05.09.2006. / 12:38

Autor: Ana Kirin

BANKA

Investicija u znanje

Rok korištenja studentsjih kredita traje koliko i sam studij, a otplata kredita može trajati i do 10 godina

Skori početak akademske godine mnoge će dovesti u nedoumicu na koji način platiti upis na fakultet odnosno školarinu, te kako osigurati novac za troškove studentskog života. Posljednjih nekoliko godina, hrvatske su banke u svoju ponudu uključile studentske kredite namijenjene troškovima studiranja. Korisnici ovakvih kredita moraju biti redovni ili izvanredni studenti dodiplomskih ili poslijediplomskih studija u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Rok korištenja kredita traje koliko i sam studij, dakle najviše 5 godina, a otplata kredita je dvostruko duža od preostalih godina kredita, odnosno do 10 godina. Ukoliko se radi o redovnim studentima koji nisu zaposleni, jamci za kredit su obično roditelji ili staratelji. Neke banke nude slične kredite i za učenike privatnih srednjih škola. Donosimo vam cjelovit pregled kredita koji su dostupni studentima i mladim u Hrvatskoj.

ZAGREBAČKA BANKA

Zagrebačka banka je prije nekoliko godina u svoju ponudu uvela proizvode namijenjene potrebama mlađe populacije, a između ostaloga kreditira školarine, dodiplomske, poslijediplomske i doktorske studije. Studentima su namijenjeni krediti za plaćanje školarine čija je visina od 500 do 5.000 eura, a rok otplate je do 7 godina uz kamatnu stopu 7,50% godišnje. Korisnik kredita je student, a koristi se jamstvo fizičke osobe, najčešće roditelja ili skrbnika. Zagrebačka banka nudi i kredite za financiranje poslijediplomskog studija u zemlji ili inozemstvu, gdje kamatna stopa iznosi 6,49% godišnje, odobrava se do 23.000 eura u kunskoj protuvrijednosti na rok otplate do 7 godina i uz mogućnost korištenja počeka u trajanju od 2 godine koji ulazi u rok otplate kredita..

VOLKSBANK

Za pokrivanje troškova školarine Volksbank nudi studentske kredite u iznosu do 1500 eura s rokom otplate do 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 7,9% godišnje i 1% naknade za administraciju kredita. Što se tiče kreditne sposobnosti, neopterećeni dio 1/3 neto mjesečnog primanja treba pokriti visinu jednog anuiteta. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se sa svojim prihodima uključiti još jedna osoba, sudužnik, i u tom slučaju anuitet ne smije prelaziti 1/5 zbrojenih mjesečnih primanja tražitelja i sudužnika. Volksbank u svrhu pokrivanja troškova studiranja nudi i nekoliko modela nenamjenskih kredita. Oni se mogu realizirati novim kunskim kreditima bez valutne klauzule, odnosno uz valutnu klauzulu na euro ili švicarski franak. Najveći mogući iznos takvih kredita je 105.000 kuna, a maksimalani rok otplate je 12 godina, uz kamatnu stopu već od 7,69% za vlasnike tekućih računa i naknadu od 3,5% za neosigurane, odnosno 1% za kredite osigurane kod osiguravajućeg društva.

ERSTE BANKA

Erste banka u svojoj ponudi ima nekoliko različitih modela kredita namijenjenih mladima i studentima. Erste club krediti za školovanje bez garantnog pologa namijenjeni su studiranju na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu i mogu iznositi do 40.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, uz valutnu klauzulu. Rok povrata je do 7 godina uz mogućnost počeka do 12 mjeseci. Mogu se koristiti jednokratno, mjesečno ili u obliku kvartalnih obroka do završetka studija. Kamata je 7,30%, a naknada 1%. Krediti do 7.000 eura mogu se dobiti bez jamaca, dok je za one iznad 7.000 eura potreban kreditno sposoban jamac, odnosno hipoteka u omjeru 1:1,5. Erste Club gotovinski krediti za mlade namijenjeni su mladima od 18 do 26 godina, korisnicima Erste Club kartice po tekućem računu. Kredit u iznosu od 500 do 3.000 eura može se realizirati bez jamaca i bez garantnog pologa. Rok povrata je 3 godine, kamatna stopa 9,50%, a naknada 2%. Erste club krediti za kupnju informatičke opreme odobravaju se također bez jamaca i bez garantnog pologa, a mogu iznositi do 7.000 eura. Rok povrata je najviše 5 godina, uz kamatnu stopu od 8,50% i naknadu od 1%. Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban ili je kredit odobren za školovanje ili studiranje u inozemstvu, potrebno je ponuditi kreditno sposobnog sudužnika.

SPLITSKA BANKA

Splitska banka nudi tri vrste studentskih kredita. Prvi su namijenjeni pokrivanju troškova upisa na visoku školu, fakultet, sveučilište, privatnu srednju školu ili gimnaziju, u zemlji ili inozemstvu. Korištenje kredita je jednokratno, a odobravaju se u iznosu od 500 do 5.000 eura ili u protuvrijednosti CHF valute. Rok otplate je do 5 godina. Kredit za troškove studiranja, koji uključuje i upisninu, može iznositi od 1000 do 20.000 eura, uz rok otplate do 10 godina i mogućnost ugovaranja moratorija do 12 mjeseci. Kredit se koristi u mjesečnim tranšama - isplatom na tekući račun, a dio koji se odnosi na upisninu isplaćuje se direktno na žiro račun fakulteta. Kredit za dodiplomski i poslijediplomski studij koristi se jednokratno i može iznositi od 1.000 do 20.000 eura uz rok otplate do 7 godina. Za poslijediplomski studij moguć je i poček plaćanja do 12 mjeseci. Kod sva tri kredita kamatna stopa iznosi 4,50% uz CHF ili 6,50 % uz euro, a minimalni mjesečni anuitet iznosi 20 eura. Nositelj kreditne sposobnosti je roditelj, staratelj ili druga punoljetna, kreditno sposobna osoba ili izvanredni student zaposlen na neodređeno vrijeme. Tražitelj kredita mora imati 2,5 puta veća mjesečna primanja od mjesečnog iznosa. Instrumenti osiguranja određuju se prema statusu nositelja kreditne sposobnosti pa je kredit moguće dobiti bez police i jamaca, s policom osiguranja u visini iznosa kredita ili uz kreditno sposobnog jamca.

HYPO BANKA
Studentski krediti Hypo banke namijenjeni financiranju redovnog ili poslijediplomskog studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, odobravaju se uz valutnu klauzulu u eurima. Ako se radi o kreditu za studente, korisnik je roditelj ili staratelj. Potrebno je dostaviti potvrdu o upisu i cijeni studija, odnosno predračun fakulteta. Kredit može iznositi od 500 do 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate je od 1 do 5 godina za iznose do 10.000 eura, a do 7 godina za iznose veće od 10.000 eura. Redovna kamatna stopa iznosi 7,50%, a naknada, koja se obračunava i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita, 1% od iznosa kredita. Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za euro važećem na dan isplate, umanjen za jednokratnu naknadu i interkalarnu kamatu. Dio kredita namijenjen plaćanju školarine uplaćuje se direktno na račun fakulteta, a preostali dio na račun korisnika kredita otvorenog u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Ukoliko je kredit namijenjen plaćanju studija u inozemstvu, otvara se devizni račun sukladno uputi financijskog savjetnika. Za kunski iznos kredita kupuje se potrebna valuta po prodajnom tečaju za devize, a plaćanje školarine vrši se deviznom doznakom s deviznog računa. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu svakog zadnjeg dana u mjesecu.

RBA od srpnja 2002. godine u svojoj ponudi kredita za financiranje studija ima kredit za polaznike studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Pravo na korištenje tog kredita imaju građani koji potvrdom o upisu u tekuću školsku godinu dokažu da su polaznici studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Banka polaznicima studija odobrava kredit u iznosu do 5.000 eura, uz kamatnu stopu od 7,25% godišnje i naknadu od 1% iznosa kredita. Rok otplate je najviše 4 godine, a instrumenti osiguranja su 1 do 2 kreditno sposobna jamca. Kreditno sposobnom smatra se ona fizička osoba kojoj mjesečni anuitet otplate kredita ne prelazi 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja. Korisnik kredita može imati i sudužnika, koji je najčešće, ako student nije zaposlen, roditelj korisnika kredita.

Vezane vijesti

'Problem Ljubljanske banke mogao se riješiti još 1992.'

'Problem Ljubljanske banke mogao se riješiti još 1992.'

Problem Ljubljanske banke i njezinih štediša u Hrvatskoj mogao je biti riješen još 1992. godine, tvrdi Božo Dimnik, slovenski poduzetnik i lobist, te… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika