Objavljeno u Nacionalu br. 518, 2005-10-17

Autor: Berislav Jelinić

GLAVNI PREGOVARAČ S EU

'Najteži pregovori bit će među nama u RH'

Vladimir Drobnjak u razgovoru za Nacional opisuje što Hrvatsku očekuje na početku opsežnih pregovora s EU koji će se u najvećoj mjeri odvijati preko interneta te o transformaciji hrvatskog duštva

'Bio sam frustriran što do zadnjeg trenutka nismo znali hoćemo li početi pregovore o priključenju, ali u profesionalnoj diplomaciji frustriranost je luksuz koji si ne mogu dopustiti''Bio sam frustriran što do zadnjeg trenutka nismo znali hoćemo li početi pregovore o priključenju, ali u profesionalnoj diplomaciji frustriranost je luksuz koji si ne mogu dopustiti'"Bio sam frustriran što do zadnjeg trenutka nismo znali hoćemo li početi pregovore o priključenju, ali u profesionalnoj diplomaciji frustriranost je luksuz koji si ne mogu dopustiti. Dat ću sve od sebe da posao koji je ispred nas obavim što kvalitetnije i što brže. Vrijeme će pokazati jesam li bio najbolji izbor za funkciju koja mi je dodijeljena", izjavio je za Nacional Vladimir Drobnjak, glavni hrvatski pregovarač o pristupu EU. Drobnjak je Nacionalu dao intervju u svom uredu u zgradi Vlade na Markovu trgu u Zagrebu. U razgovoru za Nacional opisao je što Hrvatsku očekuje na početku pregovora, kako namjerava pregovarati, što je ključno za pregovarački uspjeh i kako je dospio na funkciju koju obnaša.

NACIONAL: Kakve promjene u radu osjećate otkako je Hrvatska počela pregovarati o pristupu EU?

- Povećala se dinamika dnevnog posla i njegov opseb, sada imamo točne datume konkretnih sastanaka za koje se trebamo maksimalno pripremiti. Dobili smo dinamičan raspored. Već 20. listopada u Bruxellesu počinje prvi u nizu važnih sastanaka. Iako smo anticipirali što će se događati kada pregovori počnu, jednom kada se to dogodi, to je sasvim druga stvar. Moj je ured bio aktivan od samog osnutka, no sada djelujemo u bitno drukčijem psihološkom ozračju. U širem smislu u društvu i tijelima državne uprave osjeća se povećana koncentracija, novi pozitivan naboj, što se, vjerujem, može dobro iskoristiti.

NACIONAL: Što je tema prvog sastanka u Bruxellesu?

- Pregovori počinju tzv. screeningom, odnosno analitičkim ispitivanjem hrvatskog zakonodavstva u odnosu na pravnu stečevinu EU. Prvo na red dolazi područje znanosti i istraživanja. Za svako od 35 poglavlja pregovori počinju tako da najprije u Bruxelles dođu naši stručnjaci za određeno poglavlje. Tada Europska komisija detaljno predstavlja onaj dio pravne stečevine koji se tiče tog poglavlja. To je najjednostavniji dio. Nekoliko tjedana poslije počinje bilateralni screening, na kojem mi predstavljamo screening listu koju smo sami sastavili na temelju onoga što smo čuli u uvodnom dijelu. To znači da sami uspoređujemo postoji li u hrvatskom zakonodavstvu zakon kojim je regulirano određeno pitanje ili ne. Tamo gdje postoji, trebamo naznačiti tko je zadužen za njegovu provedbu i kada je zakon usvojen. Gdje ne postoji neki zakon, trebamo reći je li u pripremi i kada ga namjeravamo izglasati. Ako ga nema ni u pripremi, to se područje markira kao prioritet na kojemu treba početi raditi. Time završava osnovna faza screeninga – dijagnoza stanja. Potom se radi izvješće koje se sastoji od nekoliko dijelova - općeg dijela koji opisuje o čemu je riječ, dijela koji uključuje osnovne stavove Hrvatske u tom području, ocjene Europske komisije koja pokazuje koliko je Hrvatska spremna za pregovore u tom području i od dijela gdje Europska komisija govori jesmo li spremni početi pregovore na tom području ili se prije toga još nešto mora napraviti. Novo u procesu su tzv. benchmarks ili odrednice u postupku. One pokazuju treba li prije početka ili okončanja postupka usvojiti neki novi zakon ili ustrojiti strukturu za njegovu provedbu. Usvajaju se po potrebi, za početak pregovora ili da bi se pojedino poglavlje zatvorilo.

NACIONAL: "Benchmarks" nisu postojali prije. Zašto su uvedeni?

- Zato što je prethodni val proširenja pokazao da nije bila dobra dotadašnja praksa po kojoj je usvajanje nekog zakona bilo dostatno za zatvaranje poglavlja. Neke su zemlje usvajale potrebne zakone, ali ih poslije nisu provodile, pa ih je EK trebala dodatno pritiskati. "Benchmarks" su dobrodošlo pravilo igre, jer se kroz njih precizno zna što se traži, pa su samim time bitno manje mogućnosti za arbitrarna tumačenja na štetu druge strane. Teško je igrati utakmicu sa strogim sucem, ali još je teže igrati s ambivalentnim, preširoko postavljenim pravilima.

NACIONAL: Često se javno tvrdilo da je hrvatsko zakonodavstvo u velikoj mjeri prilagođeno standardima EU. Je li to doista tako i mogu li se pregovori doista zaključiti za samo dvije godine?

- Tri su važna segmenta koji usporedo funkcioniraju: konkretni zakon koji treba usvojiti, provedba tog zakona u praksi, te institucije koje su za to zadužene. Stvar treba gledati u širem kontekstu, a ne samo kroz prizmu usvajanja pojedinog zakona. Bivše ministarstvo europskih integracija prije nekoliko je godina napravilo ambiciozan plan harmonizacije domaćeg zakonodavstva s onim u EU i on se u najvećoj mjeri provodi. Slijedom toga već smo dobrim dijelom harmonizirani, ali to bez dosljedne provedbe zakona i učinkovitih pratećih institucija nije dovoljno. Smisao ulaska u EU je transformacija cijelog društva i to stalno valja imati na umu. Riječ je o kompleksnoj metamorfozi hrvatskog društva koje će u trenutku ulaska u EU biti drukčije nego što je danas.

NACIONAL: Koji će se pregovarački problemi prvi pojaviti? Imate li već neke posebne naznake o tomu, primjerice u svjetlu novih komplikacija otvorenih pitanja sa Slovenijom?

- Problem je taj što javnost pregovaračkom procesu u početnoj fazi pristupa površno. Mi stalno trebamo objašnjavati o čemu je riječ. Primjerice neki govore kako imamo tisuću pregovarača, što je posve netočno. U pregovaračkom procesu, osim voditeljice Državnog izaslanstva, uz jednoga glavnog je i 13 pregovarača, 35 voditelja radnih skupina, te skupina više od tisuću ljudi koji su stručna potpora, ali koji ni na koji način nisu pregovarači. Kao društvo moramo steći naviku da svaka riječ ima svoje precizno mjesto i težinu. Pregovaračkom timu te nepreciznosti stvaraju probleme, jer donose nepotrebne nesporazume. Znam da zvučim birokratski dosadno, ali razumijevanje procesa pristupanja Hrvatske EU, a što uključuje i razumijevanje njegove terminologije, moramo podići na višu razinu. Kad je riječ o mogućim problemima, nekoliko je strategijskih procesa koji su za nas kapitalno važni, a kao posebno osjetljiv izdvaja se poljoprivreda. Više od polovice ljudi iz našeg pregovaračkog tima bavi se dvama područjima poljoprivrede, što je i logično ako znamo da se na poljoprivredu odnosi skoro 50 posto ukupne zakonodavne stečevine EU. Polovica proračuna EU odlazi na subvencije poljoprivrede i ona je za nas jako važna. Drugo bitno područje su državne potpore, posebno u sektoru brodogradnje, koja je važan segment naše ekonomije u gospodarskom i socijalnom smislu. Cjelovita reforma brodogradne industrije je imperativ, jer ona treba preživjeti i uspjeti kada jednog dana postanemo dijelom zajedničkog tržišta EU. Tu je i ekologija, koja nije tehnički zahtjevna, ali je vrlo skupa u provedbi. Za to će nam biti potrebna prijelazna razdoblja, kako bismo mogli izdržati teret prilagodbe nekim EU standardima. Tu je i pitanje nekretnina, koje je prije svega politički osjetljivo, pitanje željeznica i druga. Gospodarstvo moramo transformirati tako da podnese tržišnu utakmicu i pritom se izboriti za dobra prijelazna razdoblja, to je bit cijelih pregovora. EU nam nudi dobre programe pomoći u restrukturiranju naših strategijskih grana. Postoje oprobani recepti koji su primijenjeni na mnoge današnje članice EU. Nedavno sam bio u radnom posjetu Španjolskoj, gdje su mi španjolski kolege rekli kako nisu mislili da će politički preživjeti reforme brodogradnje i industrije čelika. No te su reforme danas temelj njihove gospodarske eksplozije. Najteži pregovori bit će među nama samima. Pitanje je jesmo li spremni napraviti ono što će se pred nas postaviti kao imperativ u relativno kratkom roku i bez čega nema ulaska u EU.

NACIONAL: U javnosti se često spominje da je premijeru Sanaderu brzo okončanje pregovora o priključenju EU jedina predizborna karta, te da će naši pregovarači uglavnom "skidati gaće" pred pregovaračima Europske komisije i njihovim zahtjevima. Želite li vi pregovore voditi što brže ili što kvalitetnije? Hoće li vaši pregovarački prioriteti biti usklađeni s predizbornom kampanjom HDZ-a?

- I brzina i kvaliteta pregovora podjednako su važni. No biti i dobar i brz istodobno traži 12 sati rada dnevno i veliku koncentraciju. Brzina je bitna, jer smo zbog nametnutog rata izgubili gotovo cijelo desetljeće u pristupu EU. Od najvećeg je državnog i nacionalnog interesa što prije sjesti za stol na kojem se odlučuje o pitanjima bitnim za budućnost Europe, pa i svijeta. Imamo razrađen mehanizam usvajanja pregovaračkih stajališta, koji uključuje i konzultacije s Nacionalnim odborom u Saboru. Proces je transparentan i nije moguće tek tako sve bez razmišljanja prihvatiti. Neke stvari sigurno nećemo moći prihvatiti i bolje je za njih uzeti dodatno vrijeme. Neke druge stvari moći će se brzo prihvatiti pod uvjetom da ljudi doista shvate o čemu je riječ.

NACIONAL: Jeste li zadovoljni timom koji vodite?

- Tek ćemo vidjeti je li naš tim najbolje što Hrvatska može ponuditi i jesam li ja najbolje rješenje za ulogu koja mi je dodijeljena. Ključni dio ekipe su pregovarači i voditelji stručnih skupina. Mislim da su dobro odabrani i njima sam zadovoljan, riječ je o dokazanim stručnjacima u svojim područjima, mnogi od njih veterani su hrvatske državne uprave. Članovi radnih skupina odabrani su na temelju dvaju kriterija. Dio njih je u proces uključen zbog svoje stručnosti u subspecijaliziranim područjima, primjerice stručnjaci za šećer, maziva ulja i slično. Oni neće pregovarati, nego će se uključivati kada dođe njihovih pet minuta da djeluju u okviru svoje struke. Drugi dio ljudi je tu kako bi u sve segmente društva prenijeli ono što će čuti. Primjerice, u pregovore će biti uključeni i predstavnici Udruge proizvođača kulena, kako bi mogli na teren prenijeti što se točno u Bruxellesu događa. Namjerno smo se odlučili za brojčano velik tim, kako bismo osigurali transparentnost, ali i edukativnost, jer iz ovoga procesa bismo svi trebali izići iskusniji i obrazovaniji.

NACIONAL: Kako se osjećate na početku tog procesa? Jeste li nervozni?

- Za mene je to posao, nešto teži od onih koje sam dosad radio. U sličnim sam situacijama od 1992., kada sam stupio u hrvatsku diplomaciju. Pet godina sam proveo u okružju Vijeća sigurnosti kada smo pregovarali o značajnim rezolucijama za Hrvatsku, sadržajima o kojima su ovisili suverenitet i cjelovitost Hrvatske. To je vrijeme za mene bilo najbolja diplomatska i pregovaračka škola. Diplomaciju doživljavam kao posao koji nastojim raditi najbolje što mogu. Ne volim diplomaciju uspoređivati s drugim zanimanjima, ali to je otprilike kao da ste pitali kirurga je li uzbuđen kada odlazi na operaciju. Imam rang veleposlanika od 1996., diplomat sam komu je povjerena ozbiljna zadaća i učinit ću sve što mogu da je dobro izvršim.

NACIONAL: Kako je došlo do vašeg imenovanja na funkciju glavnog pregovarača?

- Jednog jutra u New Yorku, gdje sam radio kao stalni predstavnik Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, nazvao me premijer Sanader i ponudio mi ovu funkciju.

NACIONAL: Jeste li o pristupu EU ikad razgovarali s premijerom nasamo i kako su ti razgovori tekli?

- Premijera Sanadera znam osobno još iz vremena dok je on bio zamjenik ministra vanjskih poslova, ja sam tada bio pomoćnik ministra vanjskih poslova. Činjenica da se poznajemo godinama i da smo radili na istim poslovima, bitno olakšava našu profesionalnu komunikaciju. Imao sam doista velik manevarski prostor da si posao organiziram kako mislim da je najbolje. Nije slučajno što jedan od ureda imam u Vladi na Markovu trgu, jer mi to omogućuje da, kada je to potrebno, u najkraće vrijeme dođem do premijera. Drugi ured mi je u Bruxellesu, jer mi je bitno da tjedno ondje provedem bar dan-dva. Komunikaciju s Europskom komisijom nastojim obavljati vrlo pragmatično. Većinu diplomata u Bruxellesu poznajem iz vremena kada sam bio veleposlanik Hrvatske u EU. Ne zanima me visoka forma protokola, radna komunikacija je najvažnija, mnogo toga može se obaviti uz šalicu kave ili u kratkom razgovoru s nogu. Internet i SMS također bitno olakšavaju posao. Dobar dio pregovora odvijat će se internetom, EK će nam slati dokumente na pregled i prilagodbu. Tek ono oko čega se nećemo moći dogovoriti zahtijevat će rasprave na sastancima. Ostatak će se uskladiti preko interneta, te će se na sastancima tek parafirati.

NACIONAL: Je li vas frustrirala politička neizvjesnost oko početka pregovaranja o priključenju EU?

- Već su nas koljena zaboljela od čekanja u niskom startu, iako smo aktivnosti koje su bile moguće redovno radili. Privatno sam bio frustriran. Međutim, frustracija je nešto na što ozbiljna diplomacija nema pravo. Da bi se proces pristupanja uspješno provodio, potrebno ga je razumjeti. A za to treba učiti. Katkad se osjećamo poput studenata, nema druge nego zatvoriti se u sobu i proučiti dokumente. Mnogo toga u ovom procesu naoko je monotono i medijski neatraktivno. Ali zato je konačni dobitak za cijelu zemlju golem. Na kraju naša brzina u priključivanju EU ovisit će ponajprije o našoj spremnosti na reforme. U svemu tomu veliku ulogu imat će i mediji, na njima je ne samo da prate proces nego i da ga približe građanima koji će jednog dana na referendumu odlučiti hoćemo li ući u EU.

Vezane vijesti

Ruska armija vraća se na Pacifik i Sredozemlje

Ruska armija vraća se na Pacifik i Sredozemlje

Šestog kolovoza u zapadnom Pacifiku počeli su godišnji manevri američke ratne mornarice i ratnog zrakoplovstva pod imenom “Valiant Shield”. Prvi… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika