Objavljeno u Nacionalu br. 473, 2004-12-07

Autor: Berislav Jelinić

DOKUMENTI TAJNIH SLUŽBI

VSA i POA prate devet generala

Dokument 'Nadzor osoba iz kruga generala Gotovine' pokazuje da se osim devet generala prati i četiri brigadira te 6 pukovnika koji su tijekom Domovinskog rata bili u kontaktu s Gotovinom kao njegove kolege ili kao podređeni časnici

Na popisu se nalaze: Dunja Zloić Gotovina, Rodolfo Barrio Saavedra, Damir Krstičević, Ivan Kapular, Davor Domazet Lošo, Markica Rebić, Ante Roso, Zoran Doždor Juma, Ivan Skender, Vlado Ugrin, Mihael Budimir, Bruno Zorica Zulu, Milenko Filipović, ZvNa popisu se nalaze: Dunja Zloić Gotovina, Rodolfo Barrio Saavedra, Damir Krstičević, Ivan Kapular, Davor Domazet Lošo, Markica Rebić, Ante Roso, Zoran Doždor Juma, Ivan Skender, Vlado Ugrin, Mihael Budimir, Bruno Zorica Zulu, Milenko Filipović, ZvNacional posjeduje popis od 24 osobe koje operativno obrađuju mjerodavna državna tijela zbog indicija da pomažu u bijegu generalu Anti Gotovini ili s njim održavaju kontakte. Dokument nosi naziv ‘Nadzor osoba iz kruga generala Gotovine’, a riječ je uglavnom o vojnim osobama koje su tijekom Domovinskog rata bile u kontaktu s Gotovinom, bilo kao njegove kolege ili kao podređeni časnici. Neke od njih obrađuje Vojna sigurnosna agencija (VSA), dok druge zbog njihova civilnog statusa obrađuje POA. Svima na popisu zajedničko je to što ih mjerodavna državna tijela svrstavaju u krug osoba bliskih Gotovini i nadaju se da bi njihovim kontinuiranim praćenjem i analitičkim provjerama one mogle “ukazati na eventualno boravište generala Gotovine, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu”. Među njima se nalazi devet generala, šest pukovnika, jedan stožerni brigadir, tri brigadira, dva satnika i jedan pričuvni poručnik.

Na popisu se nalaze: Dunja Zloić Gotovina, Rodolfo Barrio Saavedra, Damir Krstičević, Ivan Kapular, Davor Domazet Lošo, Markica Rebić, Ante Roso, Zoran Doždor Juma, Ivan Skender, Vlado Ugrin, Mihael Budimir, Bruno Zorica Zulu, Milenko Filipović, Zvonimir Skender, Vladimir Zagorec, Nikola Krišto, Nediljko Vegar, Miro Laco, Ante Žoni Maksan, Viktor Grancarić, Darko Banić, Ante Kotromanović, Werner Ilić te Ljubo Ćesić Rojs.

Spomenuti popis osoba, prema svemu sudeći, ne uključuje sve osobe koje mjerodavna državna tijela obrađuju zbog indicija o mogućim vezama s Antom Gotovinom. Iako se na popisu nalazi i Ivan Skender, koji nema veze s vojskom, riječ je očito o popisu koji uključuje samo vojne osobe iz “kruga generala Gotovine”. Sadržaj popisa otkriva da je aktualna vlada nominalno angažirana u potrazi za generalom Antom Gotovinom, čak neizravno sugerira koje su osobe na popisu mogući pomagači Gotovine, ali i otvara nova brojna pitanja o zakonitosti rada sigurnosnih službi. Uz to, popis otkriva i moguću pozadinu nekih opaski glavne haaške tužiteljice Carle Del Ponte, koja je nedavno izjavila da Gotovina i dalje uživa znatnu potporu među državnim strukturama.

POA i VSA nastavljaju operativnu obradu i kontinuirano praćenje čak sedam osoba s popisa, iako je u dokumentu izrijekom navedeno ili da se nije došlo do saznanja da su te osobe pomagale Gotovini pri skrivanju, ili da nisu umiješani ni u kakve slične aktivnosti. To su: Rodolfo Barrio Saavedra, Vlado Ugrin, Mihael Budimir, Nikola Krišto, Darko Banić, Werner Ilić i Nediljko Vegar.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li mjerodavna tijela za kontrolu zakonitosti rada sigurnosnih službi provjeriti postupaju li POA i VSA zakonito ako nastavljaju praćenje i obradu tih osoba, iako su zasad ustanovile da one nemaju nikakve veze s pomaganjem ili skrivanjem Gotovine. Njih sedmero će vjerojatno ponajviše zanimati i gdje je granica nakon koje sigurnosne službe trebaju odustati od dodatnih provjera, ako su te iste službe već ustanovile da oni nemaju veze sa skrivanjem Gotovine.

Uz to, ako za ostale osobe ne postoje opaske da dosad nisu imale veze s pomaganjem Gotovini, znači li to da su hrvatske sigurnosne službe na tragu čak 17 dosad nepoznatih pomagača Gotovine? U tom slučaju Carla Del Ponte svakako ima razloga tvrditi da Gotovina ima moguće aktivne pomagače i u sadašnjim državnim strukturama, jer su neki od njih aktivni časnici Hrvatske vojske, a Ljubo Ćesić Rojs saborski zastupnik, uz to i kandidat za predsjednika Republike. Međutim, sigurnosne službe najvjerojatnije nemaju nikakvih saznanja ni o kakvim njihovim vezama s Gotovinom. Ako je to točno i ako su i ostala izviješća Hrvatske vlade o aktivnostima vezanim uz potragu za Gotovinom na razini popisa u posjedu Nacionala, onda ne čudi što Carla Del Ponte nije zadovoljna naporima koje Vlada ulaže.

Za sigurnosne službe to nisu jedini problemi. Međunarodna zajednica najvjerojatnije je na sugestije hrvatske strane napravila popis mogućih pomagača Ante Gotovine koji su potom stavljeni na crnu listu EU. Kako na tom popisu nisu vojne osobe koje su također pod kontinuiranom obradom, postavlja se pitanje kakve su razlike među njima. Pretpostavi li se da sigurnosne službe za četvoricu navodnih pomagača Gotovine s crne liste EU imaju čvrste argumente koji ih terete, postavlja se pitanje zašto ih mjerodavna tijela još uvijek kazneno ne gone zbog pomaganja u bijegu osobi optuženoj za ratne zločine?

Na koncu, ključno je pitanje što zapravo Hrvatska vlada može učiniti po pitanju uhićenja Gotovine, ako je on u inozemstvu od početka bijega. Utoliko je još teže pretpostaviti da mu u inozemstvu mogu pomoći osobe na spornom popisu, čiji sadržaj dodatno sugerira u koliko se apsurdnoj situaciji Hrvatska vlada nalazi. U želji da međunarodnu zajednicu uvjeri da doista traži Gotovinu, sigurnosne službe koriste se institutom državne tajne da krše ljudska prava svojih građana.

Sadržaj spornog popisa je sljedeći, a Nacional ga prenosi u izvornom obliku sa svim pravopisnim i ostalim pogreškama:

Zakonom nadležna tijela Republike Hrvatske kontinuirano prate i analitički provjeravaju 25 osoba iz užeg i šireg kruga osoba iz RH i inozemstva bliskih generalu Anti Gotovini, koje bi na bilo koji način ukazale na eventualno boravište generala Gotovine, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu. Radi se o:

1. pukovnica DUNJA ZLOIĆ ? GOTOVINA, ime oca Nikola, rođena u Njemačkoj, JMBG: 3001963387609, Hrvatica, državljanka RH, udana, supruga je predmetnoga, majka je jednog djeteta, prebivalište ima u Zagrebu, Srebrnjak 69, djelatna je časnica OSRH, od 01.01.1999. godine ne raspoređena, te slijedom istog ne obnaša nikakvu dužnost u MORH-u;

2.umirovljeni brigadir RODOLFO BARRIO SAAVEDRA, ime oca Rodolfo, rođen u Argentini, JMBG: 0311959380061, državljanin RH, VSS, završena vojna akademija, oženjen, otac je sedmero djece, prebivalište ima u Zagrebu, Unska 2b, umirovljeni je časnik OSRH u činu brigadira, HRVI 40%, od 15. lipnja 2002. godine u invalidskoj je mirovini, dok je bio u nadležnosti VSA kao djelatni časnik, nije se došlo do saznanja da bi imenovani pomagao predmetnome kod skrivanja; prema raspoloživim saznanjima imenovani, od umirovljenih DVO, održava redovite kontakte s general bojnikom u mirovini Milenkom Filipovićem, imenovani je statusa civila i izvan je nadležnosti VSA;

3. umirovljeni general bojnik DAMIR KRSTIČEVIĆ, ime oca Rade, JMBG: 0107969383801, Hrvat, oženjen, otac je dvoje djece, HRVI 40%, VSS, završena vojna akademija, prebivalište ima u Splitu, A.B.Šimića 31, umirovljen je odlukom Predsjednika RH nadnevka 29. rujna 2000. godine nakon što je potpisao “Pismo 12 generala”, tijekom Domovinskog rata bio je pripadnikom postrojbi koje su bile pod izravnim zapovijedanjem predmetnoga, imenovani je statusa civila i izvan je nadležnosti VSA;

4. umirovljeni general bojnik IVAN KAPULAR, ime oca Ante, rođen je u Čapljini, BiH, JMBG: 0308956302816, Hrvat, oženjen, otac je troje djece, HRVI 30%, prebivalište ima u Zagrebu, Sveti Duh 139, umirovljen je odlukom Predsjednika RH nadnevka 29. rujna 2000. godine, nakon što je potpisao “Pismo 12 generala”, imenovani je statusa civila i izvan je nadležnosti VSA;

5. umirovljeni admiral DAVOR DOMAZET ? LOŠO, ime oca Mirko, rođen je u Sinju, JMBG: 0105948380028, Hrvat, državljanin RH, VSS završena vojna akademija, oženjen, otac je dvoje djece, umirovljen odlukom Predsjednika RH od 31. listopada 2000. godine, od nama raspoloživih saznanja glede istog, sa ostalim umirovljenim generalima OS RH sudjelovao je u prosvjedima potpore nakon objavljivanja optužnice protiv predmetnog, imenovani je statusa civila i izvan je nadležnosti VSA;

6. umirovljeni general bojnik MARKICA REBIĆ, ime oca Jozo, rođen je u Imotskom, JMBG: 1111951330035, Hrvat, državljanin RH, VSS, profesor filozofije i sociologije, oženjen, otac je jednog djeteta, prebivalište ima u Zagrebu, Voćnjak 32, umirovljen je 29. veljače 2000. godine, od indiciranih osoba redovito kontaktira pričuvnog general bojnika Ljubu Ćesića Rojsa, umirovljenog admirala Davora Domazeta Lošu i djelatnog pukovnika Mihaela Budimira, imenovani je statusa civila i izvan je nadležnosti VSA;

7. umirovljeni general zbora ANTE ROSO, ime oca Ante, rođen je u Osijeku, JMBG: 2504952300046, Hrvat, državljanin RH, prebivalište ima u Zagrebu, Sveti Duh 139, umirovljen je odlukom Predsjednika RH nadnevka 20. kolovoza 1997. godine i kako je od tada statusa civila, izvan je nadležnosti VSA, dužnosnik je stranke Hrvatski Republikanci, koja je u posljednje vrijeme iskazivala pojačan interes prema OS RH i planiranom preustroju;

8. pričuvni poručnik ZORAN DOŽDOR “JUMA”, ime oca Božo, rođen je u Splitu, JMBG: 0903968380052, Hrvat, državljanin RH, SSS, stolar, neoženjen, s prebivalištem u Dugopolju, Dugopolje bb, od 30. lipnja 1998. godine razvojačen je iz sastava OSRH, protiv imenovanoga je 1997. godine podnesena kaznena prijava ŽDO-u Split, zajedno sa još 11 osoba u tzv. “slučaju Maglov”, tijekom Domovinskog rata imenovani je bio pripadnikom postrojbi koje su bile pod neizravnim zapovijedanjem predmetnoga, a kako je imenovani od lipnja 1998. godine statusa civila, izvan je nadležnosti VSA;

9. IVAN SKENDER, evidentiramo 16 osoba pod ovim imenom i prezimenom, stoga nismo u mogućnosti sa sigurnošću identificirati indiciranu osobu. Osoba pod tim imenom i prezimenom uhićena je nedavno u Austriji poradi zlouporabe opojnih droga. Sagledavajući u okviru OA ?Božur? osobe vezane uz moguće krijumčarenje oružja za potrebe OVK-a nekadašnji SIS i SZUP razmjenjivali su tijekom 1998. i 1999. godine dio raspoloživih spoznaja o osobama i događanjima koje nisu predstavljale primarni djelokrug rada pojedine službe. Tako je zahvaćan i Ivan Skender, uhićenik u Austriji, osoba koja tada, a i danas, nije u nadležnosti sigurnosnog djelovanja VSA;

10. pukovnik VLADO UGRIN, ime oca Pave, rođen je u Splitu, JMBG: 0610963380022, Hrvat, državljanin RH, SSS, ekonomist, oženjen, otac je sedmero djece, ima prebivalište u Splitu, B.Papandopula 14, djelatni je časnik OSRH u činu pukovnika, na dužnosti je u Zapovjedništvu HRM-a, ujedno i statusa HRVI 100%, navod MUP-a da je imenovani “pukovnik Sigurnosno-informativne službe”, netočan je, budući je imenovani prestao biti djelatnikom ranijega SIS-a nadnevka 30. lipnja 1996. godine, tijekom Domovinskoga rata imenovani je bio pripadnikom postrojbi koje su bile pod neizravnim zapovijedanjem predmetnoga. Bez obzira što do sada nismo potvrdili navode o umješanosti istoga u aktivnosti prikrivanja generala Gotovine, VSA operativno preventivnim radom nastavlja daljnja provjeravanja u tom pravcu;

11. pukovnik MIHAEL BUDIMIR, ime oca Nikola, rođen u Imotskom, JMBG: 2909964330110, Hrvat, državljanin RH, oženjen, prebivalište ima u Zagrebu, B.Adžije 34/II, djelatni je časnik OSRH u činu pukovnika, na dužnosti je u Glavnoj inspekciji obrane MORH-a, tijekom Domovinskoga rata imenovani je bio pripadnikom postrojbi koje su bile pod neizravnim zapovijedanjem predmetnoga, prema neprovjerenim saznanjima zajedno sa satnikom Nikolom Krištom suvlasnik je pivnice “Kaltenberg”. Bez obzira što do sada nismo potvrdili navode o umješanosti istoga u aktivnosti prikrivanja generala Gotovine, VSA operativno preventivnim radom nastavlja daljnja provjeravanja u tom pravcu;

12. umirovljeni brigadir BRUNO ZORICA “ZULU”, ime oca Marko, rođen je u Ivanić Gradu, JMBG: 2002952390309, Hrvat, državljanin RH, prebivalište ima u Splitu, Gotovčeva 6, umirovljen je 31. listopada 1998. godine, tijekom Domovinskoga rata imenovani je bio pripadnikom postrojbi koje su bile pod izravnim zapovijedanjem predmetnoga, a kako je imenovani u mirovini od listopada 1998. godine, izvan je nadležnosti VSA;

13. umirovljeni general bojnik MILENKO FILIPOVIĆ, ime oca Jozo, rođen u Tomislavgradu, BiH, JMBG: 2207965334301, Hrvat, državljanin RH, oženjen, otac je jednog djeteta, prebivalište ima u Zaprešiću, Josipa Malekovića 44, statusa je HRVI 30%, umirovljen je odlukom Predsjednika RH nadnevka 29. rujna 2000. godine, nakon što je potpisao “Pismo 12 generala”, kada i prestaje nadležnost VSA, prema našim spoznajama u dobrim je odnosima s brigadirom Wernerom Ilićem, pukovnikom Nediljkom Vegarom, te umirovljenim časnicima OS RH generalima Antom Rosom i Ivanom Koradeom, brigadirom Rodolfom Barrio Saavedra “Argetincom” i pričuvnim general bojnikom Ćesić Rojsom, imenovani je statusa civila i izvan je nadležnosti VSA;

14. umirovljeni general bojnik ZVONIMIR SKENDER, ime oca Marko, rođen je u Zagrebu, JMBG: 1807939390043, Hrvat, državljanin RH, VSS, umirovljeni je časnik OSRH u činu general bojnika, oženjen, otac je dvoje djece, prebivalište ima u Zagrebu, Zelenjak 1, imenovani je statusa civila i izvan je nadležnosti VSA;

15. umirovljeni general bojnik VLADIMIR ZAGOREC, ime oca Rudolf, rođen je u Zagrebu, JMBG: 2211963334018, Hrvat, državljanin RH, VSS, diplomirani inženjer prometa, prebivalište ima u Zagrebu, Sveti Duh 137, umirovljen je odlukom Predsjednika RH nadnevka 29. veljače 2000. godine i od tada je statusa civila i izvan nadležnosti VSA;

16. satnik NIKOLA KRIŠTO, ime oca Krešimir, rođen je u Eminovom Selu, općina Tomislavgrad, BiH, JMBG: 0106958330238, Hrvat, državljanin RH, prebivalište ima u Zagrebu, Drage Gervaisa 21, SSS, ugostitelj, oženjen, otac je troje djece, djelatni je časnik OSRH u činu pukovnika, na dužnosti je u Zapovjedništvu za obuku GS OSRH, navod MUP-a da je imenovani “aktivni pukovnik SIS-a”, netočan je budući imenovani nije od 05. siječnja 1996. godine djelatnikom ranije SIS. Isti je vodio sudski spor s MORH-om u svezi svog radno pravnog statusa, te je temeljem zadnje sudske odluke Upravnog suda u tijeku njegovo personalno rješavanje. Prema neprovjerenim saznanjima suvlasnik je pivnice “Kaltemberg” na Jarunskom jezeru zajedno sa naprijed navedenim pukovnikom Budimirom, odnosno njegovom suprugom, trenutno vode spor glede međusobnih financijskih potraživanja. Bez obzira što do sada nismo potvrdili navode o umješanosti istoga u aktivnosti prikrivanja generala Gotovine i što je isti obzirom na svoj nedefinirani status djelom bio izvan našeg operativnog dosega, VSA nastavlja daljnja provjeravanja u svezi moguće involviranosti u spomenute aktivnosti;

17. NEDO VEGAR, uvidom u evidencije, nije utvrđeno da je osoba ovog imena i prezimena ikada bila pripadnik OSRH, bilo kao pričuvnik ili djelatnik, te pretpostavljamo da se radi o Nediljku Vegaru (podatci o kojemu slijede pod rednim brojem 24), a kojega poznanici zovu “Nedo”;

18. pričuvni pukovnik MIRO LACO, ime oca Luka, rođen je u Otoku pored Sinja, JMBG: 2309968383106, Hrvat, VSS, profesor tjelesnog odgoja, oženjen, prebivalište ima u Zagrebu, Brune Bušića 10, pričuvni je časnik OSRH, osnivač je i predsjednik Zajednice udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, navod MUP-a da je imenovani “umirovljeni pukovnik SIS-a”, netočan je budući imenovani nije umirovljen sa dužnosti iz ranije SIS, nego iz druge ustrojbene cjeline MORH-a, a djelatnikom ranije SIS prestao je biti nadnevka 31. listopada 1995. godine, razvojačen iz sastava OSRH nadnevka 20. rujna 2001. godine od kada je preveden u pričuvu, statusa civila, stoga izvan nadležnosti VSA, prema našim saznanjima vrši dužnost pročelnika Ureda za branitelje u Skupštini grada Zagreba, održava kontakte s naprijed navedenim satnikom Nikolom Krišto;

19. pričuvni pukovnik ANTE ŽONI MAKSAN, ime oca Blaž, rođen u Pakoštanima, JMBG: 0702967381106, Hrvat, državljanin RH, prebivalište ima u Pakoštanima, Pakoštane bb, razvojačen je iz OSRH nadnevka 30. travnja 1997. godine, napominjemo da je tijekom Domovinskoga rata bio pripadnikom postrojbe koja je bila pod izravnim zapovijedanjem predmetnoga, kako je imenovani od travnja 1997. godine u statusu civila, izvan je nadležnosti VSA;

20. pričuvni satnik VIKTOR GRANCARIĆ, ime oca Jakov, rođen u Zadru, JMBG: 0310960383914, Hrvat, državljanin RH, SSS, monter vodovodnih uređaja, oženjen, otac je dvoje djece, prebivalište ima u Zadru, Vukovarska 4C, statusa je HRVI 30%, tijekom Domovinskoga rata bio je u sastavu postrojbe koja je bila na neizravan način u zoni zapovijedanja predmetnoga; s umirovljenim general pukovnikom Antom Gotovinom je u prijateljskim odnosima;

21. pukovnik DARKO BANIĆ, ime oca Ante, rođen u Zadru, JMBG: 3105963381104, Hrvat, državljanin RH, SSS, elektrotehničar, djelatni je časnik OSRH u činu pukovnika, na dužnosti je u III. ZP OSRH, oženjen, otac je troje djece, prebivalište ima u Zadru, Vlatka Mačeka 1E, imenovani je tijekom Domovinskoga rata bio u sastavu postrojbe koja je bila na izravan način u zoni zapovijedanja predmetnoga; naša operativna saznanja su da se su se tijekom Domovinskog rata često koncepcijski razilazio sa predmetnim te da poradi toga nisu bili u osobito dobrim odnosima, te da je navedeni radi toga izmješten na dužnost koja je bila izvan zapovjedne nadležnosti predmetnoga, stoga su indicije da bi navedeni pukovnik Banić bio u krugu osoba koje bi bile upoznate sa mjestom skrivanja predmetnog prilično neuvjerljive. No bez obzira što do sada nismo potvrdili navode o umješanosti istoga u aktivnosti prikrivanja generala Gotovine, VSA operativno preventivnim radom nastavlja daljnja provjeravanja u tom pravcu;

22. umirovljeni stožerni brigadir ANTE KOTROMANOVIĆ, ime oca Ante, rođen u Sinju, JMBG: 0805968383106, Hrvat državljanin RH, SSS, prelac, oženjen, otac je jednoga djeteta, prebivalište ima u Zagrebu, Bukovačka cesta 29, tijekom Domovinskoga rata bio je u sastavu postrojbi koje su bile pod izravnim zapovijedanjem predmetnoga;

23. brigadir WERNER ILIĆ, ime oca Slavko, rođen je u Leonbergu, Njemačka, JMBG: 1806967390001, Hrvat, državljanin RH, VSS, diplomirani filozof, djelatni je časnik OSRH u činu brigadira, na dužnosti je u sastavu G-7 GS OSRH, oženjen, otac je jednog djeteta, prebivalište ima u Zadru, Vukovarska 10/e, tijekom Domovinskoga rata bio je u sastavu postrojbi koje su bile pod neizravnim zapovijedanjem predmetnoga; u dobrim je odnosima sa dolje navedenim pukovnikom Nediljkom Vegarom, te umirovljenim generalima Milenkom Filipovićem i Antom Rosom. Bez obzira što do sada nismo potvrdili navode o umješanosti istoga u aktivnosti prikrivanja generala Gotovine, VSA operativno preventivnim radom nastavlja daljnja provjeravanja u tom pravcu;

24. pukovnik NEDILJKO VEGAR, ime oca Ante, rođen u Ljubuškom, BiH, JMBG: 2206952330181, Hrvat, državljanin RH i BiH, SSS, tesar, djelatni je časnik OSRH u činu pukovnika, na dužnosti je u Zapovjedništvu za obuku GS OSRH, prebivalište ima u Zagrebu, Hercegovačka 19, tijekom Domovinskoga rata bio je u sastavu postrojbi koje su bile pod neizravnim zapovijedanjem predmetnoga; u dobrim je odnosima sa gore navedenim brigadirom Wernerom Ilićem i umirovljenim generalima Milenkom Filipovićem i Antom Rosom. Bez obzira što do sada nismo potvrdili navode o umješanosti istoga u aktivnosti prikrivanja generala Gotovine, VSA operativno preventivnim radom nastavlja daljnja provjeravanja u tom pravcu;

25. umirovljeni general bojnik LJUBO ĆESIĆ ROJS, ime oca Marinko, rođen u Posušju, BiH, JMBG: 2002958330154, Hrvat, državljanin RH VŠS, inženjer prometa, zastupnik je u Hrvatskom Saboru, oženjen, otac je šestero djece, prebivalište ima u Zagrebu, Novačka 62C, umirovljen je odlukom Predsjednika RH nadnevka 29. rujna 2000. godine, nakon što je potpisao “Pismo 12 generala”, kako je imenovani, kako je naprijed i navedeno, od rujna 2000. godine u statusu civila, izvan je nadležnosti VSA; u dobrim je odnosima sa umirovljenim generalima Milenkom Filipovićem i Markicom Rebićem.

Vezane vijesti

169 milijuna odvjetnicima generala

169 milijuna odvjetnicima generala

Za zastupanje hrvatskih generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka pred Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine od 2006. do kraja… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika