07.09.2005. / 12:47

Autor: Andrej Arnerić

PRILOG BANKA

Leasing nekretnina

Najpopularniji način kupnje nekretnina u Hrvatskoj odnedavno je postao leasing, zahvaljujući nizu pogodnih uvjeta. Mnogi kupci preferiraju taj model kupnje jer je riječ prije svega o suvremenom načinu financiranja prilagođenom željama i mogućnostima korisnika. U SAD-u i zapadnoeuropskim zemljama leasing se smatra najboljom alternativom bankovnom kreditu. Takav model ne nudi vlasništvo, već korištenje i upravljanje određenom nekretninom, a ovisno o odabranom obliku leasinga, korisnik može koristi niz prednosti koje pruža taj oblik plaćanja. Osnovna prednost leasinga ponajprije je brzina, ekonomičnost i relativno jednostavno rješavanje zahtjeva. Leasing ujedno smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da se rate kod plaćanja vode kao porezno priznati trošak.

U Hypo Leasing Kroatien nude dvije vrste financiranja leasinga nekretnina. Leasing preko zajma odobrava se na rok od dvije do 15 godina, uz obvezno učešće od 30 posto. Za odobrenje zajma potrebno je pribaviti kupoprodajni ugovor, zemljišno-knjižni izvadak ne stariji od tri tjedna, a nužno je izvršiti procjenu nekretnine ovlaštenog procjenitelja Hypo-Leasinga. Operativni leasing odobrava se na rok od 10 do 15 godina. Jamčevina koja se računa od ukupne neto vrijednosti predmeta leasinga ovisi o roku trajanja leasinga, a u iznos je uključeno i osnovno osiguranje nekretnina. PDV se obračunava na ukupnu leasing ratu, a nakon isteka ugovora, moguć je daljnji najam predmeta leasinga, dok se kao opcija nudi i povrat predmeta te otkup predmeta leasinga. Za razliku od postojećih modela financiranja kupnje nekretnina, financiranje operativnim leasingom puno je jednostavnije, bez administrativnih prepreka što u konačnici rezultira bržom realizacijom financiranja i smanjenjem popratnih troškova. Važna prednost financiranja fizičkih osoba operativnim leasingom je mogućnost povrata nekretnine najmodavcu, odnosno kupnja nekretnine nakon isteka najma, uz posebnu napomenu da su već uplaćene najamnine dio kupovne cijene.

Hypo Leasing Kroatien d.o.o. kao posebnu pogodnost u suradnji s investitorom Hoto kuće d.o.o. nudi financiranje krajnjih korisnika u svrhu kupnje nekretnina u novoizgrađenom naselju Hoto Ville "Živjeti u prirodi" u Svetoj Nedelji. Financiranje kupaca od strane Hypo Leasing Kroatien d.o.o. obavlja se isključivo operativnim leasingom. U naselju je predviđena izgradnja višestambenih objekata, obiteljskih kuća i poslovnog objekta, pa se očekuje da će krajnji korisnici tog oblika leasinga uglavnom biti fizičke osobe, ali manjim dijelom i pravne osobe i obrtnici.

Uvjeti financiranja nekretnina koje nudi Raiffeisen Leasing maksimalno su prilagođeni tržišnim uvjetima i ovise o nizu faktora: od boniteta podnositelja zahtjeva do iznosa financiranja i vrste nekretnina. Rok otplate moguće je ugovoriti do 180 mjeseci, ovisno o želji klijenta i iznosu financiranja. U cilju pronalaženja optimalnog rješenja za klijente, u Raiffeisen Leasingu primjenjuju individualni pristup, prilagođavajući se uvjetima i mogućnostima klijenta.


U Raiffeisen Leasingu smatraju da se dolaskom velikih međunarodnih trgovačkih lanaca i financijskih institucija te pokretanjem privatnih inicijativa i investicija u gospodarstvu, kao i postupnom stabilizacijom i razvojem malog, srednjeg i velikog poduzetništva, stvaraju preduvjeti za povećanim interesom financiranja nekretnina putem leasinga. Najveći broj upita u Raiffeisenu su zabilježili u sektoru poslovnih prostora, ureda, proizvodnih i skladišnih hala, sportskih terena i sl.
Tvrtka HVB Leasing Croatia d.o.o. dio je najveće leasing mreže u srednjoj i istočnoj Europi, a nastala je ujedinjenjem Bank Austria AG-a i HypoVerainsbank AG-a iz Münchena. U svojoj ponudi HVB Leasing nudi sve vrste leasinga nekretnina koristeći dugogodišnja iskustva, najpovoljnija rješenja, profesionalni pristup te inozemni "know how". Predmeti financiranja odjela nekretnina fokusirani su na komercijalne nekretnine za gospodarstveni i javni sektor kao što su trgovački centri, logistička skladišta, proizvodne hale, gradski hoteli upravljani od međunarodnih operatera i javne garaže. Minimalni iznos investicije je dva milijuna eura na rok od 10 do 20 godina. U sustavu poslovanja HVBL-a leasing rate ulaze u troškove poslovanja i smanjuju osnovu za plaćanje poreza na dobit. Rate su oslobođene indeksa i orijentiraju se prema promjenama na tržištu kapitala i novca, a nekretninu komitenti koriste u istom smislu kao i da je njezin vlasnik. Leasing rate dopuštaju čistu kalkulaciju i planiranje, zbog čega je komitentu dozvoljeno davati u podnajam predmet leasinga drugim entitetima unutar trajanja leasing perioda.

Financiranje nekretnina putem leasinga u HVB grupi vodi se putem projektnih društava koja su u vlasništvu Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH iz Beča. HVBL se učvrstio na drugom mjestu hrvatskog tržišta nekretnina s više od 28 posto tržišta. U prvih šest mjeseci 2005. HVB Leasing potpisao je ugovore u vrijednosti od 29 milijuna eura čime je zadržao drugo mjesto s istim udjelom na tržištu.

PBZ Leasing nudi operativni i financijski leasing sa sličnim uvjetima kao i ostale leasing kuće. U PBZ-u smatraju da je prednost financijskog leasinga u korištenju i stjecanju vlasništva. Dio mjesečne otplate kamata ulazi u trošak, a PDV na kamatu ulazi u pretporez. Predmet leasinga otpisuje se u knjigama primatelja leasinga, a ugovor se zaključuje na razdoblje 12 do 60 mjeseci. U PBZ-u smatraju da je osnovna prednost leasing što omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspješno poslovanje kao i plasiranje osnovnih sredstava i kapitala u području najveće moguće iskoristivosti. Tako se čuva kreditni okvir kod matičnih banaka i učvršćuje likvidnost ukupnog poslovanja, što pogoduje ne samo leasing kućama već i krajnim korisnicima.

Postupak odobrenja leasinga nad nekretninama fizičkim osobama vrlo je jednostavan i gotovo identičan kod svih leasing kuća. Osoba je dužna, uz predaju zahtjeva za leasing, priložiti ponudu dobavljača, kopiju osobne iskaznice i bankovne kartice, obračunsku listu za posljednja tri mjeseca te izvod iz gruntovnice. Postupak dobivanja leasinga za obrtnike nešto je složeniji, pa tako pravne osobe moraju imati uredno poslovanje od najmanje godinu dana i biti platežno sposobni, a traži se i preslika obrtnice i uvjerenje iz obrtnog registra, ne starije od 10 dana. Predmet leasinga vodi se i otpisuje u knjigama primatelja leasinga, a nakon uplate svih obveza po ugovoru, pravo vlasništvo nad nekretninom prenosi se izravno na primatelja leasinga.

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika