20.02.2011. / 08:32

Autor: Nacional.hr

Pravilnik nagradne igre 'Zdrav život- darivanje'

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/104
URBROJ: 513-07-21-07/11-2
Zagreb, 18. veljače 2011.

Na temelju članka 69. Zakona o igarama na sreću (Narodne novine br. 87/09) NCL Media Grupa iz Zagreba, Vlaška 40 donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

"ZDRAV ŽIVOT - DARIVANJE"


Članak 1.
Priređivač nagradne igre "ZDRAV ŽIVOT - DARIVANJE" je NCL Media Grupa, Zagreb, Vlaška 40, MB 1287621.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe magazina Zdrav život te unapređenja prodaje spomenutog tjednika.

Članak 2.
Nagradna igra održava se od 21.02.2011. do 21.03.2011. do 16 sati.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na www.nacional.hr

Članak 4.
Sudionik nagradne igre mora poslati kupon koji će biti objavljen u mjesečniku Zdrav život na adresu Vlaška 40, Zagreb. Kupon mora sadržavati: IME I PREZIME, ADRESU NATJECATELJA te OZNAKU ŽELJENE NAGRADE. Mogućnost osvajanja nagrade ostvaruju svi koji pošalju kupon do 21.03.2011. O kakvim je darovima riječ, moći će se vidjeti na stranicama spomenutog magazina.

Članak 5.
Svaki sudionik može poslati neograničen broj kupona.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od 3 knjige "Mala pivska kuharica" izdavačke kuće Ljevak, ukupne vrijednosti 417,00 kn.

Ukupna vrijednost fonda: 417,00 kuna (PDV uključen)
Dobivene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac.

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 21.03.2011. u prostorijama priređivača na adresi Vlaška 40, s početkom u 16.00 sati, gdje se slučajnim odabirom izvlači dobitnik nagrade.
Ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena na www.nacional.hr u roku 15 dana nakon javnog izvlačenja.

Članak 10.
Dobitnici svoje nagrade mogu podići u dogovoru s darovateljima, koji će putem telefona kontaktirati dobitnike u roku od 15 dana od objavljivanja na portalu nacional.hr. Dobitnik podiže svoju nagradu uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a novac dobiven prodajom uplaćen u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni u dnevnom tisku ili na www.nacional.hr.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija s njima bude suglasno te nakon što budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5 posto utvrđene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre mjerodavan je Općinski sud u Zagrebu.

NCL Media Grupa d.o.o
Član Uprave
Ida Šagovac

Vezane vijesti

Pravilnik nagradne igre: 'Extra daruje'

Pravilnik nagradne igre: 'Extra daruje'

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/59URBROJ: 513-07-21-07/11-2Zagreb, 04. veljače 2011. Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09)… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika