Objavljeno u Nacionalu br. 609, 2007-07-16

Autor: Berislav Jelinić

ARHITEKT WAZ-ova PRODORA NA ISTOK

'Profit je najiskreniji motiv za izdavača'

BODO HOMBACH, glavni menadžer WAZ-a, govori o izdavaštvu, svom političkom i poslovnom usponu te o političkoj budućnosti Europe

Bodo Hombach postao je glavni menadžer WAZ-a nakon bogate politièke karijere, tijekom koje je bio Schröderov savjetnik i koordinator Pakta za stabilnostBodo Hombach postao je glavni menadžer WAZ-a nakon bogate politièke karijere, tijekom koje je bio Schröderov savjetnik i koordinator Pakta za stabilnostBodo Hombach, glavni menadžer njemačke izdavačke kuće WAZ, koja u nekoliko europskih zemalja ima 37 dnevnih novina, 112 magazina i 133 oglasnih novina, potvrdio je za Nacional da je kao suvlasnik EPH u prošloj godini kompanija koju vodi imala velik pad prihoda i da je pred velikim izazovima. U Hrvatskoj je WAZ s 50 posto dionica suvlasnik Europapress Holdinga, u čijem su vlasništvu Jutarnji list, Sportske novosti, Slobodna Dalmacija, tjednici Globus i Gloria, te ukupno 18 magazina. Na hrvatskom, kao i na os“talim tržištima gdje ima novine u svom vlasništvu, WAZ se pojavljuje i kao vlasnik ili suvlasnik u tvrtkama koje se bave distribucijom novina i drugim poslovima povezanim s izdavaštvom.

Hombach je na zagrebačkoj konferenciji o medijima i politici, na kojoj su sudjelovali vodeći izdavači, urednici i novinari iz cijele jugoistočne Europe, prije dva tjedna govorio o izazovima s kojima se susreću novinarstvo i protagonisti izdavačkog posla. Hombach se rodio 19. kolovoza 1952. u Mülheimu na Ruhru, nedaleko od Düsseldorfa. Na početku karijere bavio se vanjskom trgovinom, ali mu je karijera obilježena političkim radom vezanim uz njemačke socijaldemokrate, isprva na lokalnim razinama, a potom i na nacionalnoj razini. Potkraj 90-ih bio je posebni savjetnik tadašnjeg premijera Gerharda Schrödera, s kojim je i danas u vrlo dobrim odnosima. Na području Balkana postao je poznat jer je od 1999. do 2001. bio specijalni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Europe. Nedugo nakon što mu je na toj funkciji istekao mandat, Hombach se pridružio WAZ-u. Od njegova dolaska u WAZ kompanija se uspješno i agresivno širi na zemlje jugoistočne Europe, ponajprije na području nekadašnje Jugoslavije.

NACIONAL: Kakvi su vaši dojmovi nakon nedavnog boravka u Zagrebu na prvom Medijskom forumu jugoistočne Europe?
- Konferencija je protekla dobro, ništa od gorućih problema nije bilo prešućeno. Razgovaralo se otvoreno i bio je to dobar početak za važnu diskusiju o odgovornosti medija, njihovoj slobodi, ali i njihovoj moralnoj obvezi. Prijedlog o održavanju ove konferencije stigao je od EPH i NCL Media Grupe, dviju izdavačkih kuća koje po mom mišljenju imaju u Hrvatskoj najveći politički utjecaj, a time i najveću odgovornost. Događaj su inicirali Ninoslav Pavić i Ivo Pukanić, čelni ljudi tih kompanija. Njih su dvojica prije nekog vremena, zajedno sa mnom, bili na večeri s hrvatskim predsjednikom Stipom Mesićem i žustro se diskutiralo o odnosu politike i medija. Pale su i teške riječi, a to me podsjetilo na diskusije iz stare Europe i iz Njemačke. Brzo smo se načelno dogovorili da bi bilo jako dobro da se takva rasprava ne vodi za malim stolom nakon večere, nego da bude javna. Ondje je sve počelo.


NACIONAL: Jeste li zadovoljni trenutačnim tržišnim položajem WAZ-a?
- Medijski posao danas nije lak. Oglašivački kolač se nešto smanjuje. Nekoliko velikih proizvođača robnih marki luta iS GERHARDOM SCHRÖDEROM, bivšim njemaèkim kancelarom kojem je bio specijalni savjetnik, a i danas su u dobrim odnosimaS GERHARDOM SCHRÖDEROM, bivšim njemaèkim kancelarom kojem je bio specijalni savjetnik, a i danas su u dobrim odnosima umjesto da se oglašavaju u tiskanim medijima, gdje se mogu vrlo kvalitetno i učinkovito reklamirati, oni rasipaju novac za reklamu u drugim medijima, gdje takve reklame gledateljima samo smetaju i idu im na živce. To je jedan od razloga koji dovode do manjeg prihoda novina od oglašavanja. Naš je princip takav da na to ne reagiramo padom u kvaliteti. Tu pogrešku nipošto ne želimo učiniti. Naprotiv, želimo raditi na poboljšanju kvalitete, a to, ekonomski gledano, nije baš lak put. Međutim, optimističan sam jer vjerujem da ćemo se tako i dalje razvijati, a svoju tržišnu poziciju obraniti i dograditi. Već sada bacamo pogled na zemlje gdje nas još nema.

NACIONAL: Kako ste počeli raditi u WAZ-u?
- Ja nisam tipičan političar. Prije nego što sam ušao u politiku, devet godina bio sam direktor najveće njemačke trgovačke kompanije Preussag GmbH. Ja sam izučeni ekonomist za vanjsku trgovinu. Dok sam bio politički angažiran, aktivno sam se bavio brojnim ekonomskim temama. Kao parlamentarni zastupnik bio sam predsjednik gospodarskog vijeća pokrajinskog parlamenta Sjeverne Rajne - Vestfalije, a niz godina predsjednik parlamentarnog istražnog vijeća. Moja je biografija puna raznih stanica u vezi s gospodarstvenom izgradnjom i suzbijanjem gospodarskog kriminaliteta, što su bile moje zadaće. Rođen sam u Essenu, gdje je sjedište WAZ-a, i na neki sam način odrastao s WAZ-om. Iako zvuči kao američki kič, svoj sam studij financirao tako da sam ujutro dostavljao i raznosio novine WAZ. Svoj prvi automobil, “Spaček“, kupio sam novcem zarađenim u WAZ-u. Moja veza s vlasnicima i menadžerima WAZ-a izrasla je ovdje, u pokrajini Sjeverna Rajna - Vestfalija. Bivši pokrajinski lider Johannes Rau, koji je poslije postao njemački predsjednik, bio je blizak prijatelj obitelji Brost, jedne od dviju vlasničkih obitelji WAZ Mediengruppe. Upoznao sam obitelj Brost još dok sam bio pomoćnik Johannesa Raua. Prije šest godina upitao me Erich Schumann želim li ga naslijediti. Njega sam već poznavao godinama. Pristao sam. Ako se u jugoistočnoj Europi misli da je moja glavna zadaća ta regija, to me jako veseli, jer se zbog svojih ranijih aktivnosti osjećam jako povezanim s tim zemljama. Međutim, 80 posto svog vremena ipak moram posvetiti temama i problemima s kojima se naša izdavačka kuća susreće u Njemačkoj.

NACIONAL: Kakve su izdavačke perspektive u Hrvatskoj?
- Vrlo razumna odluka hrvatske vlade da izdavačima smanji stopu PDV-a na razumnu razinu od velike je pomoći. Život će tako biti nešto lakši. U izdavaštvu će biti nužne stanovite prilagodbe. To nam je poznato i s drugih tržišta. Ti se procesi odnose na administrativni, tehnički i logistički dio naše kompanije. Siguran sam da ćemo spriječiti sve što bi moglo ograničavati novinarsku kvalitetu. Izdavačke kuće sve se više pretvaraju u novinarske tvornice. Tu se proizvode napeti, zabavni i aktualni sadržaji, a put kojim ti sadržaji dolaze do čitalačke publike sve je više prilagođen njihovim željama. Neki ih žele u dnevnim novinama, neki u magazinima, na radiju, televiziji, internetu, mobilnom telefonu. Ubuduće neće više biti toliko važno koji će medij publika izabrati, nego će proizvodnja sadržaja biti sve važnija. Nije medij poruka, nego je poruka poruka. Naš je temeljni posao kvalitetno novinarstvo. Moramo postići veće sinergije. Ne mora se uvijek izmišljati topla voda, ali se moramo nadopunjavati. Naša grupacija je utemeljila najveće dopisništvo u Bruxellesu. Ondje rade novinari iz 11 zemalja, koji fantastično jedni drugima dostavljaju informacije i nadopunjuju se. Potom svoj rad nude svim našim izdanjima. Upravo je to izvještavanje o europskoj politici podiglo na višu razinu. Moramo puno više raditi u takvim informacijskim poolovima, jer je upravo za internet takvo blago znanja posebno dragocjeno.

NACIONAL: Što je dovelo do 30-ak milijuna kuna prijavljenog gubitka EPH u prošloj godini?
- Ne mogu te brojke potvrditi, ali kompanija sigurno nije u minusu. Međutim, točno je da su naši prihodi u Hrvatskoj dramatično pali. Analizirali smo što je do toga dovelo - to je povezano s integracijskim procesima. Kupili smo dosta skup list Slobodna Dalmacija. Država nam je nametnula stroge obveze koje moramo poštovati. Troškovi tiskanja u Hrvatskoj su dosta veliki, a u Styriji imamo konkurenta koji dosta novca ulaže u tržište. Sada smo usuglasili poslovne planove za budućnost. Oni predviđaju znatan oporavak i mislim da se radilo o jednokratnom padu prihoda koji se neće ponoviti. Naravno da nas pad prihoda ne veseli, ali takve se stvari u jednoj velikoj kompaniji događaju. Tko ne može prihvatiti gubitke, ne može u budućnosti očekivati ni dobit.

S MINISTRIMA VANJSKIH POSLOVA u vrijeme  mandata na èelu Pakta za stabilnost, Tonino Picula je drugi zdesnaS MINISTRIMA VANJSKIH POSLOVA u vrijeme mandata na èelu Pakta za stabilnost, Tonino Picula je drugi zdesnaNACIONAL: Ne tako davno mogli su se pročitati argumentirane kritike WAZ-ova otpuštanja novinara radi maksimizacije profita i upozoravali da u vašim izdanjima zbog istih razloga sve više pada kvaliteta tekstova. Kakva je uloga WAZ-a na Balkanu?
- Nedavno sam čitao što u Wikipediji piše o WAZ-u. WAZ je tu podvrgnut oštroj kritici upravo zbog uloge na Balkanu. Jako sam se začudio, posebice stoga što je kao izvor teksta bila navedena ugledna Međunarodna novinarska federacija (IFJ) i njezin glavni tajnik Aidan White. Potom sam gospodina Whitea pozvao na razgovor. Opširno smo, kontroverzno i otvoreno raspravljali. Uspio sam ga uvjeriti u tri stvari. Ponajprije, da ekonomski motiv za izdavanje novina nije nemoralan. Naprotiv, rekao sam mu da je taj motiv najotvoreniji, najiskreniji i najtransparentniji. Onaj tko ima druge motive, osim ekonomskih, želi manipulirati ljudima i na njih utjecati, jer on subvencionira medije s određenim ciljem. Uvjerio sam ga i u to da strani ulagač u medije ne mora izazvati katastrofu - njegov angažman može čak biti prilika, jer nije upleten u nacionalne interesne grupe i nije ni u kakvom sustavu uzajamne ovisnosti. Na kraju sam Aidana Whitea uvjerio i u to da poduzetničko razmišljanje ne mora biti usmjereno protiv kvalitetnog novinarstva. Dobar poduzetnik točno zna da će novinarske usluge u budućnosti moći prodavati samo ako su izvrsne. White me pak uvjerio da medijska kuća mora biti otvorenija, da se mora više otvoriti pogledu izvana, da se mora uključivati u javnu raspravu, da moramo biti spremni na nadzor i kritiku. Dosta sam naučio iz tog razgovora. Na koncu smo prošli tjedan potpisali okvirni sporazum i prihvatili dokument s tezama, koje smo predstavili Europskoj komisiji. Obećali su nam punu podršku.

NACIONAL: Zašto ste investirali u tjednik Feral Tribune, koji se, unatoč velikom utjecaju na razvoj slobode izražavanja u Hrvatskoj 90-ih, prošlih godina jako loše prodavao, poslovao s gubicima i tržišno nije isplativ?
- Teze koje sam potpisao zajedno s Whiteom pokazuju da se ne radi uvijek isključivo o pitanju ekonomičnosti. Osjećamo izdavačku i društvenu odgovornost i obvezu. Hrvatsku u Europi promičem gdje god mogu. U Njemačkoj sam član Njemačkog gospodarskog vijeća za istočnu Europu i u tom svojstvu pokušavam što više utjecati na svoje kolege i poduzetnike da ulažu u Hrvatskoj. Osjećam se jako povezanim s Hrvatskom i mogu se gotovo nazvati i hrvatskim patriotom. Poznajem vašu obalu puno bolje nego mnogi Hrvati. Još od studentskih dana jedrim jadranskom obalom i mislim da znam svaku uvalu. Kad mi je Ninoslav Pavić došao s tom idejom, ja sam je podržao, jer dobar izdavač pomaže i tomu da postoji pluralizam. Nadam se da će se Feral Tribune ekonomski oporaviti. No u hrvatskom konceptu pluralizma taj list ima svoje nužno mjesto. Dobro mi je poznata interakcija politike i medija. Životno iskustvo mi govori da političare i moćnike samo javnost može učinkovito kontrolirati. Na zagrebačkoj konferenciji naglasio sam da je Kantov kategorički imperativ veliko moralno pitanje, a ono glasi: “Što će biti ako to svi čine?“ Veliko moralno pitanje medijskog društva jest: “Što će biti ako se dozna?“ To je to veliko disciplinirajuće pitanje za političare i medije. Zato su za mene mediji nužan stup demokracije. Međutim, taj stup ne smije truliti, nego mora biti besprijekoran, korektan i profesionalan. Inače taj stup nema nosivost. To je obveza izdavača.

NACIONAL: Kako gledate na razvoj balkanske regije iz perspektive bivšeg koordinatora Pakta za stabilnost?
- Ne volim ljude koji se nakon odlaska s neke funkcije prave pametnijima od svojih nasljednika. Zato ću vam na ovo pitanje odgovoriti kao privatna osoba. Zapanjen sam kojom su se brzinom razvile zemlje jugoistočne Europe. Bilo je razvojnih skokova u ekonomiji i u društvenoj klimi, koje se nisu odvijale istovremeno u svijesti svih skupina. Zato mi je bolno primijetiti kako se neke zemlje nisu tako brzo razvile. Nikomu danas više ne mogu objasniti zašto Hrvatska još uvijek nije članica EU, kao i Rumunjska i Bugarska. Hrvatska je odavno u fazi u kojoj bi mogla biti punopravna članica EU i mnogo je europskija od mnogih drugih zemalja. Fatalno je da Hrvatska mora čekati. To nije pravedno.

NACIONAL: Kako komentirate pravne probleme s kojima se suočava bivši crnogorski čelnik Milo Đukanović i tjeralicuNACIONALOV NOVINAR s predsjednikom Uprave NCL Media Grupe Ivom Pukaniæem i glavnim menadžerom WAZ-a Bodom Hombachom prije dva tjedna u ZagrebuNACIONALOV NOVINAR s predsjednikom Uprave NCL Media Grupe Ivom Pukaniæem i glavnim menadžerom WAZ-a Bodom Hombachom prije dva tjedna u Zagrebu koja je raspisana za Stankom Subotićem. Jeste li surađivali sa Subotićem u Srbiji? To vas pitam zato što se Srđan Kerim, WAZ-ov dužnosnik, nedavno javno fotografirao s njima dvojicom u Crnoj Gori.
- Nikada nismo, niti imamo bilo kakve poslovne odnose s Milom Đukanovićem, niti smo to planirali. Poznajem ga samo kao političara. Sa Subotićem imamo jedno jedino poslovno partnerstvo, a riječ je o spajanju njegova lanca kioska s našim lancem kioska u Srbiji. Imali smo otprilike isti broj kioska na tržištu i to smo unijeli u novoosnovanu tvrtku Futura plus u jednakim vlasničkim udjelima. To smo napravili jer moramo biti zainteresirani za distribuciju novina. Novine se u Srbiji prodaju samo preko kioska. Naravno, iznenadio nas je nalog za Subotićevo uhićenje. I prije smo čuli da je bilo optužbi. Međutim, nama su uvijek predočene presude koje su ga oslobađale. I sada nas odvjetnici informiraju da su sve optužbe protiv Subotića neutemeljene. Preostaje nam samo pričekati kraj istrage. U ovom stadiju ne mogu nikoga ni osuditi, ni osloboditi. Stvari oko Đukanovića uopće ne mogu komentirati. Poznajem ga iz vremena dok sam bio koordinator Pakta za stabilnost. Upoznao sam ga u noći kad su vojne trupe Slobodana Miloševića krenule prema crnogorskoj granici. Bila su to dramatična vremena. Drugi put sreo sam ga kad se javno u Dubrovniku ispričao zbog bombardiranja toga grada. Tada mi se to jako svidjelo.

NACIONAL: Kako biste opisali svoj odnos sa Zoranom Đinđićem?
- Poznavao sam ga još iz vremena kad je bio u oporbi Miloševiću. Puno sam s njim razgovarao i diskutirao. Sa Subotićem ne mogu diskutirati, jer ne govorimo istim jezikom. A Đinđić je govorio njemački bolje od mnogih Nijemaca. Politički gledano, imali smo samo jedno sporno pitanje. I javno sam mu govorio da bude u dobrim odnosima s Koštunicom. Uvijek sam mu govorio da je prebrz za svoj narod, da je previše njemački, zapadnjački orijentiran. Govorio sam mu da ima više strpljenja. Koštunica i Đinđić bili bi dobar tim. Tragično je da nisu pronašli put jedan prema drugomu. Nadam se da će ova sadašnja velika koalicija u Srbiji dobro funkcionirati. Od srca bih želio da Tadić i Koštunica odvedu Srbiju naprijed. Srbija se mora smiriti.

NACIONAL: Kako gledate na zbivanja na socijaldemokratskoj sceni u Europi, ali i u Hrvatskoj?
- Hrvatsku situaciju ne mogu točno ocijeniti, ali situaciju u staroj Europi vidim jasnije. U zemljama stare Europe imamo trend koji je usporediv. Imamo široko polje građanskog centra, koji je politički dosta uravnotežen. Taj građanski centar želi ekonomski napredak, ali i socijalnu korektnost. Taj građanski centar želi državu koja je sposobna djelovati, ali ne želi državu koja se u sve upleće. Radi se o publici koja ne naginje ekstremima i s kojom morate argumentirano komunicirati. Ta je publika manje zainteresirana za ideologiju, a ujedno je dobro obrazovana. Taj građanski centar mogu osvojiti umjereni socijaldemokrati, ali i umjerena građanska stranka. Nastala je velika borba u staroj Europi, koja se vrti oko pitanja tko će postati hegemonska stranka centra. Prije se činilo da će jedna umjerena socijaldemokratska stranka uspjeti zauzeti te pozicije. Međutim, danas to izgleda drukčije. Izgleda da će građanske stranke uspjeti pridobiti te birače. Šefica socijaldemokrata u saveznoj pokrajini u kojoj živim javno je izjavila da bi mogla surađivati s bivšom strankom PDS. To bi bilo skretanje prema ljevici, gdje čak ni ja više ne bih mogao dati svoj glas socijaldemokratima. Ako se taj trend u socijaldemokraciji probije, ona oslobađa prostor za građansku stranku centra koja će se trajno ukorijeniti u sredini. Međutim, ovo je jedna vrlo njemačka i vrlo privatna analiza.


NACIONAL: U kakvim ste odnosima s Gerhardom Schröderom danas?
- Uz Schrödera sam kao i prije. U dobrim smo odnosima. Imam jasnu sliku o njegovim slabostima, ali i kvalitetama. Prije se govorilo da sam jedini koji mu jasno i decidirano može reći svoje mišljenje. Čak i kad više nisam bio u svojoj službi, zvali su me oni koji mu se nisu usuđivali govoriti što misle i molili me da ja to učinim za njih. To pogotovo vrijedi danas. U nekim pitanjima ga podržavam, ali ga i kritiziram. Ali u četiri oka.

'Optužbe su odbačene'

NACIONAL: Kako gledate na financijske skandale iz prošlosti, kad su vas sumnjičili za nelegalno financiranje stranke sredinom 90-ih?
- Prije su me sumnjičili za čudne okolnosti oko kupnje moje kuće, ali upravo očekujem lijepu presudu, u kojoj sud nakon saslušanja 30 svjedoka potvrđuje da su sve optužbe netočne. Optužbe o nelegalnom financiranju stranke odbačene su već nakon prvog saslušavanja. Samo sam jednom pozvan na saslušanje i potom se odustalo od slučaja.

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika