Objavljeno u Nacionalu br. 327, 2002-02-19

Autor: Čitatelji

Pisma i prosvjedi

Povijest ne počinje sa Slavicom Bilić

Darinko Kosor, predsjednik Gradskog vijeća HSLS-a Grada Zagreba

Na temelju osvrta predsjednice udruge Bedema ljubavi, radi istine moram konstatirati sljedeće: – Obitelji hrvatskih ročnika koji su služili vojni rok u JNA u Srbiji u ljeto 1991.
spontano su se udružile, a tek poslije formalizirale svoj status kroz udrugu – Poziv na prvo okupljanje obitelji uputili smo Antun Vujić i ja – Prvi odlazak u Beograd 10 autobusa sa 500 članova obitelji organizirao sam te bio vođa puta – Za sve navedeno postoje zapisi u arhivi HTV-a i Vjesnika – Kasniji rad gospođe Slavice Bilić (koju nisam imao prilike osobno upoznati) nitko ne osporava i on zaslužuje sve pohvale
Uvjeren da je reakcija gospođe Slavice Bilić bila uzrokovana nepoznavanjem
prethodno navedenih činjenica, završavam daljnju raspravu.

Stanko Vidić, glavni inspektor Financijske policije

Financijska policija je savjesna

Uskladu s odredbama članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o javnom priopćavanju, a u povodu članka pod naslovom “Zbog korupcije Vlada ukida Financijsku policiju”, objavljenog u tjedniku Nacional od 13. ožujka 2001., u kojem se iznosi cijeli niz uvredljivih i neargumentiranih tvrdnji o radu Financijske policije, čime su povrijeđeni dostojanstvo i ugled ove upravne organizacije, svih njenih djelatnika pa i Ministarstva financija Republike Hrvatske kojeg je Financijska policija sastavni dio, želja nam je obratiti se čitateljima Nacionala, kao i široj hrvatskoj javnosti radi iznošenja istine, a s ciljem da se sasluša i druga strana.
Financijska policija oduvijek je radila isključivo na temelju važećih zakonskih propisau okviru ovlasti propisanih zakonom, a nakon siječanjskih izbora svoju je cjelokupnu aktivnost uskladila s Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2000. do 2004. godine i usmjerila je na provedbu mjera Vlade u dijelu jačanja financijske discipline i poduzimanja mjera na razotkrivanju i suzbijanju kriminaliteta.
Unatoč tako postavljenim zadaćama, u skladu s programskim mjerama Vlade Republike Hrvatske, u dijelu racionalizacije i smanjenja troškova u državnoj upravi troškovi poslovanja, odnosno izdaci za plaće i ostale materijalne troškove smanjeni su Financijskoj policiji za 15,625.448,00 kn u odnosu na 1999.
Tijekom 2000. godine obavljeno je 5200 kontrola poslovanja poreznih obveznika u kojima je utvrđeno 2,407.841.041,25 kuna neobračunatih i neplaćenih javnih davanja.
Zbog utvrđenih nepravilnosti podnesene su 333 kaznene prijave protiv 459 osoba za ukupno 797 kaznenih djela, 649 prijava za privredni prijestup za 732 djela i 3438 prekršajnih prijava za 8883 prekršajna djela te je proveden 3021 prekršajni postupak u kojem su izrečene novčane kazne u visini od 33,025.086,23 kune.
Rezultati u 2000. godini
Osumnjičenici za kaznena djela protiv kojih je Financijska policija podnijela kaznene prijave u 2000. godini nanijeli su štetu, odnosno pribavili su protupravnu imovinsku korist sebi ili drugima u sveukupnom iznosu od 1,327.897.489,05 kuna, što je također svojim aktivnostima utvrdila Financijska policija.
Usporedbe radi, 1999. je obavljeno ukupno 5815 kontrola poslovanja poreznih obveznika u kojima je utvrđeno 1,575.520.973,10 kuna neobračunatih i neplaćenih javnih davanja.
Zbog utvrđenih nepravilnosti podneseno je 249 kaznenih prijava protiv 385 osoba za ukupno 632 djela, te 571 prijava za privredni prijestup za 597 djela i 3973 prekršajne prijave za 8780 prekršajnih djela.
Ova usporedba pokazuje još bolje rezultate koje je Financijska policija ostvarila u 2000. godini.
U nemogućnosti navođenja svih važnijih aktivnosti u posljednjih nekoliko godina, posebno u 2000. godini, jer bi isto iziskivalo znatno veći prostor, smatramo potrebnim istaknuti da se u tom razdoblju nadzor poslovanja i sankcioniranje nepravilnosti, kao i procesuiranje njihovih počinitelja provodilo u velikom broju trgovačkih društava koja su danas predmetom sudskih postupaka, a kao značajnije obrade koje su rezultirale podnošenjem kaznenih i drugih prijava od Financijske policije ističemo: – “Sustav Kutle” – obuhvaćeno 21 društvo – 5 kaznenih prijava – “Sustav Novalić” – obuhvaćeno 31 društvo – 10 kaznenih prijava – “Sustav Gucić” – obuhvaćeno 42 društva – 12 kaznenih prijava – “Sustav Jakopec” – obuhvaćeno 5 društava – 2 kaznene prijave – Dubrovačka banka -obuhvaćeno 28 povezanih društava – 45 kaznenih prijava – Glumina banka – obuhvaćeno 8 povezanih društava – 6 kaznenih prijava – Županjska banka – obuhvaćena kontrola 36 društava – 22 kaznene prijave – Splitska banka – 1 kaznena prijava – Komercijalna banka – obuhvaćeno 11 povezanih društava – 3 kaznene prijave.
Paušalna, ničim argumentirana i neobjektivna ocjena da “financi nikada nisu ispitivali poslovanje poduzetnika koji su pripadali i pripadaju hadezeovskom ili hercegovačkom političkom i financijskom lobiju, a spektakularno su proganjali sitne prekršitelje na tržnicama ili pak vlasnike malih kafića” sama po sebi je neprihvatljiva. Kvalifikacija po kojoj su ostale službe bile učinkovitije također je neutemeljena, to više što nemamo saznanja o ostvarenim rezultatima drugih službi.
Preustroj službe
Nadalje, u prilog tvrdnji da je rad inspektora Financijske policije u obavljanju poslova iz njihova djelokruga bio na visokom stupnju stručnosti, te da su inspektori u svom radu pravilno primjenjivali zakonske i podzakonske propise ističemo i podatak da je od ukupnog broja pristiglih presuda Upravnog suda u 2000. godini više od 85 posto tužbi odbijeno, što znači da su presudama Upravnog suda u golemom broju predmeta potvrđene odluke Financijske policije, dok je po našim saznanjima kod drugih tijela državne uprave uspjeh po presudama Upravnog suda ispod 50 posto.
Financijska policija sama, bolje od svih promatrača sa strane, locirala je i točno zna gdje treba poraditi na efikasnosti i poboljšanju svoga rada. U skladu s raspoloživim mogućnostima predložen je preustroj ove službe još u 2000. godini te redefiniran djelokrug Financijske policije i u tom su cilju u međuvremenu poduzete i sve pripremne aktivnosti kako bi se postavljeni ciljevi mogli što prije ostvariti.
Lani je u Financijskoj policiji izvršen i niz kadrovskih promjena. Imenovan je novi glavni inspektor, njegovi pomoćnici i sedam (7) novih načelnika postaja Financijske policije, koje svojim aktivnostima pokrivaju 80 posto područja Republike Hrvatske.
Unutarnji nadzor
Financijska policija želi nakon reorganizacije i smanjenja broja više od trećine zaposlenih zauzeti položaj za koji opravdano smatra da joj i pripada, s obzirom na dosad postignute rezultate. Mi se ne bojimo konkurencije službi koje se tek trebaju ustrojiti. Financijska policija je uređena služba, kadrovski ekipirana s više od dvije trećine djelatnika visoke ili više stručne spreme. Stručno je osposobljena za izvršenje bilo kojeg zadatka u objektivno zadanom roku.
Neargumentirano i krajnje bezobzirno u spornom se članku iznosi i tvrdnja o “generalnoj korumpiranosti Financijske policije”, što zbog svoje uopćenosti i nije vrijedno posebnog komentara.
Posebno ističemo da je u Centralnoj službi Financijske policije u punu funkciju stavljena Služba za unutarnji nadzor s osnovnom zadaćom da postupa u svim situacijama kad ima saznanja, odnosno ako postoje indicije da zaposlenici Financijske policije pri obavljanju poslova iz svog djelokruga, kao i korištenju ovlasti propisanih im zakonom postupaju nezakonito, neprimjereno ili se nedolično ponašaju. Lani je unutarnji nadzor proveo 93 obrade te je otpočeo i redovite kontrole cjelokupnog rada postaja Financijske policije. Do ovoga je trenutka ovakva kontrola provedena u četiri postaje Financijske policije.
Stegovni postupci
U oko 50 posto dosad dovršenih obrada utvrđeno je da su saznanja u povodu kojih je unutarnji nadzor postupao neutemeljena. U 121 posto slučajeva u cijelosti je utvrđena utemeljenost i opravdanost dostavljenih prijava, dok su u 3 posto slučajeva prijave bile samo djelomice utemeljene.
U pravilu se po okončanju obrada unutarnjeg nadzora protiv djelatnika pokreću stegovni postupci, a ako postoji sumnja da je u počinjenim radnjama bilo i obilježja kaznenih djela, protiv tih se djelatnika podnose i kaznene prijave.
Ne osporavajući pogreške u Financijskoj policiji kojih je možda i bilo i kojih smo svjesni, a protiv kojih se borimo u granicama koje nam dopušta zakon, te na koje, uostalom, nisu imune ni druge službe, čime ne umanjujemo svoju eventualnu odgovornost, ali isto tako ne prihvaćamo ni kolektivnu krivnju, bezrezervno iznositi stavove i smatrati da je cijela Financijska policija posvemašnje neučinkovita, te iznositi da je služba u mnogim slučajevima pomagala prikriti brojne kriminalne radnje i financijske malverzacije, a ne navodeći koje, na granici je zdravog razuma. Ovakav napis i slaganje s njegovim sadržajem predstavlja akt linča i najgori oblik zakona ulice, jer stigmatizira svakog djelatnika Financijske policije.
Smatramo da je ovakav napis uvredljiv za svakog poštenog službenika i namještenika Financijske policije, pa i za onoga na kojeg je možda pala kakva sumnja, jer i on je prema važećim propisima nevin sve dok mu se na zakonit način ne dokaže eventualna krivnja.

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika