09.03.2012. / 11:23

Autor: Extra

Pravila nagradne igre 'Extra vas nagrađuje'

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) NCL Media Grupa d.o.o. iz Zagreba, Radnička 45, OIB: 15334658621 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

" EXTRA nagrađuje"

Članak 1.

Priređivač nagradne igre " EXTRA nagrađuje " je NCL Media Grupa d.o.o., Zagreb, Radnička 45, OIB: 15334658621. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe tjednika Extra.

Članak 2.

Nagradna igra održava se od 06.03.02.2012. do 26.03.2012. do 15:00 sati.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navodenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva finaneija bit će objavljena na www.nacional.hr

Članak 4.

Sudionik nagradne igre mora poslati SMS poruku na broj 60054 (2,40 kn/sms) koji će biti objavljen u tjedniku Extra. Poruka mora sadravati: IME I PREZIME, ADRESU NATJECATELJA, te OZNAKU ZELJENE NAGRADE. Mogućnost osvajanja nagrade ostvaruju svi koji pošalju SMS poruku do 26.03.2012. O kakvim je darovima riječ, moći će se vidjeti u izdanju Extre.

Članak 5.

Svaki sudionik može poslati neograničen broj poruka.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom uzom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada se sastoji od

· 3 polupansiona u hotelu, ukupne vrijednosti 4.500,00 kn

· Image Haddad poklon bon, ukupne vrijednosti 1.500,00 kn

Ukupna vrijednost fonda: 6.000,00 kuna (PDV uključen)

Dobivene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se 26.03.2012. u prostorijama priređivača, na adresi

Radnička 45, 10000 Zagreb, s početkom u 16:00 sati, gdje se slučajnim odabirom izvlači

dobitnik nagrade. Ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, o tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na www.nacional.hr u roku 5 dana nakon javnog izvlačenja.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u dogovoru s darovateljima, koji će putem telefona kontaktirati dobitnike u roku od 7 dana od objavljivanja na portalu nacional.hr. Dobitnik podiže svoju nagradu uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predvidene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a novae dobiven prodajom uplaćen u korist dravnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni u dnevnom tisku ili na www.nacional.hr.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija s njima bude suglasno to nakon što budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 15.

Priredivač se obvezuje 5 posto utvrdene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora izmedu priređivača i sudionika ove nagradne igre mjerodavan je Općinski sud u Zagrebu.

NCL Media Grupa d.o.o

Član Uprave

Igor Vukotić

U Zagrebu, 29.02.2012.

KLASA: UP/I-460-02/12-01/134

URBROJ: 513-07-21-07/12-2

Zagreb, 06. Ožujka 2012.

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika