05.10.2008. / 12:30

Autor: Hrvoje Šimičević

Interpretacije

Ostojić: Peran se služi neistinama i njima uznemiruje javnost

Ostojić je Peranovu izjavu kako je uvrijedio Šibenčane stavljajući njihovu policiju u treću kategoriju, ocijenio neprimjerenom i suprotnom Zakonu o policiji, kao i po­li­cij­skom ko­de­ksu, ističući da od mi­ni­stra očeku­je da se izja­sni

Pred­sje­dnik sa­bor­skog Odbo­ra za unu­tar­nju po­li­ti­ku i na­ci­o­nal­nu si­gur­nost Ran­ko Osto­jić demantirao je optužbe novog čelnika zagrebačke policije Branka Perana, koji mu je predbacio da je recentnom izjavom uvrijedio Šibenčane. Naime, Ostojić je 18. rujna, problematizirajući kadrovsku politiku MUP-a, kazao kako mu je u najmanju ruku neobično da na ovakvo važnu poziciju dolazi dosadašnji šef šibensko-kninske PU, ko­ja pri­pa­da tre­ćoj ka­te­go­ri­ji po­li­cij­skih upra­va. Nakon Peranovih optužbi, Ostojić je sve demantirao, ocijenivši kako je načelnik zegrebačke policije postupio neprimjereno i su­pro­tno Za­ko­nu o po­li­ci­ji, kao i po­li­cij­skom ko­de­ksu, ističući da od mi­ni­stra očeku­je da se izja­sni ka­ko to da se vi­so­ko­ran­gi­ra­ni slu­žbe­nik smi­je slu­ži­ti ne­i­sti­na­ma i njima uzne­mi­ra­va­ti ja­vnost te širi­ti la­žne vi­je­sti.

Ostojić je retorični kontekst u kojem ga Peran spominje opovrgnuo, ističući kako je izjavom mislio na kategorije, u kojima su područja policijskih uprava zaista razvrstana. Naime, policijske uprave su u Hrvatskoj razvrstane na četiri kategorije, ovisno o složenosti posla koji obavljaju, ali i obujma djelovanja. Pred­sje­dnik sa­bor­skog Odbo­ra je u izjavi za Jutarnji poručio kako nije kriv što Peran ne razlikuje po­li­cij­ske upra­ve po ka­te­go­ri­ja­ma, 'no to što ih ne razliku­je, ne zna­či da smi­je go­vo­ri­ti ne­i­sti­ne', dodavši kako se pismeno obratio ministru Rončeviću, te očekuje da se izja­sni ka­ko to da se vi­so­ko­ran­gi­ra­ni slu­žbe­nik smi­je slu­ži­ti ne­i­sti­na­ma i njima uzne­mi­ra­va­ti ja­vnost te širi­ti la­žne vi­je­sti.


Vezane vijesti

Isprika Bruxellesa Ostojiću

Isprika Bruxellesa Ostojiću

"Idemo dalje. Europska delegacija u RH nam se ispričala i izjavila kako preporuka Bruxellesa da ne žurimo s izborom glavnog ravnatelja nije njihov… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika