20.12.2011. / 15:55

Autor: Nacional.hr

HAKOM donio Pravilnik o načinu obavljanja usluga

Pravilnik definita uvjete i načine obavljanja djelatosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga poglavito pružanja usluga krajnjim korisnicima

HAKOM je donio nova pravila za operatereHAKOM je donio nova pravila za operatereVijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijelo je 15. prosinca 2011. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, a koji dopunjava odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, posebice u odnosu na način pružanja usluga krajnjim korisnicima. Pravilnik je donesen nakon provedene javne rasprave i detaljne analize svih pristiglih komentara.

Između brojnih odredbi HAKOM ističe da se Pravilnikom predviđaju dodatne informacije koje moraju biti sadržane u općim uvjetima operatora. Nadalje, krajnjim korisnicima ne smiju se bez njihova zahtjeva uključiti usluge koje samim uključivanjem mogu prouzročiti troškove njima ili trećim stranama, kao što je to preuzimanje podataka s interneta ili usluga govorne pošte. Unesena je odredba prema kojoj operator može ograničiti mobilni uređaj na rad unutar svoje mreže samo za vrijeme minimalnog obveznog trajanja pretplatničkog ugovora te po isteku istog bez naknade krajnjem korisniku mora omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama. Za pre-paid korisnike to se mora omogućiti nakon 12 mjeseci korištenja usluge.

U slučaju kada je krajnji korisnik pokrenuo postupak pred HAKOM-om ili neki drugi sudski ili izvansudski postupak, isti ne smije onemogućiti sklapanje ugovora za druge usluge istog operatora, a zbog nepodmirenih dugovanja koja su predmet tog postupka. Pravilnikom su u svojim pravima izjednačeni pretplatnici koji korištenje usluga plaćaju po ispostavljenom računu (post-paid) i krajnji korisnici koji unaprijed plaćaju korištenje usluga (pre-paid) na način da se odredbe Pravilnika koje se odnose na pretplatnike na odgovarajući način primjenjuju i na krajnje korisnike koji unaprijed plaćaju korištenje usluga (pre-paid). Poboljšale su se i odredbe o prijenosu prava i obveza iz pretplatničkog odnosa na najmoprimca ili zakupnika kao privremenog pretplatnika te one koje osobama s invaliditetom osiguravaju jednaku dostupnost komunikacijskih usluga.

Zbog brojnih prigovora krajnjih korisnika koji su se odnosili na uslugu mobilnog interneta korištenjem uređaja s USB sučeljem (popularni USB stickovi) predlaže se odredba koja korisnicima daje pravo na probnu kupnju te usluge. Naime, iako se radi o mobilnoj usluzi krajnji korisnici ju u najvećem broju slučajeva žele koristiti s određene lokacije, a što nije uvijek moguće zbog objektivnih poteškoća u prijemu signala.

Bitno je istaknuti i niz novih odredbi o informacijama koje se moraju osigurati korisnicima, poput minimalnih brzina prijenosa podataka kod usluge pristupa internetu te njihovim pravima ako im operatori ne omoguće ugovorenu brzinu. Posebno poglavlje Pravilnika posvećeno je uslugama s "posebnom tarifom" (060 brojevi za nagradne igre, kvizove i slično te SMS i MMS kratki kodovi) oko kojih je također bilo puno prigovora korisnika. Novim se odredbama korisnike želi maksimalno zaštititi od svih mogućih prevara i zlouporaba.

Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim pojedinih odredbi za koje je određen kasniji datum stupanja na snagu, a kako bi se operatorima osigurao primjereni rok za prilagodbu.

Vezane vijesti

Rast usluga širokopojasnog pristupa internetu

Rast usluga širokopojasnog pristupa internetu

Telefonske usluge i dalje bilježe pad prihoda, kako zbog smanjenja kupovne moći građana uzrokovane krizom u svjetskoj i domaćoj ekonomiji, tako i… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika