23.02.2012. / 15:32

Autor: Nacional.hr

Ferenčaku ipak ništa od NO Janafa

Glavnoj skupštini Jadranskog naftovoda d.d. predložen je, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv Branka Radoševića, Borisa Makšijana i Milana Medena te imenovanje novih članova Nadzornog odbora Društva: Mikija Huljića, Vlade Andučića i Predraga Štromara

Vlada je donijela odluke o imenovanjima i razrješenjimaVlada je donijela odluke o imenovanjima i razrješenjimaVlada Republike Hrvatske, na zatvorenom dijelu današnje, 11. sjednice, raspravljala je o kadrovskim pitanjima.

Helga Bubanović Devčić imenovana je pomoćnicom ministra regionalnoga razvoja i fondova EU, a Nebojša Koharović pomoćnikom ministrice vanjskih i europskih poslova, s danom 1. ožujka 2012. godine.

Želimir Kramarić razriješen je dužnosti ravnatelja Uprave u Ministarstvu turizma te je imenovan pomoćnikom ministra istog ministarstva.

Ljiljani Kuterovac dana je ovlast za obavljanje poslova zamjenika ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo iz reda rukovodećih službenika zatečenih u državnoj službi, do imenovanja zamjenika ravnatelja Zavoda temeljem javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci.

Ivanka Jemo razriješena je te ponovno imenovana ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika, sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti.

Također je, sukladno spomenutom zakonu razriješen i ponovno imenovan ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva, Stjepan Ćosić, te Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra.

Razriješena je dosadašnja članica Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža Nina Obuljen te, kao predstavnica Ministarstva kulture novom članicom spomenutog Ravnateljstva imenovana Dunja Fališevac.

Razriješeni su dosadašnji članovi Upravnog vijeća Hrvatskog povijesnog muzeja: Stjepan Ćosić, Ivica Prlender i Ante Nazor te, uz Stjepana Ćosića koji je ponovno imenovan, imenovani novi članovi Miroslav Gašparović i Vinko Ivić.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Ivana Meštrovića Biserka Rauter Plančić te članovi Ive Šimat Banov i Branko Matulić. Novoimenovna predsjednica spomenutog Upravnog vijeća je Ariana Kralj, a članovi su Ive Šimat Banov i Irena Kraševac.

Vlada je također imenovala, temeljem provedenog postupka po raspisanom internom oglasu, tri članice Odbora za državnu službu u Ministarstvu uprave: Sanju Pintar Gotal, Mirnu Vukman Cerovečki i Stanku Vučica.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Radne skupine za suradnju sa Saveznom Državom Baden-Württemberg u Saveznoj Republici Njemačkoj kojom se razrješuje dosadašnji predsjednik spomenute Radne skupine Andrej Plenković te imenuje Hrvoje Marušić.

Andrej Plenković također je razriješen dužnosti supredsjedatelja Stalne hrvatsko-bavarske komisije, te je na to mjesto imenovan Hrvoje Marušić.

Andrej Plenković razriješen je dužnosti supredsjedatelja, a Petra Buterin tajnice Zajedničke hrvatsko-flamanske komisije, te je za supredsjedatelja spomenute komisije zadužene za provedbu Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije (Narodne novine - Međunarodni ugovori, 11/2007.) imenovan Hrvoje Marušić, a Lidija Vizek Mrzljak imenovana je tajnicom hrvatskog izaslanstva spomenute komisije.

Dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje razriješen je Tihomir Strizrep te je vršiteljem dužnosti ravnatelja spomenutog Zavoda, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, imenovan Siniša Varga, kojemu je, radi odlaska na novu dužnost, povučena ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva zdravlja.

Vlada je na današnjoj sjednici predložila, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državom imovinom, Nadzornom odboru Financijske agencije razrješenje dosadašnjeg predsjednika Uprave Mate Regvara i člana Ante Šimunovića te imenovanje Anđelke Bunete predsjednicom Uprave, a Ivne Šegon članicom Uprave spomenute Agencije.

Agenciji za upravljanje državnom imovinom naloženo je, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, da sukladno svojim ovlastima iz Statuta društva, opozove dva dosadašnja člana Nadzornog odbora Podravke d.d., Ljubu Jurčića i Miljenka Javorovića te novim članovima Nadzornog odbora spomenutog Društva imenuje Ivu Dužića i Matu Crkvenca.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješeni su dosadašnji članovi Upravnog vijeća Hrvatskih voda: Božidar Pankretić, Jasen Mesić, Božo Galić, Branko Bačić, Željka Gudelj Velaga i Ante Krstičević te imenovani novi: Tihomir Jakovina, Roberto Lujić, Milan Stojanović, Predrag Štromar, Venko Ćurlin i Nada Čavlović Smiljanec. Također je razriješen dosadašnji generalni direktor Hrvatskih voda, Jadranko Husarić, a Ivica Plišić imenovan je novim generalnim direktorom.

Glavnoj skupštini Jadranskog naftovoda d.d. predložen je, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv Branka Radoševića, Borisa Makšijana i Milana Medena te imenovanje novih članova Nadzornog odbora Društva: Mikija Huljića, Vlade Andučića i Predraga Štromara.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješena je Nataša Vujec, dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te članovi Ivana Dražić Lutilsky, Ana Zorić, Zvonimir Janović i Zdenko Krištafor. Novim predsjednikom Upravnog vijeća spomenute Agencije imenovan je Ivo Milatić, a članovima Davor Katalinić, Ana Zorić, Igor Baković i Srdjan Vlaović.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje, te je Željko Marić razriješen dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je, kao predstavnik Ministarstva gospodarstva, imenovan Darko Lorencin.

Glavnoj skupštini Plinacro d.o.o. predložen je, uz pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora spomenutog Društva: Darka Horvata, Nataše Novaković, Vladimira Vrankovića i Jure Bitunjca te izbor novih: Ive Družića, Josipa Jambrača, Tomislava Stojaka i Fikreta Nasića. Nadzornom odboru predloženo je imenovanje Ive Družića predsjednikom Nadzornog odbora iz redova članova.

Uz pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Glavnoj skupštini Plinacro d.o.o. predložen je opoziv Jerka Jelića Balte, dosadašnjeg člana Uprave - direktora te, sukladno izmjeni Izjave o osnivanju Društva, koju će donijeti Skupština spomenutog Društva, Mladen Antunović predlaže se za imenovanje predsjednikom Uprave, Zoran Kopić zamjenikom predsjednika, te Ratimir Orešković, Radovan Cvek i Dražen Kovač članovima Uprave spomenutog Društva.

Skupštini Đure Đakovića Holding d.d. predložen je, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv Marka Milića, Jelene Adrović, Željka Požege, Dalibora Pudića, Zorana Posinovca, predstavnika dioničara Lukšić grupe i Igora Žonje, predstavnika dioničara Nenada Bakića, dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva. Spomenutoj skupštini predlaže se imenovanje Željka Marića, Vjekoslava Galzina, Domagoja Barteka, Mladena Hubera te Zorana Posinovca, predstavnika dioničara Lukšić grupe i Igora Žonje, predstavnika dioničara Nenada Bakića, novim članovima Nadzornog odbora Đure Đakovića Holding d.d.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje te je Skupštini Borova d.d. predložen opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora: Vladimira Štengla, Frane Božina, Marijana Pavličeka i Aurore Volarević, a Željko Andraši, Jozo Škegro, Stjepan Čuraj i Željko Sabo predlažu se novim članovima Nadzornog odbora spomenutog Društva.

Skupštini društva IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o. predlaže se, uz pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv Drage Pleša, Marije Luc, Tugomira Kuduza i Damira Kramarića te izbor novih članova Nadzornog odbora Zvonka Eraka, Darija Novoselovića i Dragutina Bodakoša te ponovni izbor Drage Pleša.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje za opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Ane Mandac, Ante Vrančića i Zdenka Ljevaka te se predlaže Skupštini društva Badel 1862 d.d njihovo razrješenje i izbor novih članova Ante Iličića, Dragana Hristova, Igora Pergla i Darka Štefančića.

Skupštini društva Imunološki zavod d.d. predlaže se, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Ante Zvonimira Golema, Marijana Kovačića i Miljenka Javorovića te izbor novih članova Mladena Belicza, Davorina Đanića i Ljiljane Klarin.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini društva Narodne novine d. d. predlaže se opoziv članova Nadzornog odbora Đurđe Hunjete, Ivana Jelinčića, Ljiljane Očko Marković i Siniše Širca i izbor novih članova Marije Duljković, Zorana Ranđelovića, Nevena Alića i Matije Posavca. Također, Nadzornom odboru Društva predlaže se opoziv dosadašnjeg predsjednika Milivoja Fučkara i članova Petra Piskača i Bojana Divjaka, te izbor novog predsjednika Petra Piskača i članova Anđelka Topolovca i Nikole Sile.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje da se, sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti i propisima koji određuju Agenciju za javno-privatno partnerstvo, razriješi dosadašnji ravnatelj Kamilo Vrana i Damir Juričić imenuje novim ravnateljem.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini društva Hrvatske željeznice Holding d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Danijela Krakića, Krešimira Dragića, Tihomira Paškova, Gorana Basarca, Šime Šiljega i Denisa Vukorepe, te izbor novih članova Milana Stojanovića, Gorana Krmpotića, Branka Mikulića, Melite Štrbić, Žarka Primorca i Borne Abramovića. Također se predlaže Nadzornom odboru navedenog Društva izbor Milana Stojanovića za predsjednika Odbora i Gorana Krmpotića za zamjenika predsjednika. Skupštini se predlaže i opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Zlatka Rogožara i izbor Renea Valčića novim predsjednikom, te opoziv članova Predraga Zekića, Marijana Klarića i Olivera Krilića te izbor novih članova Ivana Vukovića i Dražena Ratkovića.

Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. predlaže se, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Josipa Markovića, Dražena Antolovića, Borisa Ordulja i Ante Neveščanina, te izbor Jasmina Krizmanića, Ivice Martinića, Inga Kamenara i Tihomira Barišića. Također, Jasmin Krizmanić je predložen Nadzornom odboru društva za izbor novog predsjednika, a Ivica Martinić za zamjenika predsjednika. Skupštini društva se predlaže i opoziv dosadašnjeg predsjednika Društva Josipa Škorića i izbor Ede Kosa kao novog predsjednika te Jurice Krleže, kao novog člana Uprave.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje te je Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. predložen opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Rajka Čupića, Mladenka Solde, Katarine Čop Bajde i Joška Burice. Spomenutoj Skupštini predlaže se izbor novih članova Stanka Kovača, Ivana Dadića i Darka Liovića. Nadzornom odboru Stanko Kovač predlaže se za dužnost predsjednika, a Ivan Dadić za zamjenika predsjednika.

Skupštini društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Bojana Hlače, Luke Matijevića, Krunoslava Šamsa i Ive Zrilića te izbor Melite Raukar, Zvonimira Novosela, Marka Filipovića i ponovno Krunoslava Šamsa. Melita Raukar se predlaže za predsjednicu Nadzornog odbora, a Zvonimir Novosel za zamjenika predsjednika. Skupštini Društva se također predlaže opoziv predsjednika Uprave Mire Škrgatića. Za izbor novog predsjednika Uprave predlaže se Željko Denona, te se zbog toga predlaže njegov opoziv kao člana Uprave. Predložen je i opoziv člana Uprave Roberta Tukača te njegov ponovni izbor.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Darka Horvata, Dražena Bošnjakovića, Krešimira Dragića, Slavka Konfica, Gordane Obran i Zvonimira Sabatija te izbor Nikole Brukete, Ante Ramljaka, Huberta Bašića, Žarka Primorca, Ive Uglešića i Alena Leverića novim članovima. Nadzornom odboru predlaže se imenovanje Nikole Brukete predsjednikom Odbora. Nadzornom odboru predlaže se opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Lea Begovića, te članova Dubravka Lukačevića, Snježane Pauk, Miljenka Pavlakovića, Damira Pečvarca i Velimira Rajkovića te imenovanje novih članova Zlatka Koračevića, Rodoljuba Lalića, Ivana Matasića, Zvonka Ercegovca, Tomislava Šerića i Krunoslave Grgić Bolješić.

Vezane vijesti

'Nemate pravo čuvati svoja radna mjesta'

'Nemate pravo čuvati svoja radna mjesta'

Savez samostalnih sindikata Hrvatske obrušio se na Vladu zbog odredbe kojom bi se političari nakon saborskog odnosno ministarskog mandata mogli… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika