Registracija korisnika

Korisnički detalji

Obvezni podaci
Opcionalni podaci

Pretplata na online izdanje

Cijena pretplate uključuje pristup PDF-ovima koje imamo u arhivi.

  •  15 kn - 10 dana
  •  50 kn - 1 mjesec
  • 130 kn - 3 mjeseca
  • 230 kn - 6 mjeseci
  • 365 kn - 12 mjeseci

» Pretplatite se na online izdanje «

Pretplata na tiskano izdanje

Pretplatite se pozivom na broj telefona 0800 200 234 ili nas kontaktirajte mailom na pretplata@nacional.hr

Akcijska cijena godišnje preplate je 509,60 Kn.

Registracija korisnika

Za registraciju korisničkog računa minimum potrebnih informacija su vaše željeno korisničko ime i lozinka, te ispravna e-mail adresa.

Registracija osnovnog korisničkog računa je besplatna i dostupna svima. Nakon popunjavanja i slanja obaveznih podataka, sustav će vam poslati e-mail sa daljnjim uputama kako aktivirati vaš korisnički račun.

Opcionalni podaci služe da bi Vam olakšali popunjavanje i plaćanje eventualne pretplate na Nacional online izdanje.

Registracijom i sudjelovanjem u raspravama na nacional.hr, prihvaćate aktualna pravila korištenja.

Prikupljene osobne podatke korisnika Nacional će koristiti samo u dobroj namjeri i u skladu sa zakonom i neće ih objavljivati niti učiniti dostupnima trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Korištenjem svih dijelova stranice www.nacional.hr prihvaćaju se navedeni opći uvjeti korištenja te se smatra da su korisnici u svakim trenutku upoznati s njima. Za dodatna pitanja u vezi korištenja Nacionalove stranice i sadržaja koja bi mogla biti nejasna molimo Vas da se obratite na telefonski broj
01/4896 734 ili email web@nacional.hr.

Pretplatite se na izdanja NCL Media Grupe