30.11.2011. / 15:43

Autor: Nacional.hr

Pravila nagradne igre

EXTRA, NACIONAL i Adria Entertainment VAS VODE NA koncert Tomislava Bralića i klape INTRADE

EXTRA, NACIONAL i Adria Entertainment VAS VODE NA koncert Tomislava Bralića i klape INTRADE

ArhivaArhivaNa temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) NCL Media Grupa d.o.o. iz Zagreba, Radnička 45, OIB: 15334658621 donosi sljedeća:
PRAVILA NAGRADNE IGRE

" EXTRA, NACIONAL i Adria Entertainment VAS VODE NA koncert Tomislava Bralića i klape INTRADE "
Članak 1.
Priređivač nagradne " EXTRA, NACIONAL i Adria Entertainment VAS VODE NA Koncert Tomislava Bralića i klape INTRADE " je NCL Media Grupa d.o.o., Zagreb, Radnička 45, OIB: 15334658621. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe tjednika Extra i Nacional
Članak 2.
Nagradna igra održava se od 29.11.2011. do 05.12.2011. do 15:00 sati.
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navodenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva finaneija bit će objavljena na www.nacional.hr
Članak 4.
Sudionik nagradne igre mora poslati SMS poruku na broj 60054 (2,40 kn/sms) koji će biti objavljen u tjedniku Extra . Poruka mora sadravati: IME I PREZIME, ADRESU NATJECATELJA, BROJ TELEFONA te OZNAKU ZELJENE NAGRADE - ZG NIN i ZG EIN. Mogućnost osvajanja nagrade ostvaruju svi koji pošalju SMS poruku do 05.12.2011. O kakvim je darovima riječ, moći će se vidjeti u izdanju Extre i Nacionala.
Članak 5.
Svaki sudionik može poslati neograničen broj poruka.
Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom uzom obitelji.
Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:
20 x 2 ulaznice za koncert Tomislava Bralića i klape Intrade ukupne vrijednosti 3.000,00 kn
Ukupna vrijednost fonda: 3.000,00 kuna (PDV uključen)
Dobivene nagrade ne mogu se zamijeniti za novae.
Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 05.12.2011. u prostorijama priređivača, na adresi Radnička 45, 10000 Zagreb, s početkom u 16:00 sati, gdje se slučajnim odabirom izvlači dobitnik nagrade. Ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, o tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.
Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena na www.nacional.hr u roku 5 dana nakon javnog izvlačenja.
Članak 10.
Dobitnici svoje nagrade mogu podići u dogovoru s darovateljima, koji će putem telefona kontaktirati dobitnike u roku od 7 dana od objavljivanja na portalu nacional.hr. Dobitnik podiže svoju nagradu uz predočenje osobne iskaznice.
Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
Članak 12.
slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predvidene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a novae dobiven prodajom uplaćen u korist dravnog proračuna.
Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni u dnevnom tisku ili na www.nacional.hr.
Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija s njima bude suglasno to nakon što budu objavljena u dnevnom tisku.
Članak 15.
Priredivač se obvezuje 5 posto utvrdene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 16.
slučaju spora izmedu priređivača i sudionika ove nagradne igre mjerodavan je Općinski sud u Zagrebu.

NCL Media Grupa d.o.o
Član Uprave
Igor Vukotić
U Zagrebu, 22.11.2011.

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/961
URBROJ: 513-07-21-07/11-2
Zagreb, 28. studenog 2011.

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika