Objavljeno u Nacionalu br. 696, 2009-03-17

Autor: Željko Rogošić

UDAR NA STRANE INVESTITORE

'Bebić će dokrajčiti Sunčani Hvar'

DRAGAN LAZUKIĆ, regionalni direktor Orco Property Group, objašnjava zašto je gradonačelnik Hvara Pjerino Bebić kriv za propast hvarskog turizma

Član nadzornog odbora Sunčanog
Hvara, Dragan Lazukić, najavljuje
ozbiljnu krizu ako se ne prihvati Sporazum Sirena te Orco grupa
prestane davati pozajmnice
Sunčanom HvaruČlan nadzornog odbora Sunčanog Hvara, Dragan Lazukić, najavljuje ozbiljnu krizu ako se ne prihvati Sporazum Sirena te Orco grupa prestane davati pozajmnice Sunčanom HvaruSkupština Sunčanog Hvara nije donijela nikakvu odluku. HFP se usprotivio Orcovu protuprijedlogu da se upravi društva dopusti raspolaganje dijelom nekretnina, što je u javnosti stvorilo dojam da Hrvatski fond za privatizaciju ne podržava Polančecov plan za rješavanje krize Sunčanog Hvara. Kriza već dugo potresa najsunačaniji jadranski otok. Dragan Lazukić, regionalni direktor Orco Property Group za jugoistočnu Europu i član nadzornog odbora Sunčanog Hvara, ističe kako "Sunčani Hvar može prerasti u najozbiljniji hrvatski turistički problem, ako se Sporazum Sirena ne prihvati, te Orco Grupa donese odluku o prestanku davanja pozajmica Sunčanom Hvaru", kojima ga zapravo drži u životu. Iako je Orco uložio 48 milijuna eura u dionice Sunčanog Hvara i 8,5 milijuna eura dao kroz pozajmice, i danas je vlasnik 55-postotnog udjela tvrtke, može se dogoditi da Orco "zatvori slavinu", prežali svih 56,5 milijuna eura svježeg novca unesenog u Sunčani Hvar, a da ta hoteska kuća ode u stečaj. Za Lazukića sve je to posljedica "dvogodišnje opstrukcije gradonačelnika Hvara Pjerina Bebića, koji na sve načine pokušava manipulirati javnošću Hvara. Plan potpredsjednika Vlade Polančeca je sada realna opcija spašavanja."

NACIONAL: Što se to dramatično zbivalo na izvanrednoj Skupštini Sunčanog Hvara? Što je to Orco predložio, a predstavnik HFP-a odbio?

- Nije se dogodilo ništa dramatično, pa ne vidim nikakva razloga za ljutite izjave i novinarske komentara kako je intervencijom Vedrana Duvnjaka spriječena rasprodaja nekretnina Sunčanog Hvara. Takvo što Orco nije ni tražio. Naš protuprijedlog je išao za rješenjem situacije u pravcu Sporazuma Sirena što ga je ponudio potpredsjednik Vlade Damir Polančec, a prihvatili Sunčani Hvar, HFP, Crkva i devet od ukupno 14 članova Gradskog vijeća. Predložili smo da Skupština, koja jedina može raspolagati nekretninama, upravi Sunčanog Hvara omogući upravljanje trima nekretninama, hotelom Sirena, gradskom loggiom i depandansom hotela Dalmacija, jer bez takve odluke Skupštine uprava ne može potpisati Sporazum Sirena. Takvom odlukom isključena je mogućnost da uprava rasprodaje hotele u sastavu Sunčanog Hvara, što uopće i nije bila namjera našeg prijedloga.

NACIONAL: Zašto je gradonačelnik Hvara Pjerino Bebić stavio veto kojim je blokirao odluku Gradskog vijeća o raspodjeli spomenutih nekretnina Sunčanog Hvara i zašto traži da se održi referendum?

- Mislim da je sve to očajnički pokušaj Pjerina Bebića da ovaj problem stalno bude otvoren, jer misli da ga to politički održava u životu. A ako ne uspije, želi se pretvoriti u "mučenika". Bebić vrlo vješto manipulira peticijom, na kojoj je, navodno, 1100 potpisa, iako ljudi u Hvaru tvrde da ih nije moglo biti više od 300 iz samog Hvara. Referendum građana ima smisla kad se njime odlučuje o nečemu što Grad Hvar ima pod kontrolom. Ovdje to nije slučaj. Potpredsjednik Polančec je na Hvaru vrlo jasno rekao da 25 posto + 1 dionica Gradu Hvaru više nisu opcija, nego da Grad može odlučiti hoće li nastaviti sudske imovinsko-pravne sporove sa Sunčanim Hvarom ili dobiti naknadu za odustajanje od sporova u obliku hotela Sirena, gradske loggie. Grad Hvar je dvije godine čekao s preuzimanjem ponuđenih mu dionica Sunčanog Hvara. Pjerino Bebić nije dopuštao da se problem riješi, Grad Hvar nije ispunio dva temeljna uvjete za dobivanje dionica. Ta opcija sad je ostavljena po strani. Dionica Sunčanog Hvara je s 200 pala na 35 kuna. Potpredsjednik Polančec je vijećnicima Gradskog vijeća predstavio plan i ostavio sedam dana za razmišljanje. Taj plan su vijećnici prihvatili većinom glasova, te političkih stranaka i neovisnih lista koje u njemu sudjeluju. Protiv je bila samo Bebićeva Lista s Pjace. Bebić je uložio veto. Gradsko vijeće je ponovno potvrdilo svoju odluku, o legalnosti Bebićeva poteza izjasnit će se Središnji ured za upravu. Bebić sada radi igrokaz s referendumom, traži nacionalizaciju tvrtke, istjerivanje stranih ulagača i prisvajanje rezultata stvarno uloženog novca, pridobiva medije izjavama "vratite dite materi, jer mi znamo kako se to radi", pokušava se predstaviti kao novi Matija Ivanić, borac za pravdu potlačenih. Sve su to jeftini trikovi.


ORCO GRUPA je predložila da Skupština upravi Sunčanog Hvara
omogući upravljanje gradskom loggiomORCO GRUPA je predložila da Skupština upravi Sunčanog Hvara omogući upravljanje gradskom loggiomAli on uvijek ostaje samo Pjerino Bebić koji pokušava manipulirati ljudima. Fascinantno je koliko je njegova parola "vratite dite materi, jer mi znamo kako se to radi" našla prostora u svim novinama. Tako ispada da je Sunčani Hvar bio odlična tvrtka prije dolaska Orco Grupe. Međutim, u zadnjih deset godina nisu isplatili ni kune kredita. Otkad je Orco u Hvaru, ni jedan dan se nije kasnilo s otplatama i kamatama. Kad je Orco ušao u Sunčani Hvar, uzeli smo Delloitte za revizora. Oni su nas "natjerali" da napravimo ispravke u poslovanju proteklih godina teške 8 milijuna eura. Kad njegova rješenja ne prolaze, sada pokušava plasirati nove laži i provesti referendum.

NACIONAL: Što je Damir Polančec ponudio Hvaranima?

- Kad nisu htjeli dionice, Gradu je potpredsjednik Polančec ponudio gospodarsku cjelinu, hotel Sirenu i gradsku loggiu ispred hotela Palace, preuzimanje Doma zdravlja i investiranje u novu bolnicu u Hvaru, depandansa hotela Dalmacija ponuđena je Crkvi. Država bi 29 posto dionica prenijela Sunčanom Hvaru, a ne Orcu. Naglašavam, Sunčanom Hvaru, od čega bi 4 posto bilo namijenjeno zaposlenicima, a 25 posto dionica bi prodavao Sunčani Hvar. Tako bi se dobili novi investitori, a Sunčani Hvar imao bi svjež novac i osigurao svoju budućnost. Orco time ne dobiva ništa, odnosno dobiva što i ostali dioničari - rast dionica Sunčanog Hvara.

NACIONAL: Zašto su Gradu Hvaru uopće ponuđene dionice i zašto ih Grad dvije godine nije preuzeo?

- Točno je da u samom natječaju nije ni predviđeno da Grad mora biti partner. Ali zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa Grada i Sunčanog Hvara Sporazumom dioničara je predviđeno da se HFP obvezuje riješiti sporove, a zauzvrat Gradu može ponuditi dionice Sunčanog Hvara kao obeštećenje. Sporovi između Grada i Sunčanog Hvara vodili su se za pojedine parcele ispod hotela Sunčanog Hvara. Hoteli se nisu mogli obnoviti dok traju sporovi, jer ni jedna banka to ne želi financirati. Vrijednost tih spornih nekretnina je najviše 10 milijuna kuna, ali za Grad Hvar, kako ga vodi gradonačelnik Bebić, sporovi su imali vrijednost samo kao ucjena Sunčanom Hvaru. Tražeći rješenje Vlada RH je u siječnju 2007. Gradu Hvaru ponudila 25 posto plus 1 dionicu, zapravo, Gradu je ponuđena mogućnost preuzimanja paketa od više od 1,5 milijuna dionica Sunčanog Hvara, što je danas 22 posto tvrtke. Takva mogućnost dana je uz tri uvjeta. Prvi je bio potpis na Sporazum dioničara, drugi odricanje od svih sporova sa Sunčanim Hvarom, a treći uplata 15 milijuna kuna. Država je početkom 2007. u dokapitalizaciju Sunčanog Hvara, koju je provela s Orcom, uložila oko 33 milijuna kuna, pa je od Grada zatražila 15 milijuna kuna. No mislim da je postojala spremnost da država oprosti Gradu 15 milijuna kuna ako Grad, odnosno Bebić prihvati druga dva uvjeta. Dvije godine su dionice stajale na stolu, a Bebić je stalno pokušavao nove obrate.

NACIONAL: O kakvim je pokušajima gradonačelnika Bebića riječ?

- Grad Hvar, odnosno gradonačelnik Bebić koji je cijelu stvar vodio tako da je Gradsko vijeće bilo uglavnom po strani, zatražio je da se ponuđene dionice prenesu na trgovačko društvo For d.o.o., a ne na Grad Hvar. I Orco i Polančec tome su se usprotivili. Da je to Bebiću uspjelo, on i skupina ljudi oko Fora d.o.o mogli bi se "igrati" dionicama vrijednim oko 350 milijuna kuna, što bi donosilo po nekoliko milijuna kuna godišnje. Kad Bebić nije uspio izmijeniti odredbe Sporazuma dioničara, krenuo je u novi obrat. Grad je bio spreman uzeti dionice, odnosno ponuđenih 350 milijuna kuna, ali je Bebić potpredsjedniku Polančecu donio i popis od devet uvjeta pod kojima će se to dogoditi. Te uvjete ne bi mogla prihvatiti ni jedna tvrtka, jer se, primjerice, tražilo da Grad Hvar odobrava poslovni plan tvrtke Sunčani Hvar. Ali da je Pjerino Bebić prihvatio ponuđene dionice, ostao bi samo gradonačelnik grada s 3000 stanovnika. Za njega i Sunčani Hvar nitko se ne bi zanimao.

ORCO GRUPA je predložila da Skupština upravi Sunčanog Hvara
omogući upravljanje hotelom SirenaORCO GRUPA je predložila da Skupština upravi Sunčanog Hvara omogući upravljanje hotelom SirenaNACIONAL: Što je Orco u međuvremenu učinio?

- Kad smo shvatili da Pjerino Bebić ne želi dogovor i da hoteli Sunčanog Hvara neće biti čisti od imovinsko-pravnih sporova, čime je blokiran naš investicijski plan obnove hotela Sunčanog Hvara, Orco je morao promijeniti svoj plan. Potražili smo projekte u koje bi se lakše moglo investirati. Tako se rodio projekt Croatian Island Destinations. Zbog toga smo pripremili i IPO, plasman novih dionica Sunčanog Hvara na burzi, kako bismo unijeli 50 milijuna eura gotovine u Sunčani Hvar. Sve je bilo pripremljeno za lipanj 2008., ali je zbog krize projekt otpao. Sunčani Hvar je prošle jeseni ostao bez gotovine. Sunčani Hvar izvan sezone nema prihoda, pa je od jeseni do danas Orco putem pozajmica poslao Sunčanom Hvaru više od 60 milijuna kuna ili 8,5 milijuna eura za tekuće troškove i plaće. Bez toga Sunčani Hvar ne bi preživio. I što je važnije, neće preživjeti. U Orcu se gubi strpljenje, jer ovakvo stanje postaje neodrživo. Logično je da Orco želi ili rješiti odnose ili završiti priču, makar morao otpisati i 56 milijuna eura ukupnog ulaganja. Bez predloženog Sporazuma Sirena realna opcija je stečaj Sunčanog Hvara. Predloženi sporazum su prihvatili svi osim Pjerina Bebića. U stečaju bi se pojedinačno prodavali hoteli onome tko najviše ponudi.

NACIONAL: Koliko je Orco dosad uložio u Sunčani Hvar i što su bile vaše namjere s Investicijskim planom Sunčanog Hvara?

- Naša investicija u hotele dosad je 450 milijuna kuna. Investicijski plan Sunčanog Hvara zasnivao se na očekivanju da će se sporovi s Gradom brzo rješiti. Prema tom planu, htjeli smo obnoviti hotele Palace i Delfin, potom i druge, na kraju Adrianu i Amforu, jer su bile u najboljem stanju i mogle su funkcionirati kao hoteli s tri zvjezdice i bez obnove. Tri zvjezdice smo htjeli imati u ponudi. Ali sporovi se nisu rješavali, Bebić i Grad Hvar su otezali s odobrenjima i potpisima, 200 milijuna kuna gotovine, dobivene iz prve dokapitalizacije kad je Orco ušao u Sunčani Hvar, čekalo je na računu. Zbog toga smo morali mijenjati plan, obnovili smo i raskošno opremili Adrianu i Amforu, ali Sunčani Hvar je ostao bez hotela s tri zvjezdice, što je dalo pečat negativnom poslovanju Sunčanog Hvara u protekle tri godine. Imali smo 2008. 70 milijuna kuna gubitka. Gubitke smo planirali, ali su ostvareni gubici bili veći od planiranih. Nismo očekivali toliku opstrukciju Grada i gradonačelnika Bebića. Naravno, ima tu puno i naših pogrešaka.

NACIONAL: Kakve su štete nastale zbog Bebićeva blokiranja Polančecova plana Sporazum Sirena?

- Ogromne. U Hvaru nitko ništa ne radi na pripremi sezone, koja bi trebala biti najkritičnija do sada, jer čekaju rasplet priče. Ogromna šteta napravljena je imidžu grada Hvara i Sunčanog Hvara, jer svi pitaju što se događa i hoće li hoteli uopće biti otvoreni. Bebić, navodno, priča novinarima da će svi hoteli biti zatvoreni za Uskrs. Prije nekoliko dana dobili smo informaciju da zbog velike medijske kampanje jedna velika svjetska kompanija razmatra mogućnost otkaza već dogovorene konferencije na Hvaru. Ako se to dogodi, gubitak za Sunčani Hvar bio bi 15 milijuna kuna. Gubitak za grad Hvar je neprocjenjiv. To bi značilo da više nitko ozbiljno ne računa na odmor u Hvaru.

Vezane vijesti

J. Kosor: Vjerujem da će sve poteškoće Sunčanog Hvara biti riješene

J. Kosor: Vjerujem da će sve poteškoće Sunčanog Hvara biti riješene

Premijerka Jadranka Kosor za današnjeg je boravka u Hvaru razgovarala s predstavnicima uprave Sunčanog Hvara, a novinarima je izjavila kako su je… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika