Objavljeno u Nacionalu br. 381, 2003-03-05

Autor: Nacionalova redakcija

PRVI PODACI ZA KRAJ 2002.

Krediti poslovnih banaka gotovo 100 milijardi kuna

Krajem prosinca udio kredita stanovništvu u ukupnim kreditima porastao je na 44,2 postoKrajem prosinca udio kredita stanovništvu u ukupnim kreditima porastao je na 44,2 postoU prosincu prošle godine nastavljen je porast kreditne aktivnosti poslovnih banaka, što se očitovalo u rekordnim iznosima i kredita poduzećima i kredita stanovništvu. Naime, ukupni krediti poslovnih banaka – i kunski i devizni – nastavili su s uzlaznim trendom te su krajem prosinca dosegnuli 97,45 milijardi kuna. Iz podataka za prosinac objavljenih u Biltenu HNB-a vidljivo je da su tijekom prošle godine krediti poduzećima porasli za 22,7 posto i krajem prosinca dosegnuli su 47,03 milijarde kuna. Porast kredita stanovništvu bio još izraženiji: iznosio je 43 posto, a iznos je krajem prosinca dosegnuo 43,07 milijarde kuna. Krediti poduzećima postupno rastu još od kraja 2000, ali se njihov udio u ukupnim kreditima polako smanjuje u korist kredita stanovništvu koji ostvaruju brži rast. Krajem prosinca udio kredita stanovništvu u ukupnim kreditima porastao je na 44,2 posto. Izvori za rast ukupnih kredita u prosincu su u nastavku rasta depozita poslovnih banaka te u većoj mjeri povećanje inozemne pasive banaka. Na potražnju za kreditima dijelom su utjecala i kretanja kamatnih stopa, prvenstveno smanjenje aktivne kamatne stope poslovnih banaka na kredite bez valutne klauzule. Velik doprinos porastu ukupnih kredita u prosincu daje i zamjetan rast kredita državi, koji su, iako s iznosom od 6,79 milijarde kuna krajem prosinca čine samo oko sedam posto ukupnih kredita, tijekom posljednjeg mjeseca u godini povećani za 938 milijuna kuna. Za usporedbu, krediti poduzećima istovremeno su porasli za 835 milijuna kuna.

S obzirom da se od početka ove godine primjenjuju odluke HNB-a o ograničenju rasta plasmana poslovnih banaka, za očekivati je ograničavanje rasta kredita poduzećima i stanovništvu, pri čemu bi kreditiranje države, koje je izuzeto od mjera HNB-a, moglo biti povećano.

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika