarens, 28.07.11. 03:16

Ovi shto ih toliko
.............................
Muche HRVATSKI PROBLEMI
.........................
Trebali bi
........................
PAZHLJIVO PROCHITATI
........................................
A mogu pogledati i raznorazne
VIDEO
...............................................
VOJISLAVA SHESHELJA !!!!!!!!!
................................................
Kud bash njega ??????????????
................................................
Ta osoba je toliko toga
ISPRICHALA !!!!!!
................................................
Smo treba pazhljivo
SLUSHAT !!!!!!!
..................................................
I kad skuzhite shto vam je taj rekao
.................................................
NIKAD VAS VISHE MEDJU NAMA !!!


registracija
12/12/10

Klarens, 28.07.11. 03:23

Zgleda da onaj "prvi puch"
Zhugeca i drugova
Ni Zlatoustom ne mirishi !!!
......................................
I njemu ovaj KOMBINIRANI
........................................
SVESRPSKI DERNEK
........................................
Puno bolje pashe
........................................
MORA DA SE OVO
BOLJE PLACHA !!!!!!!!!!!!!!!


registracija
12/12/10

Klarens, 28.07.11. 03:29

Ovaj mizerni uradak druga zlatoustog
.......................................................
To je naprosto neshto iz
??????????????????????????????
.......................................................
Nije to povijest !
.......................................................
To je
KOLAZH !!!!!
...................................................
Za malu djecu , jer itko iole
INFORMIRAN
...................................................
Vidi samotrulu barku shto tone
..................................................
SHUPLJA GRADJA
...................................................
Al dobro se pacha !!!!!


registracija
13/7/11

kosmo, 28.07.11. 05:46

Kreature sa mracnim dusama koje velicaju najcrnje dane hrvatske proslosti, fasisticku tvorevinu NDH, koja nikad ni nije bila drzava s pravnog gledista, izgleda preuzimaju ovaj forum. Umjesto da budemo ponosni sto je Hrvatska bila dio antifasisticke borbe, oni sire ideologiju koju je citav posteni svijet odbacio i kreiraju ozracje netrpeljivosti i mrznje prema svemu drugacijem. Takvo ozracje dovelo je do nedavnog stravicnog pokolja u Norveskoj. Sumnjam da cemo mi nesto naucit iz toga, kad ama bas nista nismo naucili ni iz Jasenovca, Kriznog puta, Ovcare ili Siska.


registracija
8/7/10

Maroje, 28.07.11. 10:32

Ustanak u Srbu je fašistički ustanak četnika protiv hrvata.


registracija
7/1/11

djani, 28.07.11. 20:11

Ustanak u Srbu je zaista bio četnički,jer kako objasniti da su ih ustaše klale u tolikom broju,a sad su zasdnjih 65 godina brojniji od domicilnog stanovništva Hrvata,pa sve su Hrvate istjerali za vrieme šugoslavije ,cielu Liku,Banovinu i oko Imotskoga sve za nečije ideale u MIRU i tajno se to radilo.
tko je odgovarao?


registracija
9/1/08

caballero, 29.07.11. 04:41

Ne kuzim zasto se sipci javljaju na temu?


registracija
7/1/11

djani, 29.07.11. 11:39

zato što ti umišljaš sa su šipci,ali su ti za info šipci Državu oteli hahahaaaaa

A mi smo vam korijenje isčupali rodu i prijateljima u krajini tzv.
jel sad kužiš vanbračni?


registracija
30/7/11

Peras60, 30.07.11. 14:28

U srid Like logor velik. Okol njega skovan celik.
Celik ostar ledi zica to je logor Cemernica.
Ako moje oci snene ikad vise vide dana,
Prebrojat cu svaki siljak na tjelu mi tolko rana.

Govore mi da sam grjesan, bez ljubavi prazno tjelo,
al neznaju da mi srce za Hrvatsku izgorjelo.
Misle oni njihova je zvjezda sjajna I bljestava
Al neznaju ima jedna I od dana vise sjajna.

Ta me zvjezda navik vodi, vodit ce me dok ne skoncam
Bljestava je I jos topla I misticna kako tajna.
Ona sjaji u srid noci, dok mi dusa trazi Boga
Po nebeskim dubinama I minulim godinama.

Dok u stroju bescutnome sto mi zadnji pokoj nosi
Lice licu osmjeh salje, iznjedise srpske majke do nedavna posvadjane.
Samo jedna misao je, sto ih drzi skupa, znaju
Oj Hrvatsko moja lipa da te ognjem progutaju

Ja milosti necu iskat, niti oprost od dusmana
Samo nek mi oci moje, docekaju zadnjeg dana.
Pa kad stanem naki slomljen, dusmanima isprid stroja
Ja cu klicat svojoj zvjezdi, oj Hrvatska mati moja.

Zapisao Niko Perkovic (Cemernica logor-Studeni 1945)


registracija
5/8/11

kolovoz, 05.08.11. 00:29

ratovanje na pravoj strani je ratovanje na strani demokracije. sve drugo je čisto luzerstvo. ratovanje na pravoj strani je ratovanje sa slovom V na kapici. drugi svjetski rat je svršio uspostavom demokracije u rusiji i vazalnim državama i državicama. drugi svjetski rat je završio u bišoj jugoslaviji uspostavom i obranom demokracije od titove komunističke jna i pridruženih joj fašističkih formacija. ;-)


Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika