Objavljeno u Nacionalu br. 370, 2002-12-18

Autor: Nacionalova redakcija

PRAVOSUĐE

Suci će u parničnom postupku presude morati donijeti u roku od mjesec dana

Ingrid Antičević MarinovićIngrid Antičević MarinovićPrema najavama Ingrid Antičević-Marinović, ministrice pravosuđa, Sabor će uskoro usvojiti novi zakon koji regulira parnični postupak. Zakon se smatra najvećim zahvatom u reformi pravosuđa, kojim će se radikalno rasteretiti sudovi, smanjiti broj sporova i ubrzati njihovo rješavanje.
Zakon predviđa obvezne izvansudske nagodbe kao prvi korak u rješavanju imovinsko-pravnih sporova. Tek ako se utvrdi da ne postoje nikakvi uvjeti za nagodbu, krenut će se u parnični postupak. Sudac će moći drastičnim novčanim kaznama sankcionirati stranku koja odugovlači s raspravama. Sam sudac obvezan je presudu donijeti i obrazložiti u roku od mjesec dana. U protivnom, smatrat će se da je sam grubo prekršio procesna prava stranaka.
Sudac će od sada samo ocjenjivati snagu dokaza koje mu ponudi jedna ili druga strana u sporu, tužitelj i tuženik. Sudac će istinu ocjenjivati prema onom što stranke u postupku dokažu da je istina. Novim zakonom stranke će cjelokupni dokazni materijal, kojim potkrepljuju svoje tvrdnje, morati predložiti već u tzv. pripremnom ročištu. Ako iz različitih razloga neke dokaze treba iznijeti naknadno, stranka će morati nadoknaditi troškove tog ročišta suprotnoj strani. Bit će zabranjeno isticanje novih činjenica u žalbi. Najčešći razlog dugotrajnosti parnica, kako se tvrdi, bilo je da nezadovoljna stranka tijekom postupka prešuti neku činjenicu da bi je kasnije iznijela u žalbi i produžila parničenje.
Stranke će već na prvom ročištu morati razjasniti pitanje točne adrese stanovanja, a sudska dostava smatrat će se urednom ako je stigla na doznačenu adresu, bez obzira na to je li stranka osobno primila poziv ili nije. Uz klasičnoga sudskog dostavljača, sudski poziv može dostaviti i protivnička strana u parnici, a koristit će se i tzv. leteće dostave preko javnog bilježnika ili uz angažman privatnih tvrtki. Zakon će biti upotpunjen i novim ovršnim postupkom koji bi, za razliku od dosadašnjeg, trebao štititi vjerovnika a ne dužnika.
Uz sve to, na drukčiji način poštivat će se načelo javnosti sudskog procesa, pa će suci, vjerojatno, imati obvezu da sve presude objavljuju na Interenetu kako bi ih mogla ocjenjivati stručna javnost i kako bi se ujednačavala sudska praksa. ŇAko se zalažemo za neovisnost sudstva, moramo se zalagati i za njihovu što veću odgovornostÓ, kaže ministrica Ingrid Antičević-Marinović, objašnjavajući obvezu javnog publiciranja sudskih presuda.

Vezane vijesti

Vandoren hrabri Miljenića

Vandoren hrabri Miljenića

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić i veleposlanik EU-a Paul Vandoren susreli su se danas u sklopu svojih redovitih sastanaka vezano za monitoring… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika