29.11.2010. / 08:00

Autor: Nacional.hr

Pravilnik nagradne igre: 'Zdrav život daruje'

KLASA: UP/I- 460-02/10-01/897
URBROJ: 513-07-21-07/10-2
Zagreb, 26. studenog 2010.

Na temelju članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 83/02) NCL Media Grupa iz Zagreba, Vlaška 40 donosi sljedeća:
PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Zdrav život daruje"

Članak 1.
Priređivač nagradne igre "Zdrav život daruje" je NCL Media Grupa, Zagreb, Vlaška 40, MB 1287621.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe mjesečnika Zdrav život te unapređenja prodaje spomenutog mjesečnika.

Članak 2.
Nagradna igra održava se od od 29.11. do 15.12. 2010.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena u dnevnom listu.

Članak 4.
Sudionik nagradne igre mora poslati kupon koji će biti objavljen u mjesečniku Zdrav život na adresu Vlaška 40, Zagreb. Kupon mora sadržavati: IME I PREZIME te ADRESU NATJECATELJA. Mogućnost osvajanja nagrade ostvaruju svi koji pošalju kupon do 15.12.2010. do 16 sati. O kakvim je darovima riječ, moći će se vidjeti na stranicama mjesečnika Zdrav život.

Članak 5.
Svaki sudionik može poslati neograničen broj kupona.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:
-3 knjige PROFILa ukupne vrijednosti 417,00 kuna,
-3 knjige PLANETOPIJA ukupne vrijednosti 465,00 kuna.
Ukupnja vrijednost fonda iznosi 882,00 kune (PDV uključen). Dobivene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac.

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 15.12.2010. u prostorijama priređivača na adresi Vlaška 40 s početkom u 16.00 sati, gdje se slučajnim odabirom izvlači dobitnik nagrade.
Ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena na webu nacional.hr u roku od 7 dana nakon javnog izvlačenja.

Članak 10.
Dobitnici svoje nagrade mogu podići u dogovoru s darovateljima, koji će putem telefona kontaktirati dobitnike u roku od 30 dana od objavljivanja rezultata na webu nacional.hr. Dobitnik podiže svoju nagradu uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a novac dobiven prodajom uplaćen u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem weba nacional.hr

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija s njima bude suglasno te nakon što budu objavljena na webu nacional.hr.

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5 posto utvrđene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre mjerodavan je Općinski sud u

NCL Media Grupa d.o.o
Član Uprave
Ida Šagovac

Vezane vijesti

Pravilnik nagradne igre 'Zdrav život- darivanje'

Pravilnik nagradne igre 'Zdrav život- darivanje'

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/104URBROJ: 513-07-21-07/11-2Zagreb, 18. veljače 2011. Na temelju članka 69. Zakona o igarama na sreću (Narodne novine br.… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika