Cabaret

Simultano i istodobno, uživo i virtualno - prvi put na svijetu

Simultano i istodobno, uživo i virtualno - prvi put na svijetu

Predstavu će pratiti ljudi iz raznih dijelova svijeta, jer će prijevod s hrvatskoga biti sastavni dio internetske platforme, a predstava je dio projekta nastalog 2009., koji se bavi "povećavanjem rizika u… Više

Pretplatite se na izdanja NCL Media Grupe