12.10.2010. / 08:00

Autor: Nacional.hr

Pravilnik nagradne igre: 'Osvojite ulaznice za koncert - Rajko i 100 violina'

KLASA: UP/I- 460-02/10-01/722
URBROJ: 513-07-21-07/10-2
Zagreb, 07. listopada 2010.

Na temelju članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 83/02) NCL Media Grupa d.o.o. iz Zagreba, Vlaška 40 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Osvojite ulaznice za koncert - Rajko i 100 violina"

Članak 1.
Priređivač nagradne igre "Osvojite ulaznice za koncert Rajko i 100 violina" je NCL Media Grupa d.o.o., Zagreb, Vlaška 40, MB 1287621. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe www.nacional.hr.

Članak 2.
Nagradna igra održava se od 11. listopada 2010. do 20. listopada 2010. do 16 sati.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na webu nacional.hr

Članak 4.
Sudionik nagradne igre mora poslati na mail nagrada@nacional.hr osobne podatke do 20. listopada 2010. na adresu Vlaška 40, Zagreb. Mail mora sadržavati: IME I PREZIME, BROJ TELEFONA te ADRESU NATJECATELJA. Mogućnost osvajanja nagrade ostvaruju svi koji pošalju mail do 20.10.2010.

Članak 5.
Svaki sudionik može poslati neograničen broj mailova.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od 5 x 2 ulaznice za koncert „Rajko i 100 violina". Ukupna vrijednost fonda iznosi 1.800,00 kuna (PDV uključen). Dobivene karte ne mogu se zamijeniti za novac.

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 20.10.2010. u prostorijama priređivača na adresi Vlaška 40 s početkom u 16.00 sati, gdje se slučajnim odabirom izvlači dobitnik nagrade.
Ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena na webu nacional.hr u roku od 3 dana nakon javnog izvlačenja.

Članak 10.
Dobitnici svoje nagrade mogu podići u dogovoru s darovateljima, koji će putem telefona kontaktirati dobitnike u roku od 3 dana od objavljivanja rezultata na webu nacional.hr. Dobitnik podiže svoju nagradu uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a novac dobiven prodajom uplaćen u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice nacional.hr

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija s njima bude suglasno te nakon što budu objavljena na webu nacional.hr

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5 posto utvrđene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre mjerodavan je Općinski sud u Zagrebu.

NCL Media Grupa d.o.o
Član Uprave
Ida Šagovac

Vezane vijesti

Pravilnik nagradne igre 'Zdrav život- darivanje'

Pravilnik nagradne igre 'Zdrav život- darivanje'

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/104URBROJ: 513-07-21-07/11-2Zagreb, 18. veljače 2011. Na temelju članka 69. Zakona o igarama na sreću (Narodne novine br.… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika