Objavljeno u Nacionalu br. 817, 2011-07-12

Autor: Sandi Blagonić

'Dominantna manjina' u ofenzivi

O diskriminaciji diskriminatora: Utjerivanje katolicinizma u kosti

Dosad je bilo toliko povoda da se upozori na nasilje, ali nikad ni za jednu ranjivu skupinu Katolička crkva nije reagirala tako glasno kao sada kad brani one kojima pomoć nije potrebna

Foto: Igor ŠobanFoto: Igor ŠobanNeposredno prije Božića, 1990., u godini za koju će jedan hrvatski akademik ustvrditi kako je upravo tada Duh Sveti sišao nad Hrvatsku, hrvatski se predsjednik Franjo Tuđman spremao za odlazak na polnoćku. Iako je u crkvu mogao bez sankcija ići više od dva desetljeća, otkad mu je komunistički represivni aparat uskratio osnovna ljudska prava i društveno ga ostracirao, Tuđman je do samog početka devedesetih ostao krajnje nezainteresiran za transcendentna pitanja, barem kad je o institucionalnoj razini riječ. Krajnje skromna znanja o misnim pravilima, neposredno prije bogoslužja nazvao je Antuna Vrdoljaka i pozvao ga da mu se pridruži u zagrebačkoj katedrali kako bi, sjedeći pokraj njega, odigrao ulogu svojevrsnog suflera, eksperta za dizanje i spuštanje tijekom mise.

Taj trenutak Tuđmanova uprizorenja smjerna katolika jedan je od dojmljivijih simboličkih toposa koji je zorno označio katolicizam kao novi izvor društvene legitimacije. S druge strane, iako je u Hrvatskoj, kao i u ostalim tranzicijskim zemljama, znatan dio elita bio regrutiran iz komunističkih partija, pa u tom smislu one velikim dijelom i nisu bile nove, ateizam i agnosticizam su se, zajedno s partijskim članstvom, gotovo potpuno povukli iz njihovih službenih životopisa i intervjua, uopće iz javne sfere. Komunističko je razdoblje, u novim društvenim uvjetima, zagubljeno upravo ondje gdje se i jedino može zagubiti - u (komunističkom) mraku. U tom smislu, Hrvatska još uvijek čeka na studiju službenih (auto)biografija iz tog razdoblja, izbrisanih pripadnosti Komunističkoj partiji, a naglašena katoličanstva i s njim gotovo organski povezana hrvatstva.

U zagrljaju nacionalističkih pokreta

Kako je na području bivše Jugoslavije konfesionalna pripadnost, za razliku od većine europskih etnonacionalnih zajednica, bila presudan etnodiferencijacijski čimbenik, marker razlikovanja Srba, Hrvata i Bošnjaka, institucionalna je religija imala snažan politički i mobilizacijski potencijal. Crkve su, kako u Hrvatskoj, tako i u BiH i Srbiji, tu činjenicu potpuno iskoristile, bacivši se u zagrljaj nacionalističkih pokreta. Iako je obožavanje države i etnosa, koje je najbolje sadržano u izjavi Gojka Šuška da je u životu vođen trima vrijednostima, rangiravši pritom na treće mjesto obitelj, na drugo Boga, a na prvo Hrvatsku, bilo, iz strogo teološkog kuta, zapravo poganstvo, Crkva je - u nekim dijelovima i sama radikalno nacionalistička - prelazila preko takvih manifestacija "vrućeg nacionalizma" (kakve je Vatikan osudio u enciklikama Non abbiamo bisogno iz 1931. i Mit brennender Sorge), videći u nacionalnom pokretu na čijem je čelu bio HDZ prije svega demontažu komunizma.

Nakon što je Tuđman za predsjedničke inauguracije 1992., prisežući izgovorio sintagmu: "Držat ću se Ustava i zakona!", a zatim nekoliko rečenica dalje to isto prekršio samoinicijativno završivši s: "Tako mi Bog pomogao!", ta je rečenica naknadno ušla u službenu verziju prisege, čime se do danas krši ustavna odredba o Hrvatskoj kao sekularnoj državi. Bila je to samo jedna od niza simboličkih gesta koje su jasno ukazivale na proces desekularizacije hrvatskoga društva i religizacije politike, a u kojem se katoličanstvo uspostavlja kao milje "iznad svih drugih kriterija" (Milan Ivkošić), što je diskriminacija svih onih koji mu deklarativno ne pripadaju.

'Državni službenici'

Vrh Crkve
mora biti svjestan da stvaranje osjećaja ugroženosti može dodatno mobilizirati skupine spremne na diskriminaciju i nasiljeVrh Crkve mora biti svjestan da stvaranje osjećaja ugroženosti može dodatno mobilizirati skupine spremne na diskriminaciju i nasiljeObostrane transakcije na razini Crkva - Država, materijalne i simboličke, postat će konstanta 90-ih. Otvorenu podršku HDZ-u Crkva kapitalizira ugovorima Hrvatske s Vatikanom. Već je Nacrt ugovora otvorio niz prijepora. Hrvatska se, zbog eksproprijacije crkvenih dobara, obvezala Vatikanu isplaćivati 168 milijuna kuna godišnje, a da nije definirano dokad će se taj iznos isplaćivati, kao što nije specificirano o kojim je to posjedima ranije oduzetima Crkvi riječ. Sociolog Darko Polšek svojedobno je ukazivao na bizaran podatak prema kojem bi siromašna Hrvatska, prema Nacrtu ugovora sa spomenutih 168 milijuna kuna sudjelovala s nevjerojatno visokim udjelom u godišnjem budžetu Vatikana koji je 1998. iznosio 175,5 milijuna dolara. Na kraju se Zakonom o potvrđivanju Ugovora definiralo da će navedena svota (koja u to vrijeme odgovara četvrtini svih izdvajanja za nezaposlene ili pak rashodima za poslove i usluge zdravstva) ipak biti isplaćivana Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Za Vatikan i Crkvu u Hrvata vrlo povoljnim ugovorom svećenstvo je danas de facto u poziciji državnih službenika, a Crkva je izuzeta iz poreznog sustava, čime do danas ima privilegiran položaj u odnosu na ostale vjerske i humanitarne organizacije.

Četnici i mudžahedini

Iako je i Crkva na samom početku zagovarala uvođenje predmeta religijske kulture (protiv kojeg danas negoduje), u škole je uveden vjeronauk, za koji će donedavni državni tajnik u mjerodavnom ministarstvu Nevio Šetić ustvrditi da je riječ o predmetu koji je kičmeni stup hrvatskoga obrazovnog sustava. Taj stup, u jednom od udžbenika za srednje škole, uči i to da je za korupciju u hrvatskom društvu kriv praktični ateizam. Iz takve, prema nizu parametara, privilegirane institucije, rogoborenja o položaja katolika i Katoličke crkve čula su se i 90-ih, kao kada je jedan svećenik nedjeljne aktivnosti zagrebačkog "pauka" oko crkava prokazao kao protukatoličku djelatnost, a djelatnike te službe kao četnike i mudžahedine, ili kada se jedan sveučilišni profesor i svećenik žalio na odnos prema religioznosti u medijima afirmirajući komunizam u odnosu na društvo bez kulture totalitarnom tvrdnjom: "...kad ljudi nemaju kulture, onda je dobro da ih barem drži režim." Ti glasovi, međutim, nikad nisu bili toliko frekventni i, što je posebno važno, toliko dramatični i upućeni iz samog hijerarhijskog vrha Katoličke crkve kao prošle godine. Prvo je kardinal Josip Bozanić ukazao na širenje "diskriminacije, netolerancije, prezira, omalovažavanja i podcjenjivanja, što se se očituje prema pripadnicima kršćanske vjere i prema zastupnicima katoličkih stavova u našoj javnosti".

Čipkasto donje rublje

Tako nam Bog pomogao. Svima (Jadranka Kosor i Josip Bozanić)Tako nam Bog pomogao. Svima (Jadranka Kosor i Josip Bozanić)Na istu se temu oglasila i Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax iskazujući "zabrinutost zbog sve učestalijeg izražavanja i sve otvorenijeg iskazivanja netrpeljivosti i nasilja prema katolicima u RH", dok se između dva stožerna glasa Katoličke crkve na istu temu, među ostalima, javljaju neke katoličke organizacije pokretanjem akcije "Stop kršćanofobiji" i saborska zastupnica Marijana Petir. Ta aktualna zagovarateljica "tradicionalnih vrijednosti" koja je svojedobno hrvatsku javnost, putem jednog političkog tjednika, imala potrebu obavijestiti da nosi isključivo čipkasto donje rublje (ta slika saborske zastupnice u čipki i s neizostavnim križem oko vrata zahvalna je građa za temu političke pornografije i ovdje je ne treba dalje elaborirati) deklarira se ovih dana kao "žrtva niza oblika diskriminacije i govora mržnje" potaknutih njezinom katoličkom pripadnošću. Na to se prije nekoliko dana nadovezao glavni urednik službenog glasila Katoličke crkve u Hrvatskoj tvrdeći da "manjina koja kroz većinu medija i na druge načine ideološki terorizira i marginalizira neospornu katoličku većinu i pripadnike te većine u suvremenom društvu jasno očituje da joj je bitno svojstvo sektaštvo i totalitarizam te je jasno da je ona zapreka stvarnoj demokratizaciji hrvatskoga društva i poštivanja dostojanstva, savjesti, slobode svakoga."

Bijela lutka

Kako je moguće da članovi takve privilegirane institucije, pritom u postotku koji ih čini brojčanom većinom, budu sve više, kako se tvrdi, diskriminirani, omalovažavani, podcjenjivani, prezreni, izloženi iskazivanju netrpeljivosti, nasilju i govoru mržnje? Ovih se dana može primijetiti, u demokratskom bi društvu to trebalo značiti da katolici diskriminiraju sami sebe, odnosno da je riječ o fenomenu unutargrupne diskriminacije, koja se, na primjer, zrcali u onom jednostavnom eksperimentu u kojem su afroameričkim djevojčicama ponuđene na izbor crna i bijela lutka kojom će se igrati. Afroamaričke djevojčice mahom su posezale za bijelom lutkom. Istraživanjima je također pokazano da se unutargrupna diskriminacija uglavnom odnosi na manjinske skupine i znatno je rjeđa u većinskim, odnosno dominantnim skupinama kakva su, prema nizu pokazatelja, katolici u Hrvatskoj. Ukratko, ono što je bijela lutka u SAD-u, to je u Hrvatskoj heteroseksualni, Hrvat, katolik.

'Uznemirujuće skupine'

Marijana Petir, nositeljica tradicionalnih vrijednosti i čipkastog rubljaMarijana Petir, nositeljica tradicionalnih vrijednosti i čipkastog rubljaSuprotno onomu što tvrdi vrh Crkve u Hrvatskoj, ne postoji nijedno znanstveno istraživanje koje bi potkrijepilo njihove dramatične navode. Zadržimo se na rezultatima dvaju od relativno brojnih istraživanja socijalne distance kao indikatora kohezije u hrvatskom društvu. Riječ je o istraživanjima iz 1999. i 2008. provedenima unutar projekta "Europske studije vrednota". U jednom od prezentiranih rezultata projekta, u članku "Desolidarizacija hrvatskoga društva" Stjepan Baloban, Gordan Črpić i Ivan Štengl, među ostalim, putem rezultata trećeg stupnja Bogardusove socijane skale ("Koje skupine ljudi ne biste htjeli imati za susjede?") navode da su najmanje poželjni susjedi "uznemirujuće skupine", da su na sredini te ljestvice politički, lijevi i desni, ekstremisti, uz Rome i muslimane, dok su na samom dnu te ljestvice kršćani. (Vidi tablicu.)

Navedeni članak koji je jasno locirao položaj kršćana u hrvatskom društvu i izjava iz HBK koja detektira "sve otvorenije iskazivanje netrpeljivosti i nasilja prema katolicima" na krajnje bizaran način povezuje jedna osoba. Sociolog Gordan Črpić koautor je spomenutog teksta u kojem se ispravno tvrdi da je "razvidno, naime, da prema određenim kategorijama ljudi i dalje postoji iznimno visoka socijalna distanca i da se te kategorije ljudi doživljavaju kao društveno nepoželjne", a iz kojeg je jasno da kršćani spadaju u krug najmanje ranjivih skupina. No Gordan Črpić, sada tajnik HBK, suprotno zaključcima vlastitih, a i niza istraživanja svojih kolega, pred širom javnošću stao je braniti izjavu HBK o sve otvorenijem iskazivanju netrpeljivosti i nasilja prema katolicima dodajući da su "katolici u Hrvatskoj sociološka manjina". U točki gdje se, suprotno svakom, pa i vlastitu istraživanju, bez ikakve argumentacije, za potrebe institucije od koje je plaćen, izgovaraju ocjene suprotne vlastitim nalazima, i gdje se čudnom alkemijom, prema nizu indikatora, dominantna skupina proglašava "sociološkom manjinom", cijela priča postaje krajnje opscenom.

'Vrijeđanje Pape'

"Ljudi u koloni nakon Oluje djeluju normalno, djeca se smiju i vesela su", rekao je svojedobno Adalber Rebić, poznati hrvatski teolog-homofob; Photo: Slavko Midžor/PIXSELL"Ljudi u koloni nakon Oluje djeluju normalno, djeca se smiju i vesela su", rekao je svojedobno Adalber Rebić, poznati hrvatski teolog-homofob; Photo: Slavko Midžor/PIXSELLUz istraživanja socijalne distance, dostupni statistički podaci o diskriminaciji u Hrvatskoj ukazuju da izjave HBK, Bozanića i tajnika Črpića nisu utemeljene u stvarnosti. Prema podacima iz istraživanja, nositelj kojeg je Centar za mirovne studije, a u kojem je sudjelovalo više organizacija civilnoga društva, 2009. zaprimljen je 1101 slučaj diskriminacije, od čega se najveći broj zaprimljenih slučajeva odnosi na diskriminaciju na spolnoj osnovi (609 slučajeva) te na invaliditet (262). Od 1101 prijavljenog slučaja diskriminacije ni jedan se ne odnosi na vjersku diskriminaciju. To izvješće nipošto nije reprezentativno, ali manja vidljivost diskriminiranosti nekih skupina ne može se odnositi na katolike, nego jedino na stigmatizirane skupine koje teže prijavljuju slučajeve diskriminacije.

Ni Hrvatski helšinski odbor nije naišao na slučajeve koji bi opravdali izjavu Komisije HBK, ukazujući tek na slučajeve u kojima se prosvjedovalo zbog tretmana katolika u javnosti: jedno se odnosi na, prema reakciji udruge „Vigilare" na uvredljiv prošlogodišnji uskršnji prilog na HRT-u, na vrijeđanje pape Benedikta XVI. te na tekst portala Index.hr: "Dragi biskupe Lastan, činim li grijeh ako šamaram majmuna?"

Dominantna manjina

Osim očita nastojanja da se očito dominantna grupa prikaže kao manjinska, kako bi time kapitalizirala takvu, ranjivu poziciju, posljednja se medijska ofenziva s Kaptola, formom i sadržajem, može dovesti u kontekst s možda najkontroverznijom rezolucijom izglasanom od Generalne skupštine UN-a u 21. stoljeću. Riječ je o rezoluciji koja se odnosi na borbu protiv vrijeđanja religija (defamation of religions), od Vijeća za ljudska prava UN-a usvojenoj na prijedlog islamskih zemalja, a koja predlaže zakonsku zabranu kritike religija kako bi se one, time, zaštitile od kleveta i uvreda. Rezolucija je, osobito na Zapadu, snažno kritizirana upravo stoga što se kosi s konceptom ljudskih prava, napose slobode govora. Transparent "Stop kršćanofobiji" koji se mogao vidjeti na nedavnom prosvjedu u Zagrebu, "Dosta islamofobije, antisemitizma i kršćanofobije", posebno u kontekstu priopćenja Komisije HBK u kojoj se na četiri mjesta od represivnih državnih tijela traži reakcija po službenoj dužnosti (pritom bez konkretnih primjera) zbog protuzakonitih ataka na katolike, čini se da je posve na toj liniji. Najnoviji se istupi mogu čitati upravo kao pokušaj da se legitimni kritički diskurs spriječi, odnosno delegitimira kao "uvreda za katolike", a onda, po mogućnosti, transformira u diskurs o diskriminaciji i govoru mržnje koji je u djelokrugu represivnoga državnog aparata. Pritom vrh Crkve mora biti svjestan da stvaranje osjećaja ugroženosti može dodatno mobilizirati one skupine spremne na diskriminaciju i nasilje koje to isto nasilje nerijetko legitimiraju upravo obranom „tradicionalnih vrijednosti", katolicizma i nacije.

Cinizam Katoličke crkve

U hrvatskom je društvu bilo toliko povoda da se snažno, nedvosmisleno ukaže na nasilje i osudi ga se, ali nikada, ni za jednu ranjivu skupinu, Katolička crkva nije reagirala tako pregnanto i dramatično, uznemirujuće i glasno, kao sada kad brani one kojima pomoć nije potrebna. Seksualno iskorištavanje djece u Brezovici Kaptol je prozvao komunističkom medijskom konstrukcijom, istaknuti teolog Adalbert Rebić o izbjegličkoj je koloni nakon "Oluje" izvijestio da "ljudi u koloni djeluju normalno, djeca se smiju i vesela su", dok je za verbalne i fizičke napade na povorku Gay pridea lakonski ustvrdio da su "dobili što su i tražili". Istodobno o ratnom generalu, među ostalim, optuženom za usmrćivanje srpske starice metkom u zatiljak, biskup Marin Barišić izjavljuje da "bez obzira gdje se on sada fizički nalazio: on je u našim srcima, u našim mislima, u našim molitvama." Izreći, nakon toliko šutnje, okretanja pogleda, odobravanja, pa i poticanja na nasilje tvrdnju da su katolici diskriminirani, omalovažavani, podcjenjivani, prezreni, izloženi iskazivanju nesnošljivosti i nasilju, izraz je krajnjeg cinizma vrha Katoličke crkve.

Vezane vijesti

Nerad, licemjerje, bezosjećajnost

Nerad, licemjerje, bezosjećajnost

Komisija Iustittia et pax Hrvatske biskupske konferencije poziva vjernike i građane da se 4. ožujka pridruže širokoj akciji Europskog saveza za… Više

Komentari

registracija
1/3/11

Laudate, 13.07.11. 18:50

Novinari često svjesno raspiruju sukobe i mržnju vjerojatno u uvjerenju da rade ispravnu stvar prema svom svjetonazoru. Isto to su radili i S. Milošević, Mladić, Biljana Plavšić i mnogi drugi. Kada stvar ode predaleko oni se ponašaju kao da s njima nema veze.
Ovaj članak je upravo takav, ima za cilj produbljivanje sukoba i stvaranje mržnje.


registracija
16/6/10

nosonja, 13.07.11. 19:21

Bozaniću,jesil' to ti???


registracija
17/5/11

MarioBosnjak, 13.07.11. 19:46

Novinaru pizda li ti materina nepotpisana.


registracija
28/3/11

danac, 13.07.11. 19:52

nije ni cudo sto vas detoniraju zajedno sa vasim lopovskim i trofaznim genima.krepaj te ,ima nas vise,TO STE VIDJELI KAD JE PAPA dolazio.


registracija
13/7/11

NarodniPreporod, 13.07.11. 21:08

Čmario, doista si primjeran kršćanin, tj. primjerno glup
Nemaš se s čime kurčiti, bolje se upucaj


registracija
1/3/11

Laudate, 13.07.11. 21:50

NarodniPreporod, za tebe je primjeran kršćanin = primjereno glup čovjek.
Za tebe to nije govor mržnje jer kršćanini su za ateističke talibane van zakona i svaki taliban misli da se može istresati sa uvredama na kršćane.

Reći to za homoseksualce je uvreda, homofobija do neba.
Jel' to narodnipreporod ili NarodnaSramota?


registracija
25/6/10

vidra, 13.07.11. 23:15

Novinari kao da su izgubili teme, pa svako toliko ne daju mira crkvenim strukturama. Isti su kao i Mesić. A po forumima isto tako. Kad god je tema o crkvi i katolicima, obično se priljepe svi koji nisu vjernici i pucaju iz svog oružja, zna se kakvog pa nije čudo što je dojam, da u društvu postoji averzija prema crkvi. Crkva bi trebala znati da je nas vjernika večina ali vjerna i šutljiva večina.


registracija
23/1/07

boltek, 14.07.11. 06:32

Čemu galama gospodo? Katolik se ne postaje svojom voljom.To je odluka roditelja da li će vas krstiti i u kojoj vjeri.Ne birate sami ni prvu Sv.pričest ni Krizmu. Tek kod vjenjčanja nešto vas se pita. Znači da li postajetmo katolici i koje ime dobivate ne odlučujemo mi.
Drugo je pitanje da li ćemo biti vjernici i nakon što odrastemo? Stoga se danas 87 % Hrvata izjašnjava katolicima, a koliko je vjernika otom potom.


registracija
1/3/11

Laudate, 14.07.11. 07:43

@ boltek
govor mržnje za "hrvatske samoproglašene demokrate" postoji samo kada se kritizira njihov vrijednosni sustav.

Rekao si nam kako se postaje katolik, a kako se postaje ateist?
Istovremeno vjeruješ u samonastajući čarobni štapić koji u jednom trenutku stvori cjelokupni svemir, a nakon toga isključivo pristup dokaza i provjere (znanstveni pristup). Zatim kao pravi dio za koji je potrebna vjera fanatičnog katolika zamaskiraš u dogmu o velikom prasku a mašeš znanstvenim pristupom. Tako se postaje ateist.


registracija
20/6/11

etna47, 14.07.11. 09:13

Stvaro ovi tz.novinari "nemaju više o čemu pisati",kao da su izvanzemaljci,kao da žive u svemiru, i onda
kada im ponestane tema uhvate se KATOLIČKE CRKVE i njenih vjernika. Papa I.Pavao II. je rekeo
NEBOJTE SE,a bilo je i onih koji su 2000-će godina
pokušavali uništiti KATOLICIZAM nisu uspjeli, a
neće ni ovi jadnici danas ma kako se oni trudili.


registracija
14/7/11

Kheiron, 14.07.11. 10:12

@Laudate
Svi ljudi se rode kao ateisti. Tek im se kasnije puni glava religijom njihovih roditelja, njihove okoline i pere im se mozak dogmama.
Zato postoje većinski muslimanske, većinski kršćanske zemlje. I zato se u razvijenim, demokratskim zemljama broj vjernika smanjuje.
Nikakva masonska urota da bi se uništio moral, već zanimljiva činjenica.
Probaj odraslom, obrazovanom čovjeku koji nikada nije čuo ideje o bogovima prodati bilo koju religiju, pa da vidimo kako će proči.
Dalje, spominješ teoriju koja nema veze s ateizmom, a sam vjeruješ u nekog bradonju/nevidljivu silu na nebu koja je nastala sama od sebe (tko je stvorio stvorioca?).


registracija
14/7/11

Trinity, 14.07.11. 10:40

Odličan članak!!! Neka ih je što više na tu temu. Nekad će, jednom, nadam se, i slijepi progledati.


registracija
8/7/10

Maroje, 14.07.11. 11:23

Za pisca ovog teksta treba moliti da mu Bog da pamet, ili da mu i to malo oduzme. Ovaj članak razotkriva koliko čovjek može može mrziti.Prestrašno.


registracija
14/7/11

Trinity, 14.07.11. 11:40

Prestrašno je kad čovjek uporno i svjesno ne želi gledati i vidjeti vlastitim očima, kad poriče činjenice, kad ne podnosi onoga koji različito od njega misli!
U članku nema ni trunčice mržnje !!!!!
A ti ćeš se, Maroje, vidi mi se, načekati ako ćeš čekati boga da te dovede pameti i da ti podari razum.


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 14.07.11. 12:10

odličan članak. crkva nema veze s Bogom, niti učenjem biblije. radi se o zatucanoj, zaostaloj sekti, kvazi političkoj organizaciji koja zloupotrebljava potrebu ljudi za vjerskim okvirima. Trebalo bi u Hrvatskoj kao i u americi dozvoliti postojanje nekoliko denominacija kršcanse vjere, protestate, luterante, itd. Neka se ljudi odluče i natjeraju svečenike da predstavljaju istisnko Božije učenje.


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 14.07.11. 12:16

Maroje, Bog je stvorio svijet, i sve oko nas. Riječi božije su, fizika, kemija, biologija, geologija, medicina, koje vi crkvenjaci svijesno odlučujete ignorirati zbog lijenosti i egocentrizma. Svaki put kada su se ljudi okrenuli navedenim istiskim Božijim riječima Bog ih je nagradio zdravijim i kvalitetnijim životom.


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 14.07.11. 12:18

Svečenici nisu sposobni raditi razliku između sebe i Boga. Potpuno je pravo vjernika pitati svečenike da li su oni stvarno sposobni predstavljati njih pred Bogom. Svečenici griješe mnogo više nego sam puk, međutim nemaju hrabrosti i obraza priznati svoje grijehe.


registracija
17/5/11

MarioBosnjak, 14.07.11. 13:39

Hajde tetka Ankica otpepaj malo.
Uskoro ti pocima sapunica pa se pripremi malo; kavica, kokice, maramice...ma znas vec.


registracija
9/5/10

lolobrigita, 14.07.11. 13:53

MarioBosnjak,na vrhu desno ti je ime novinara.


registracija
2/11/09

Libellule, 14.07.11. 13:58

Ovaj nepotpisani članak (kukavičluk ili što?) je sam po sebi dokaz netrpeljivosti kojom se iskazuje i potiče diskriminacija. Autor članka to i sam dobro zna.


registracija
9/5/10

lolobrigita, 14.07.11. 14:15

Mi nećemo da se vjerom vežemo uz Rim,niti da se podvrgavamo Papi.
Vjeruj u Boga,a ne u popa.
Kad naši biskupi pišu političko pismo i kad oni hoće da budu hrvatskom narodu i politički vođe,onda je moja i naša dužnost,da to prosudimo i ako treba i osudimo.
Stjepan Radić,
govor u Krašiću,28.rujna 1924.


registracija
9/5/10

lolobrigita, 14.07.11. 14:17

Autor: Sandi Blagonić

Zašto uporno prozivate "neimenovanog" autora?
Lijepo piše u gornjem desnom uglu.


registracija
7/1/11

djani, 14.07.11. 14:23

novinarčiću nepotpisani nećeš ni ti dalje od ovoga šugoslavenskog lista


registracija
12/1/11

siziff, 14.07.11. 15:26

Koji nevjerojatan slalomI

Šta se to desilo našem dragom Laudatiću uvjek do sada oprezno i dvosmisleno lavirajućem na liniji bezboštva?
Nije li se kojim slučajem vratio iz Međugorja pomazan, obračen i zapečaćen, za vijeke vijekova amen.

To može (i mora) biti jedan jedincati razlog, kada je tako promjenio spiku.
Vjerujmo u čuda, čuda su moguča!


registracija
9/5/10

lolobrigita, 14.07.11. 15:36

Po treći put,članak pisao Sandi Blagonić.
Nepismena li svijeta,majko mila.


registracija
17/5/11

MarioBosnjak, 14.07.11. 16:16

Ma da znam tko je pisao clanak....nazalost.
Sandiiii, u zadnje vrijeme, tako kazu, cesto vidjan gay-klubovima obrisao mi je vec jedan komentar.Ne znam zasto? Zar je zabranjeno iznositi neprovjerene cinjenice? Nista drugo ne radim nego sto sami novinari vec odavna rade.Ali svijet je otkad nevjeruje u cuda postao jako cudan.


registracija
1/3/11

Laudate, 14.07.11. 16:35

@Kheiron
"Ljudi se rađaju kao ateisti".....ili možda se ljudi rađaju kao vjernici. Sumnjam i u jedno i u drugo, ali vjerujem da se rađaju sa savješću, sa nečim u sebi što je neupitno uvjerenje. Da li taj dio pripada ateizmu ili je od Boga?


registracija
1/3/11

Laudate, 14.07.11. 17:18

@ siziff
...."na liniji bezboštva.." nema šanse. Ja sam katolik. Ako ste imali bilo kakvih dilema tada je to vezano uz vašu predrasudu o vjernicima a ne uz moju vjeru.
Razlikujem vjeru od religije ali i shvaćam realnost funkcioniranje ljudske vrste u kojoj je institucionalnost nužna da bi se izbjegla anarhija.


registracija
12/1/11

siziff, 14.07.11. 20:00

Laudatiću; šalabilašalabu

Nisam niti mislio ozbiljno, znam da si ti na oštroj liniji, i da te samo eventualna besparica može skrenuti sa vjerničkoga puta.

Nego, kao i obično; malo prizemljenije spike.

Imaš li u svojemu moljičavome ormaru ijedan komad garderobe koji moljcima nejde u tek, tj. nešta od one jadne i bogobojazne kostrijeti (čitaj ; sintetike), ili su samo zastupljeni kašmir, runska čista vuna, puloveri od lamine dlake, engleski štofovi, kineska svila i td i td.
Siguran sam da se tebi koža ježi i da dobivaš utikariju već pri samoj pomisli na takvo što, pa si rađe obučen u skromno i bogobojazno vartekovsko odjelce sa osamdesetpostotnom sintetikom, koje vucaraš svetkom i petkom.
Aaaaa....cipelice; engleske, talijanske, francuske malo krokodilčeka, malo zmijice malo klokana.....uostalom ti nastavi niz, znam da se kužiš u skromnu i bogobojaznu kožu .....

Aaaaaa....kravatice?.Istina i Bog pretežno crne, ali svaka najmanje sto eurića

Molim te, nemoj mi ostavljati na plečima teško breme neznanja.
Odgovori mi!


registracija
1/3/11

Laudate, 14.07.11. 20:28

@ siziff,
moj odnos prema robi sadržan je u ovome:
"Ne budite zabrinuti za život svoj. što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?
Pogledajte ptice nebeske! ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?....
.... Blago siromasima duhom., zaista blago onima koji su siromašni duhom ateizma.


registracija
3/7/11

Tesla, 14.07.11. 21:13

Voltaire : "Ako nas je Bog stvorio na svoju sliku i priliku, mi smo mu to dobro vratili."


registracija
12/1/11

siziff, 14.07.11. 22:18

LAUDATE@

Samo u teoriji.... zbog Maroja i sličnih .ili ???

Jedno vrijeme sam radio kao student, za gornjegradske popove, još u vrijeme komunjare, kada im nisu baš tako super-izdašno cvijetale ruže, kao danas.
Sve ovo šta si ti nabrabonjkao danas iz Biblije, sretalo se u istim brabonjkanjima i onda.
Samo....samo; ..... brabonjkanje im se i nije baš podudaralo sa svakodnevicom, jer su živjeli su ko lordovi, bez pardona,.... brabonjkajući (to), jedno te isto. Sada sa MALOM razlikom, žive još raskošnije; ko engleska kraljica, .
Možda još i bolje!

Popovi brabonjkaju, glamurozne karavene idu dalje.
Vjernici se mole.


registracija
17/5/11

MarioBosnjak, 15.07.11. 06:06

Pa sto vec to znaci? Pa i Isus je pazio na ten. Pomaza se skupim uljem, a neki htjedose to unovciti i ko fora dati siromasnima.To je od pamtivjeka jeftina demagogija.
Radi se o metafizickoj STVARNOSTI i sjecanju na istu bez koje se covjek pretvara u zivuceg lesa bez najmanjeg obzira na njegov drustveni status.Tu spada i kler. A ovi bezmudani kao Sandi sami izgubljeni htijeli bi druge voditi.


registracija
1/3/11

Laudate, 15.07.11. 11:43

@siziff,
svatko će po završetku života pred Bogom odgovarati za način kako je živio. Svatko prema onome što je radio iz pozicije u kojoj je bio.

Danas ateisti brinu o svećenicima umjesto da se pitaju gdje će oni završiti poslije smrti.
Ili stvarno vjeruju da je poslije smrti "puj pike ne važi", idem nikamo kao što sam došao niotkud i što god sam radio sa mojom smrću nema više veze samnom.

Znanost ograničena stupnjem tehničkog razvoja shvatila je da materija ne nestaje, samo mijenja oblik.
Prije ili kasnije spoznat će da duša - onaj božanski dio koji nas održava u životu također ne nestaje.


registracija
14/7/11

Trinity, 15.07.11. 12:03

E, jeste zabrijali! I okrenuli temu skoz naopako, baš kako se ponaša i vrli nam hdz i Crkva u Hrvata! Ateisti "brinu"o svećenicima?!? Glupost!!
Nije li baš upravo suprotno?
Da su svećenici zabrinuti zbog ateista? Ateisti ne vjeruju, zato su a - teisti! Oni znaju!


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 15.07.11. 12:39

dokle god je crkva na državnom proračuni svi je građani imaju pravo kritizirati. ako je crkva tako sveta, neka nam se skine s državnog proračuna, i mi čemo je ostaviti na miru.


registracija
1/3/11

Laudate, 15.07.11. 13:46

"Ateisti znaju" ....vau...Baš mi je drago, ..stvarno nisam znao.
A što znaju?


registracija
9/5/10

lolobrigita, 16.07.11. 13:11

A što ti,Laudate,znaš?Vjeruješ u bajku koja je servirana uplašenim ljudskim bićima tisuće godina prije.U vrijeme neznanja,nepoimanja svijeta i svemira.Jest,bilo je normalno tada vjerovati u neko stvoriteljsko biće,ali danas...daj,molim te,uozbilji se malo.
Danas čak i ti znaš kako nastaje potres,poplava,erupcija vulkana i slično.Ali tada je sve to,zajedno sa izlaskom Sunca,bilo božje djelo,shvaćaš.
Međutim,ni tada nisu svi ljudi bili budale,neki su shvaćali da im taj strah ljudi daje veliku moć ako sebe proglase za predstavnika šefa koji šalje te nepogode.
Naravno,sve vlasti su,isto tako,lijepo koristile to saznanje.Sve vlasti,od onda do danas.I danas je vidljiva ljubav vlasti i svećenstva,bez obzira kako je puku.To nikog u ovoj nerazdvojnoj simbiozi,ne zanima.I to ti je,moj Laudate,jedina Istina.
Tražiti nešto uzvišeno u ovoj interesnoj igri,je nedostojno i blaže inteligentnog čovjeka.
Ateisti znaju,ako ništa drugo,da netko jako dobro koristi čitavu situaciju oko stvarnog ili nestvarnog Boga.Ti izaberi kojeg.


registracija
1/3/11

Laudate, 16.07.11. 13:41

@lolobrigita
"ateisti znaju....da netko jako dobro koristi čitavu situaciju oko stvarnog ili nestvarnog Boga"

Ateisti su se upecali u ateističkom uhu dragu priču o vjeri i vjernicima sa njihovim Bogom kao nečem nazadnom i sebe postavili u središte.

Ateististima znanost je bog, i kako znanost napreduje tako jača i njihov bog.
Njih ne opterećuje što ta znanost otkrićem i pronalaskom naziva ono što već postoji i netko je ranije stvorio a ista je samo shvatila donekele kako nešto funkcionira što je netko puno pametniji i moćniji osmislio.

Da ta znanost (ateistički bogovi) manipulira ateistima ali i svima nama ostalima preko raznih farmaceutskih kuća, banaka, monetarnih i drugih fondova, itd svima je jasno ali ateisti i ne pokušavaju dovesti u pitanje svoje bogove.


registracija
12/1/11

siziff, 17.07.11. 07:50

LAUDATE@

Ovo gore, nije vredno odgovora, ideš ispod svakog nivoa.


P S

Šta se tiće straha; tebe bi trebalo (prije svih) biti strah.
Ako je kod tebe taj mehanizam zatajio, zašto bi funkcionirao kod drugih, istih i sličnih?


registracija
1/3/11

Laudate, 17.07.11. 09:14

@siziff
ovo gore jasno pokazuje dogmatski karakter ateizma a time ga ruši u temelju jer je sazdan na pretpostavkama i vjerovanju a tvrdi suprotno.

Ateizam zapadnu civilizaciju vodi u dekadenciju i samouništenje.


registracija
9/5/10

lolobrigita, 17.07.11. 12:03

Laudate,kažeš da je ateizam sazdan na pretpostavkama i vjerovanju,a tvrdi suprotno.
Pola točno,pola netočno.Ti znaš i koja je polovica točna.Jedino što riječ ateizam treba zamijeniti sa nauka.Jest,to je naša vjera,ako baš trebaš taj naziv.
Dakle,nauka ne tvrdi,kao što to radi religija,da zna.Naprotiv,tvrdi da ne zna,ali pretpostavlja neke odgovore.I tu je ljepota nauke.Svaku svoju pretpostavku nudi stručnoj javnosti na uvid.Da je potvrde ili,odbace.Ali ne vjerom,nego dokazima.
Religija,pak,ne pretpostavlja ,ona zna.Kako?Sam čin vjerovanja u nešto ništa ne dokazuje.
Možeš vjerovati u što god hoćeš,ali to ne znači da je to tako.Dok se ne dokaže.Jednostavno je.Zato se mi ateisti čudimo vjernicima.Vjerovati u nešto bez dokaza nama je apsurdno.Ja na religiju gledam kao na drogu,isprva laku,a onda težu.Oni ekstremniji prelaze i na još težu.Pri tome mislim na sekte.To je najteži oblik ovisnosti o religiji,doze sve jače i pogubnije.Takvi su sposobni ubijati sebe i druge.Sve u slavu Boga.Kako to?Netko vlada njihovim umom.Tako nešto nije svojstveno ateistima.Hoću reći,bez namjere za vrijeđanjem,da su ateisti puno zdraviji i neovisniji.Mentalno,dakako.Manje su podložni.
U jednome se ipak slažemo,a to je manipulacija velikih korporacija u našem životu. To,međutim,nema veze sa ateizmom.Tu je posrijedi nešto sasvim drugo.


registracija
12/1/11

siziff, 17.07.11. 12:09

Civilizaciju nemože ništa tako temeljito, tako sistematski zaglupiti, a time nazodavati, kao šta ju može religija.
(Sva nauča dostiguča koja olakšavaju čovjeku život su ostvarena unatoč podmetanja noge sa strane religije, drugačije rečeno; religiji nasuprot, Uvjek ste bili mrak i nazadnjaštvo ! )
Primjera koliko hočeš sa muslianske i katoličke strane

Ti ideš pričati o dekadenciji?
Nikada, ali baš nikada, društvo u cjelini nije bilo tako dekadentno kao šta su to bili popovi ,kroz svu povijest katoličke vjere sa svim ograncima i derivacijama

Netrebaš brinuti za Jehvu i samk svijeta.
Nema samouništenja.
Ako i postoji u nekoj daljoj perspektivi,.....religija nije taj faktor koji će to sprečiti


registracija
9/5/10

lolobrigita, 17.07.11. 12:28

I nije točno da ateizam vodi svijet u dekadenciju.To je teza proizišla iz vatikanske praonice mozgova,a primjenjuju je i naši svećenici.U svakoj prigodi će reći kako je ateizam najveće zlo na svijetu.Sic!
Nad tako monstruoznom tezom se treba dobro zamisliti.I ja sam,dakle, pripadnik,član,tog najvećeg,zla.Ako ova tvrdnja nije najbolji dokaz da su zapravo ateisti ugroženi,a ne Crkva,ne znam koja jest.I kako to da su za Crkvu najveće zlo ateisti?Nigdje nije dokazana ni ta tvdrnja.Zato što su ateisti prokužili crkvene i vjerske stavove?Ne nasjedaju na njih?Jezikom,koji Crkva dobro razumije,ne daju ni novčića za pastoralu.E,u tom grmu leži zlo ateizma.Crkva je,moj Laudate, najosjetljivija kad je novac u pitanju.To je teza koja je lako dokaziva ako pogledaš kakva su blaga prikupili stoljećima iza nas.Posebice su razvili ljubav prema nekretninama.To je njihov Bog.Samo,mi smo ih skužili.I zato smo zlo?
Vjerovanje u tu tezu,koja postaje prava dogma vatikanske kuhinje,normalno dozvoljava vjerniku da povjeruje u korelaciju između ateizma i dekadencije.
Što je onda ono s papom Borgiom,Alexandrom...
Što je ono kada HBK gradi dvore od oniksa,dok narod kopa po kontejnerima?
Što je to,moj Laudate?Je li moguće da podržavaš takvu Crkvu?Mislim,Svaka čast vjeri,ali vjerovati Crkvi je ipak nešto drugo.Za to treba doslovno puuuno vjere.Svaka čast svakome tko je ima u toj količini ,samo onda se otvaraju novi problemi.


registracija
9/5/10

lolobrigita, 17.07.11. 13:10

Samo za Laudatea,molim pročitaj članak na tportalu:
'Vjeronauk u školama vratit će Hrvatsku u mračno doba'
Pažljivo.Ne ujeda.


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 17.07.11. 13:20

rijeci jednog nobelovca, pametnom dosta:
http://www.tportal.hr/scitech/znanost/138824/Vjeronauk-u-skolama-vratit-ce-Hrvatsku-u-mracno-doba.html


registracija
12/12/10

112131, 17.07.11. 19:55

ma od svega je najbolja slika Marijane Petir, eto tako izgleda ortodoksna vjernica.


registracija
1/3/11

Laudate, 17.07.11. 22:45

@lolobrigita
"vjerojati nešto bez dokaza nama (ateistima) je apsurdno"

Temelj vašeg vjerovanja je "veliki prasak" za kojeg nema niti jednog dokaza.
Darwinova teorija o nastanku vrsta je šuplja kao švicarski sir i nategnuta do granice pucanja ali se održava diktatom a ne snagom argumenata.

Neprestano miješate vjeru i instituciju Crkve, miješate stoljeća kad prosuđujete crkvu i crkvene ljude.
Istovremeno glorificirate nauku stavljate je na mjesto boga i odvajate od čovjeka a to je nemoguće. Jer kad bi bilo moguće ne bi bilo atomaske bombe , Hirošime, Nagasakija itd.
AIDS je posljedica nemoralnog ponašanja koje potiče ateistički pogled na svijet.
Samouništavajuće iskorištavanje prirodnih resursa posljedica je materijalističkog pogleda na svijet, a ne religijskog.

Što Crkva misli o svemu tome treba pažljivo pročitati Socijalni nauk Katoličke Crkve i vidjeti što znači obrana humanističkih vrijednosti.

Vjeronauk u školama je izborni predmet, tko ne želi ne mora.
Želite u ime slobode ograničiti pravo i slobodu vjernicima da se odgajaju u svojoj vjeri.
Roditelji kao najodgovorniji za život svoga djeteta imaju pravo utjecati na kakvim moralnim temeljima će rasti njihovo dijete

Kao vjernik smatram da će nas u mračno doba odvesti odgoj u kojem se čovjek i nauka postavljaju kao bog, u kojem se vrše eksperimenti sa čovjekom, genetikom, ljude pretvara u pokusne i rasplodne objekte za neki novi dirigirani svijet, za novi svjetski poredak. Samo prije toga treba ukinuti religiju, obitelj, savjest pojedinca, slobodu pojedinca itd.
Nevjerojatno da sebe smatrate prosvijećenima a nevidite sve to.
Upravo to vodi u dekadenciju i samouništenje zapadne civlizacije.
Neće istočna civilizacija povijediti nego će se zapadna sama uništiti.


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 18.07.11. 07:32

112131, super ti je komentar, to si dobro primjetio.


registracija
18/1/08

ankicascreiber, 18.07.11. 07:32

112131, super ti je komentar, to si dobro primjetio.


registracija
15/8/09

vergilia, 18.07.11. 09:07

@Laudate:"Vjeronauk u školama je izborni predmet, tko ne želi ne mora.
Želite u ime slobode ograničiti pravo i slobodu vjernicima da se odgajaju u svojoj vjeri."
Neistina izlazi iz tvojih usta, Laudate - izokrećeš činjenice. Nitko ne brani vjernicima da se odgajaju u svojoj vjeri, a taj odgoj bi trebala provesti crkva - vjeronauku je mjesto u crkvi, kao što je nekad bilo, a u školama je mjesto - nauci. Crkva se šlepa na državnim jaslama, o tome se radi i to je svakom jasno. Učenje u školi može biti samo i jedino - obavezno, a u školu ne spada ništa što nije obavezno. Vjeronauk je samo formalno - izbor, jer dijete koje ne ide na vjeronauk NEMA izbor nego šetkati po hodniku dok su ostala djeca na vjeronauku. A šetkanje po hodniku nije izbor, nego - prisila.O raznim drugim vrstama prisile bolje da ovdje ne govorim! Predlažem ti da riječ "sloboda" ne koristiš, jer uopće ne znaš njezino značenje, niti ga možeš pojmiti.


registracija
16/6/10

nosonja, 18.07.11. 11:22

Bravo vergilia!!!


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 12:00

@vergilia
vama kojima su usta puna priče o slobodi uma istu pokušavate ograničiti.
Evo na pitanju vjeronauka.
Roditelj vjernik plaća državi porez iz kojeg se podmiruju troškovi učitelja za tjelesni, glazbeni, tehnički, prirodu, vjeronauk, itd....
Ateistički um kaže sve može ali bez vjeronauka.
Vjernički um kaže može sve, a slažem se da vjeronauk bude izborni jer ima onih koje ne zanima.

Razmotrimo ova dva pristupa, koji u sebi sadrži više neslobode uma.
Evidentno da ateistički pristup pokazuje više spremnosti za nametanje svog svjetonazora.

Naši ateisti odgojeni na zasadama jugo komunizma koji se otvoreno fizičkom silom borio protiv vjere imaju iskrivljen pojam demokracije. Demmokratski znači, mišljenjem na mišljenje, a zatim konsenzus oko zajedničkog puta.

Našim novokomponiranim liberalima još uvijek je diktatura bliža od demokracije.


registracija
15/8/09

vergilia, 18.07.11. 13:14

@Laudate, tvoji napisi u meni izazivaju neodoljivu potrebu za recitiranjem onih poznatih - guraj, guraj, nikako da uđe! Ili - povuci, potegni, iščupati ne možeš! Pri tom je očito da u tvoj um pojam slobode nikako da uđe, a dogma nikako da izađe..:) Kažeš da je evidentno da ateistički pristup (ma što to bilo) pokazuje više spremnosti za nametanje svog svjetonazora, no ja te izazivam da to dokažeš – jer, kad nešto tvrdiš, onda valjda za to imaš i dokaze. Vjerovanje u takvu tvrdnju nije dovoljno, razumiješ – ti možeš to vjerovati i tvrditi, no svaka budala ti može tvrditi bilo što što joj padne na pamet. U tome je razlika između tebe i mene – ti vjeruješ svemu što je u okvirima tvojih religijskih dogmi, a ja u bilo što izrečeno odmah sumnjam. I zato što sumnjam, tražim dokaze prije nego povjerujem, razumiješ? Negdje naprijed si pisao o odgoju djece – e, vidiš, jedino što bi djecu trebalo učiti, to je da ne povjeruju svemu što im netko servira – i neka ne vjeruju sve dok im se ne dokaže da je tako. TO je sloboda uma o kojoj ti pojma nemaš, a meni su je puna usta! I ne kaže ateistički um da vjeronauk ne spada u škole – to govori razum, ništa drugo. To što se ti slažeš da vjeronauk bude izborni, to je (kako bi rekla jedna mkoja prijateljica iz Sinja) – nije govno, nego posro se pas. U školama nema i ne treba biti nečega što nekog ne zanima – sve što se u školama uči, mora biti obaveza za sve i mora biti svima jednako osigurano, ako koga ne zanima, mora se potruditi da ga zanima, jer tako odgovorno društvo odgaja svoj mladi naraštaj. I varaš se da su ateisti odgojeni na zasadama jugo komunizma – to je naprosto glupost, kao što je i glupost da se za vrijeme juge nije moglo ispovijedati svoju vjeru – ja ti tvrdim da se moglo i to iz vlastitog iskustva. Ali na zasadima jugo komunizma izrasla je gomila novokomponiranih vjernika – to su oni koje sam odjednom vidjela kako u kolonama idu prema crkvi iako su crkvu do tada obilazili u širokom luku. Izgovor im je bio da im je to bilo branjeno. Nije, jer su crkvena vrata uvijek bila otvorena (za razliku od sada kad su uglavnom zatvorena, pa se ne možeš pomoliti kad hoćeš, nego samo u određeno radno vrijeme), a jugo vlast nije branila vjeru (kažeš – čak fizički..:), već su je se dobrovoljno odricali, nadajući se karijeri i probitku u tom bivšem sistemu kojeg se sada stide. A trebali bi se stiditi sami sebe. I nauči što znači pojam „konsenzus“ prije nego ga ubuduće upotrijebiš – nema konsenzusa bez razumijevanja onog što tvoj neistomišljenik govori, razumiješ?


registracija
9/5/10

lolobrigita, 18.07.11. 13:44

Kažeš Laudate da miješamo Crkvu i vjeru,kao i stoljeća.Molim te pojasni malo,misliš li ti da je Crkva nekada bila zla,a danas nije ili možda misliš da je Crkva i danas zla,a vjera nije?


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 15:01

@vergilia
ti si protiv vjeronauka kao izbornog predmeta.
Samo te podsjećam da on nije jedini izborni predmet u osnovnoj školi. To je isto tako i drugi strani jezik.
Školovanje ide u pravcu sve većeg broja izbornih predmeta, pogledaj samo fakultete u USA.

Tebi je razum vrhovni kriteij. I meni je.
Tebi razum kaže da je svijet nastao iz ničega sam od sebe, meni kaže da je to nemoguće. Tu se razlikujemo. Meni razum kaže da postoji Bog iako to ne mogu dokazati.

Autentičnost vjerničkog ili ateističkog stava svakog pojedinca ponaosob ne treba komentirati. Bilo je lažnih vjernika kao i lažnih komunista, danas lažnih demokrata itd... Svatko će odgovarati za svoje postupke, pred svojom savješću i pred Bogom.


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 15:04

@lolobrigita
kada koristiš termin "zla Crkva" nadam se imaš barem malu grižnju savjesti zbog svih onih časnih sestara i svećenika koji su posvetili život pomažući izgladnjelima i siromašnima u Africi i širom svijeta, raznim ubožnicama, radu sa drogerašima u komunama tipa Čenakolo itd.
Nadam se da imaš, bilo bi ružno ako nemaš


registracija
9/5/10

lolobrigita, 18.07.11. 15:27

Drago mi je,Laudate,da si izostavio pape i biskupe.


registracija
9/5/10

lolobrigita, 18.07.11. 15:50

I da,naravno da nije svaki pripadnik Crkve zao,naravno da tu ima poštenog i iskrenog svijeta koji i sam vidi što se radi i u njihovo ime.Takve Crkva lako ušutka.Nekada davno ih je spaljivala. Radi se o konceptu,projektu religije.To je zlo.
Vjeronauku u školi,snažno ne.Nije točno da je to izborni predmet,bar ne u prvim razredima osnovne.Imaš li pravo na izbor drugog predmeta?Nemaš.To znaš valjda.
Roditelji koji i ne žele da im djeca idu na vjeronauk,ipak se odlučuju na to da im dijete ne luta hodnicima škole za vrijeme tog sata.To neimanje prava na izbor nekog drugog predmeta je što?Naravno da je to smišljeno u biskupskoj kuhinji.Tobože imaš izbor ,pa ako nećeš ,dijete će ti lutati hodnicima jer,slučajno,baš za najmanje razrede nema zamjenskog predmeta.I kako ćeš svog prvašića ostaviti tako na hodniku.To je,Laudate,pokvareno i podlo,ali što drugo i očekivati od Crkve,uvijek brižne za sebe.
Shvaćaš,nema izbora u pravu izbora.
Zaglupljivanje djece smiješnim bajkama kao Istinom,umjesto razvijanje njihovog kritičkog pogleda na svijet, nije ništa drugo nego silovanje.Jednako onom u sakristiji gdej se duh sveti prečesto prima sa krive strane.A kad se otkrije,onda Crkva čini sve da zaštiti sebe,svoje ime i "čast".Nikada žrtve,nikada.Svjedok tome je i ovaj Benedikt Zataškivač.I to je zlo.A ne trebam ti ni spominjati da u Bibliji nema ni govora o pedofiliji kao grijehu,ali ima dosta savjeta kako silovati,kako postupati sa robovima i tako dalje.Čemu to treba naučiti djecu,zaboga.


registracija
8/7/10

Maroje, 18.07.11. 15:52

Istinski žalim ljude koji ne priznaju Boga.Ne priznaju ga je se sami smatraju božanstvom. Ne bi im voljela biti u koži kada stanu pred Svevišnjeg. Sami sebi će presuditi i strmoglaviti se u pakao.


registracija
12/1/11

siziff, 18.07.11. 16:01

R-A-Z-U-M .... HE HE

......."Tebi razum kaže da je svijet nastao iz ničega sam od sebe, meni kaže da je to nemoguće".......

Četristo godina ranije neki klonirani (na entu potencu) Laudatić:

Tebi razum kaže da se zemlja vrti oko sunca i da to možeš podkrijepiti dokazima.
Meni kaže da je to nemoguće
Sobzirom da je to nemoguće,.....za nemoguće stvari ne mogu postojajati niti dokazi

Uh,....kako bi volio da imam moći da svima sličnima, kako bliže tako i dalje licemjererima zabranim svaki pristup rezultatima nauke koje sada drsko i najvulgarnije besramno koriste brabonjkajući kao Laudatić, pa neka se lijeće puštajući jedan drugome krv i moleći Zdravomarije


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 16:57

@ siziff
kad ponestane argumenata neki ljudi pribjegavaju uvredama i povišenim tonovima.
Ako držaiš do sebe nemoj to raditi.


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 17:03

Bog nam je dao razum ali sigurno ne zato da bismo se uzoholili i sebe sa svojom naukom stavili na Njegovo mjesto.

To je kao da u bliskoj budućnosti raspravljaju roboti sa umjetnom inteligencijom i nepriznaju čovjeka koji ih je napravio jer u granicama svoje pameti oni su najpametniji i sami su sebi mjerilo.

Upravo se to danas događa sa ljudima.


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 17:10

@ siziff
kada se govori o znanosti ne budimo plagijatori i lašci.
Znanost se kroz dugi niz stoljeća razvijala u krilu Crkve. Istina sa svim proturječnostima različitih stavova ali se razvijala.
Ako netko smatra to negativnim neka se zapita zašto se znanost razvila u okrilju krššćanstva a ne recima hinduizma, konfučijanizma itd.
Da je Crkva bila barem malo onakva kakvom je današnji ateisti prikazuju žuta i ne znam koja rasa bi bila dominantna u svijetu a ne bijela.


registracija
12/1/11

siziff, 18.07.11. 17:21

Bog nam je dao razum da plazimo klečeći po zemlji i punimo crkvenu škrabicu!

Sve mimo toga je bogohuljenje i herez

Ti uporno svoje.
To smo već apsolvirali desetak puta.
Crkva je podržavala i još uvijek podržava samo ono šta se ne sukobljava sa njenom mizernom i pljesnivom dogmom.
AMEN


registracija
16/6/10

nosonja, 18.07.11. 17:24

Vjerujem u Boga,ali ne vjerujem onima koji ga prodaju i od Njega lagodno žive,usput zavađajući narode.
Samo je jedan Bog, za sve isti.
Vjeronauku NE u školi!!.


registracija
15/8/09

vergilia, 18.07.11. 17:41

"Tebi je razum vrhovni kriteij. I meni je.
Tebi razum kaže da je svijet nastao iz ničega sam od sebe, meni kaže da je to nemoguće. Tu se razlikujemo. Meni razum kaže da postoji Bog iako to ne mogu dokazati."
@Laudate, u ovih par rečenica sadržano je toliko gluposti da ne mogu pojmiti da su sve iz jednog nerazuma izašle..:) Ti ne samo da ne možeš pojmiti slobodu, ti ne možeš pojmiti ni - razum. Dovoljno je da ti kažem da tebi ne kaže razum da bog postoji, tebi to kaže tvoja vjera. A vjera sa razumom nema blage veze. Usput - tko ti kaže da ja mislim da je svijet nastao iz ničega?? Da si me pitao, rekla bi ti - ne znam kako je nastao, zanima me i tražim odgovore, tražit ću ih vjerojatno cijeli život kao što ih mnogi ljudi traže.No, u svojoj gluposti toliko si ohol da misliš kako znaš što drugi ljudi misle.
@siziff, podsjetio si me na onu Oshovu: čovjek nije stvoren da se vuče po zemlji, stvoren je za visine..hvala ti!


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 17:53

@nosonja
Vjeronauku DA u školi!!!

Ako se iz poreza kojeg plaćam daju plaće profesorima glazebenog, likovnog, tjelesnog i drugima tada mogu i vjeroučitelju da moja djeca e uz sve ovo uči i o vjeri.

Neki smatraju da ne treba, drugi da treba. Rješenje je u referendumu - najdemokratskijem obliku odlučivanja.


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 17:56

@ vergilija
tijekom ove prepiske nisi niti pokušala odgovoriti ni na jednu vrlo škakljivu stvar vezano uz ateizam ali si puna bijesa prema Crkvi i vjeri.
Tvoje je prvo da si odrediš okvire u kojima ćeš živjeti,
Kao vjernik ja tebi priznajem to pravo, ali ti kao ateist bi određivala vjernicima. Interesantno pimanje slobode.


registracija
12/1/11

siziff, 18.07.11. 20:15

LAUDATE@

Već si zaboravio.
Društvo financira samo stvari koje pomažu društvu u održanju i NAPRETKU.
Ovo tvoje vuče NATRAG.


Šta se tiće referenduma..... lako da bi vjeronauk prošao sa ovim čobanima koji su zahirili do daske. ( Nikada nisu imali pojma o ničemu,....... niti o komunjarstvu, o religiji još manje.
Zato i zdušno drukaš u tom smijeru.

Već se dugo spremam da te priupitam:

Kako tumačiš činjenicu; da broj vjernika raste proporcionalno sa brojem polupismenih i nepismenih, ne samo kod nas nego svuda u svijetu.
( Nadam se da znaš današnji unicefov standard pismenosti .)


registracija
16/6/10

nosonja, 18.07.11. 20:47

Ako se iz poreza kojeg plaćam daju plaće profesorima glazebenog, likovnog, tjelesnog i drugima tada mogu i vjeroučitelju da moja djeca e uz sve ovo uči i o vjeri.
-------------------------------------------------------------------------
Laudate,moram ti reći da su mnogi učitelji izgubili pola radnog vremena, jer je vjeronauk dobio 2 sata a glazbena ,likovna,tehnička kultura po 1 sat,a prije su u 5.i 6.raz imali po 2 sata tjedno.U najmanju ruku to nije fer.Na koji način da ti ljude ispune satnicu,koju su do tada imali ,kad treba škola imati najmanje 20 razreda da bi učitelji imali puno radno vrijeme.MNOGI SU LJUDI NA KRAJU POSTALI TEHNIČKI VIŠAK.
Zato kažem da bi se vjeronauk trebao učiti kao i prije u crkvenim dvorima ili kako se to drukčije kaže .


registracija
26/11/09

CH2710, 18.07.11. 21:25

Što je neka nacija više vjerski zatucana, tim veće je u tim krugovima siromaštvo... to je vrlo lako i jasno dokazivo.

Žalosno je i to, da se ljudi deklariraju kao navodni katolici, a u stvari su najobičniji licemjeri koji - ne samo da lažu druge, nego i sami sebe zavaravaju. Naime, još uvijek je lakše dignuti ruke u zrak i moliti se "bogu"... nego si kupiti motiku i lopatu i zaraditi se za vlastiti kruh.

Za one koji će sada graknuti protiv ovog komentara: Ja osobno sam 100%-tni ateist, ispisao sam se iz Katoličke licemjerne crkve, jer mi nije niti na kraj pameti da za te parazite, pedofile, pedere i one koji žive s "kućnim pomoćnicama" plaćam još i porez... ali sam itekakav vjernik i itekako socijalno nastrojen i uvijek spreman pomoći drugima (za razliku od "vjernika)... međutim, ne vjerujem u 100%-tne iluzije (navodnog boga, isusa i majku božju - koja je, zamisli, nevina rodila dijete)... nego vjerujem u sebe, svoje sposobnosti, vjerujem u ljude... ukratko... vjerujem u realna zbivanja... a ne gluposti koje propagira crkva i koje "vjernici" tako zdušno slijede... da bi nakon mise išli u pljačke, nekoga ubiti itd... itd...


registracija
7/1/11

djani, 18.07.11. 21:34

nosonjo aj u tri p.... m......


registracija
26/11/09

CH2710, 18.07.11. 21:37

Petirova je zgodnička... velika je šteta da je i ona vjerski zatucana (ako to ne glumata, kao i veliki dio drugih "vjernika")


registracija
26/11/09

CH2710, 18.07.11. 21:38

djani, 18.07.11. 21:34

nosonjo aj u tri p.... m......

--------------------------------------------------------------------------------

Hm, i ti si, izgleda, teški "vjernik".


registracija
1/3/11

Laudate, 18.07.11. 22:43

@siziff
.."društvo financira stvari samo koje pomažu društvu u održanju...." Točno tako. Upravo zato i imamo vjeronauk u školama kao uzdanicu pred poplavom relativizma, duhovne i moralne plitkosti.

U odnosu na prije 50 g smo puno napredniji, ali da li smo kao društvo duhovno zdraviji. Teško. Imamo manje vjernika, ali zato imamo sve više razvoda, preljuba, kriminala, gay parade itd.
Gubimo smisao za unutrašnje vrijednosti ali zato živimo za javnost, živimo sa stilom.

Neću se više javljati na ovu temu pa želim reći još ovo:
HRVATSKI NAROD IMA PRAVO NA OVOM DIJELU ZEMALJSKE KUGELE, NA HRVATSKOM TLU, U HRVATSKOJ DRŽAVI ŽIVJETI ONAKO KAKO ŽELI.
Ako želi živjeti svoju vjeru ima na to pravo, ako želi vjeronauk u školama ima na to pravo, ako želi sagraditi kip Isusu na vrh Marijana ima na to pravo.

Običan sam vjernik koji nastoji živjeti svoju vjeru. Žao mi je onih koji vjeru nemaju jer ona je i korektiv u svakodnevnim dvojbama ali i oslonac u životnim problemima.

Bog vas sve blagoslovio i dao vam mir u duši kako bi mogli živjeti u miru sa drugim ljudima.


registracija
12/1/11

siziff, 18.07.11. 22:51

LAUDATIĆU!

Nisi mi odgovorio na pitanje glede pismenosti i broja vjernika vezanih za pismenost.

Ne bježi sa bojnog polja, bitka još traje.


registracija
7/1/11

djani, 19.07.11. 09:18

ch2710,smrade ne komentiraj mene i ovog luđaka osim ako nisi i ti nosonja mrš,smeće,ti ćeš mi određivati kopile tko je vjernik,mršššššš


registracija
16/6/10

nosonja, 19.07.11. 09:47

Djani,jesil primjetio da više ništa ne pišeš osim što mi psuješ sve po spisku.Mislim da sam postao tvoja opsesija ,a to uopće nije dobro za tebe ,ali je dobro za nas sve na forumu.Više nema tvojih jednih te istih trabunjanja I TO PISANIH VELIKIM SLOVIMA. Sada postajem i zabrinut za tvoje mentalno zdravlje ,iako je moja dijagnoza o tvom mentalnom sklopu i prije bila alarmantna.
Zasada ti neželim ništa više pisati osim još jedino da ti dam savjet: Idi doktoru,nek ti da uputnicu i lječi se,za dobrobit cijeloga čovječanstva,
Ajde pozdrav i pusica.


registracija
9/5/10

lolobrigita, 19.07.11. 11:35

I ja ću još samo jednu Laudatu.Nije točno da narod hoće vjeronauk.Tko ga je pitao?
Drugo,gore si naveo niz neistina.Zaista je smiješna tvoja tvrdnja da se nauka razvijala bolje u kršćanstvu.Dokaz?
Ne treba,ti vjeruješ u to,dokazima usprkos.Halo.
Jesi li ikada čuo za sve što je postojalo samo u Kini prije navodnog Isusa?Ma jesi,naravno.
Kažeš kako je iz Crkve izlazila nauka.Točno?
Dijelom,ali samo zato što je nekada jedino obrazovanje bilo moguće u redovničkoj halji.Samo,ako je bilo previše nauke,Crkva ju je rezala.Doslovno.
I,moglo bi se primjetiti dozu rasizma u tvom komentaru,a to je sasvim u skladu s crkvenim učenjem.Prikrivenim,dakako.Svaka čast svima,ljubav prema bližnjenu i tako to,ali bolje da si moj,katolik.
Uostalom,bi li ti dao kći muslimanu za ženu?Židovu?Budisti?
Toliko o ljubavi pram bližnjemu.Vjera,lijepi moj,služi samo za razdvajanje,omeđivanje svoga teritorija ili,ako mogu slobodnije,za zapišavanje svoga teritorija.
Čitavu povijest su osvajači nakon mača vlast učvrščivali upravo religijom.Lakše se vlada.


registracija
7/7/11

gadovi, 19.07.11. 13:27

Dali je religija, točnije špekulacija vrijedna da se mi oko nje prepiremo??
ja tvrdim da nije
Da je, tada bi se sama razjasnila
No ona to nikad neće učiniti jer je nepristojna i umišljena. To je umjetna i slatkorječiva tvorevina kojoj je potrebna permanentna lobotomija podanika kako bi živjela.
Jednostavno ne postoji istina kojoj bi bila potrebna tolika promidzba da bi opstala.

Velike istine ne traže veliku promidžbu


registracija
12/1/11

siziff, 19.07.11. 17:41

GADOVI@

Sve za pet, osim;........."ja tvrdim da nije"

Ne raspravljamo mi ovdje radi religije i onih koji bogovski žive od nje.
Mi ovdje raspravljamo zbog jadnika koji taj bogovski život omogučavaju.
Ako i jedna vjerom zadojena, blesava ovčica progleda....svrha rasprave je podmirena.


registracija
7/1/11

djani, 20.07.11. 20:15

Nosonjo opet ti u p....... maminoj


registracija
16/6/10

nosonja, 21.07.11. 07:50

Da,samo ovoga sem ti puta u tvoje mamice.


registracija
7/1/11

djani, 21.07.11. 08:18

Nosonjo izdajico smrdine ,miči mi se iz guze hahaaa,pokupi svoje šugoslavenske i gedžanske istomišljenike iz Pačetina,Negoslavaca ,Silaša i Kumrovca i bježte pravdoljupci,takvi nam pravdu neće krojiti


registracija
21/7/11

quantumjumper, 21.07.11. 21:50

lolobrigita,
bas si fino oprala tog majmuna, svaka cast na strpljenju, medjutim takav i slicni mentalni sirocici od inherentnog straha od bozje kazne kojim su ga dojili od malena, jednostavno nema mozdanih kapaciteta shvatiti istinu o svijetu oko sebe. A istina je svakom normalnom provjerljiva putem znanstvenih analiza, o kojima tvoj vjerski zadojen suparnik ocito nema nikakvih pojmova. On ne shvaca da se znanost temelji na beskrajnom, mukotrpnom i nadasve okrutnom provjeravanju informacija i cinjenica oko nas. Ocito nema blagog pojma niti o Darwinovoj teoriji evolucije vrsta, jer mu vjera ne dozvoljava posjet prirodoslovnom muzeju. On ne zna podatak da u Kur'anu na prvoj stranici pise "Slava Alahu, stvoritelju svjetova". Ma kojih sad pak svjetova? A u Bibliji se navode Jahvine rijeci: "Eto, covjek postade kao jedan od nas". Koga nas? Nas bogova? Nije li Jahve time priznao da ih ima vise? Pa posve je jasno da je povijest religija zapravo povijest enormne ljudske gluposti i podsvijesne teznje ka nekom pametnijem i visem managementu kroz zivot. Iz istog psiholoskog uzroka ljudi su polazili masovno, slijepo, u poluhipnotickom transu za Hitlerom, Napoleonom, Staljinom. I naravno da ti nece odgovoriti na pitanja tipa da li bi svoju kcer dao za muslimana ili pravoslavca, ali ce ti pompozno izjavljivati da su svi ljudi isti, a ne shvaca da to cak nisu niti njegovom bogu, ako je uopce procitao Bibliju.
Ako njega i slicne ljudske karikature uopce zanima cemu sluzi zivot koji imamo, mogu reci samo ovo:
spoznaji. stalnom ucenju i usavrsavanju sebe, brisanju svih ogranicenja uma kojima su nas kljukali u djetinjstvu, nastojeci nas panicno drzati pod kontrolom. Jer oni koji znaju, najopasniji su.


registracija
31/1/10

STTony, 24.07.11. 10:39

Svaka čast na članku!


registracija
15/4/11

drvodjelja, 21.08.11. 09:30

Činjenica je da ljudi koji idu na mise,svojim odlaskom u crkvu,podržavaju sve političke,financijske,moralne,seksualne sprdačine koje proizvodi CRKVA.


registracija
15/4/11

drvodjelja, 21.08.11. 09:45

I sam sam nekad lizao oltare,čitao Bibliju i vjerničke knjige,dobro poznajem katoličku teologiju.A onda sam nakon jedne propovijedi shvatio da crkva ne želi pametnog,zdravog ,financijski slobodnog čovjeka.Crkva ne želi čovjeka koji razmišlja svojom glavom,nego onog koji bez pitanja prihvaća njene dogme.Crkva ne želi zdravog čovjeka,taj vjerovatno neće stalno dolaziti na mise,njoj treba bolestan čovjek jer on je nemočan.Pogledajmo lica ljudi na misama koje prenosi htv.Svi ti ljudi su duboko nesretni (iako se prenosi radosna vijest),zabrinuti i jedva čekaju završetak mise da mogu pričati o svojim patnjama.Crkvu neće nitko izvana srušiti,ruši se već snagama iznutra,sama sebe ruši.


Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika